Woonberichten

  wonen

Editie: Week 25, Jaargang 22 |

Herstel woningmarkt wint aan kracht
DELFT - Het herstel van de woningmarkt wint aan kracht. In mei van dit jaar verwisselden 11.966 woningen van eigenaar. Dit is een stijging van 43,6 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het Kadaster. De toegenomen verkoop geldt voor alle woningtypen. Hoekwoningen waren met een verkoopstijging van 49,6 procent afgelopen maand het meest in trek. Bij twee-onder-één-kapwoningen was de toename met 32,2 procent het geringst. In alle provincies zijn in mei meer woningen verkocht. In Utrecht nam de verkoop met 63,4 procent het sterkst toe. Zeeland laat met 17,5 procent de kleinste stijging zien. Het Kadaster registreerde afgelopen maand 17.775 nieuwe hypotheken. Dat zijn er bijna 41 procent meer ten opzichte van mei 2013.

Hypotheekregels bij echtscheiding niet aangepast
DELFT - Minister Blok (Wonen) past de hypotheekregels bij echtscheiding niet aan. Dat liet hij onlangs per brief weten aan Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond, die versoepeling hadden voorgesteld. De Minister en de Tweede Kamer vinden dat voorstel ‘sympathiek, maar niet goed uitvoerbaar’.  Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond hebben de Minister in december 2013 gevraagd de nieuwe hypotheekregels niet toe te passen bij echtscheiding. Die regels leiden bij relatiebeëindiging namelijk tot hogere maandlasten voor de partner die in het huis blijft wonen. Daardoor wordt het (nog) moeilijker om het huis te behouden. Degene die in de echtelijke woning wil blijven, kan de eigen-woning-schuld van de vertrekkende partner overnemen. Voor dat deel van de hypotheek kan sinds 1 januari 2013 niet meer aflossingsvrij worden geleend, omdat anders de hypotheekrenteaftrek vervalt. Het nieuwe (lineaire of annuïtaire) hypotheekdeel bevat niet alleen rente, maar ook aflossing. Minister Blok erkent dat het voorstel van Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond past bij het kabinetsstreven om restschulden en gedwongen verkopen te beperken. Maar de uitbreiding van het zogeheten overgangsrecht vraagt bij de Belastingdienst om extra capaciteit, die er momenteel niet is. Bovendien zou het zorgen voor meer complexiteit in de fiscale wetgeving, terwijl de overheid juist vereenvoudiging wil. Van belang is ook dat de voorgestelde versoepeling volgens de Minister niet vaak het verschil maakt tussen woningbehoud en woningverkoop. “In de meeste gevallen kan de achterblijvende partner de hypotheek toch niet betalen”, aldus Blok. De Minister wil wel graag aandacht schenken aan specifieke problematische situaties, schrijft hij. Daarbij stelt hij de inbreng van Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond zeer op prijs. Vereniging Eigen Huis betreurt de afwijzing van het voorstel. Beleidsadviseur Michel Ligtlee: “Toch blijven we aandacht vragen voor huiseigenaren die gaan scheiden. Juist deze groep krijgt door de crisis, de huidige situatie op de woningmarkt én de aangescherpte regelgeving vaak te maken met grote financiële problemen.”

Verplicht reserveren minimumbedrag onderhoud woningen
DELFT - Minister Blok voor Wonen wil met nieuwe wetgeving Verenigingen van Eigenaren (VvE's) verplichten een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud aan hun woningen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.  Blok wil voor de reservering uitgaan van een percentage van de herbouwwaarde. Deze geeft volgens de Minister de beste indicatie van de kosten om een pand in goede staat te houden. Ongeveer een derde van de VvE's functioneert matig tot slecht, schrijft Blok in de brief. Dat is zorgelijk, omdat het ten koste gaat van het onderhoud aan de woningen en de leefbaarheid van de buurt. Bij kleine VvE's doen zich de grootste problemen voor. Deze zijn vooral te vinden in grote steden als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Groningen. Vereniging Eigen Huis staat positief tegenover het plan van Blok. Zo kunnen goedwillende eigenaren en VvE's, al dan niet via de rechter, toch een reservering afdwingen bij weigerachtige mede-eigenaren. De vereniging vindt het terecht dat tegelijkertijd de vrijheid van gezamenlijke eigenaren om zaken anders te regelen blijft bestaan. “In de praktijk zijn er veel, vaak kleinere VvE's met twee of drie appartementen, die tot ieders tevredenheid het onderhoud ad hoc financieren”, zegt Rob Mulder, directeur van Vereniging Eigen Huis. “Het zou veel te ver gaan als de overheid hen zou opleggen hoeveel zij voor hun VvE moeten sparen.” Eigenaren van appartementen zijn samen eigenaar van hun gebouw en samen verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Zij zijn verplicht om samen met andere bewoners een VvE te vormen. Al sinds enkele jaren hebben VvE's de wettelijke plicht geld te reserveren voor onderhoud. De wet geeft tot nog toe geen indicatie voor de hoogte van dat bedrag.

Huurdersorganisaties betrekken bij toewijzing huurwoningen
DELFT - Bij het maken van afspraken over toewijzing van betaalbare huurwoningen, moeten gemeenten ook met huurdersorganisaties overleggen. Dat staat in de nieuwe Huisvestingswet, die naar verwachting op 1 januari 2015 van kracht wordt. Onderzoeksbureau OTB van de TU Delft organiseerde onlangs een studiedag over de nieuwe Huisvestingswet. Vanwege de nieuwe wet gaan veel gemeenten aan de slag met een nieuwe huisvestingsverordening, die regelt hoe betaalbare huurwoningen worden toegewezen aan woningzoekenden. Nieuw is dat gemeenten vooraf niet alleen hoeven te overleggen met corporaties, maar ook met huurdersorganisaties. De Studiedag Huisvestingswet 2014 richtte zich op de woonruimteverdeling in een nieuwe tijd. Professor Marja Elsinga, tevens bestuurslid van de Woonbond, schetste als kader de stand van zaken op de huurwoningmarkt. Betaalbaarheid en legitimiteit zijn daarbij belangrijke thema’s. Mark Frequin, de hoogste ambtenaar van het Ministerie van BZK op het terrein van wonen, gaf toelichting op de gewijzigde regelgeving. Jannie Komduur, beleidsmedewerker van de Woonbond, betoogde in de paneldiscussie dat er gezamenlijk overleg nodig is over een rechtvaardiger verdeling van vrijkomende huurwoningen. Zij vindt het een goede zaak dat huurders nu ook wettelijk een positie krijgen om daarover mee te praten.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1