Woonberichten

  wonen

Editie: Week 46, Jaargang 22 |

Herstel van de woningmarkt zet definitief door
DELFT – In het derde kwartaal van 2014 zet het herstel van de woningmarkt definitief door. De woningwaarde steeg de afgelopen twaalf maanden met 3,5 procent naar een gemiddelde van 235.000 euro. De grootste stijging vond plaats in Noord-Holland (5,9 procent) en Utrecht (4,3 procent). In de regio de agglomeratie Haarlem stijgt de woningprijs fors met 9,3 procent en in de woonplaats Bloemendaal zelfs met 11,3 procent. Gecorrigeerd voor inflatie bedraagt de stijging 2,6 procent. De voorspelling voor Q4 2014 komt uit op 3,8 procent op jaarbasis. Calcasa analyseerde dit kwartaal alle 12.000 buurten in Nederland en deelde de prijsontwikkeling in in drie categorieën: (i) buurten met een prijsdaling; (ii) buurten met een prijsstijging tot 5 procent en (iii) buurten met een prijsstijging van meer dan 5 procent. Op basis van deze analyse concludeert Calcasa dat het tempo van herstel de afgelopen kwartalen toeneemt. In 89,9 procent van alle buurten is de gemiddelde woningwaarde gestegen het afgelopen jaar. In 11,3 procent van alle buurten stijgt de gemiddelde woningwaarde met meer dan 5 procent. Dit zijn buurten in en rondom de grote steden. Tegelijkertijd daalt de gemiddelde woningwaarde in 10 procent van alle buurten. Dit zijn voornamelijk buurten in Friesland, Oost-Zuid-Holland en Zeeland.

Aan de Warmtewet schort volgens organisaties nog steeds veel
DELFT – Huishoudens die zijn aangesloten op stadsverwarming hebben over de afgelopen tien jaar gezamenlijk 600 miljoen tot 1,7 miljard euro te veel betaald voor de levering van warmte. In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer schrijven Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en de Consumentenbond dat er nog steeds veel schort aan de Warmtewet. Er wordt belasting geheven over warmte. Deze belasting komt echter niet terecht in de staatskas, maar belandt in de zakken van de energieleveranciers. Claudia Umlauf, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis: “Bij een gemiddeld verbruik gaat het om 296 euro exclusief BTW per huishouden, per jaar.” Een ander pijnpunt is volgens de consumentenorganisaties dat de vaste kosten voor huishoudens met stadsverwarming na de invoering van de Warmtewet met 7 procent zijn gestegen. Umlauf: “Hoewel Minister Kamp heeft aangegeven dat dit gecompenseerd wordt door een daling van de variabele kosten, is dit toch vreemd. Hierdoor is er voor huishoudens met stadsverwaming minder stimulans om energie te besparen, terwijl dat wel nodig is om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen.” De Warmtewet staat 17 november a.s. met 24 andere onderwerpen op de agenda van het wetgevingsoverleg energie van de Tweede Kamer. Vereniging Eigen Huis, De Consumentenbond en de Woonbond vragen de Kamerleden dit agendapunt te verdagen. “Wij dringen aan op een hoorzitting. Er moet een bijeenkomst komen waarin experts de Tweede Kamer bijpraten over de problemen met de Warmtewet. Zo doen we de 600.000 huishoudens met stadsverwarming recht aan”, zegt Umlauf.  De Warmtewet moet ervoor zorgen dat huishoudens die aangesloten zijn op stadsverwarming of op een andere collectieve warmtevoorziening, niet meer betalen voor de levering van warmte dan huishoudens met een CV-ketel.

Mogelijk te lenen hypotheek bedrag nul-op-de-meterwoning omhoog
DELFT – Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een nul-op-de-meterwoning extra kunnen lenen, wordt verhoogd van 13.500 naar 25.000 euro. Het kabinet geeft hiermee een impuls aan de realisatie van deze woningen. De nieuwe leennormen gelden vanaf 1 januari 2015 en zijn onlangs door Minister Blok (Wonen) en Minister Dijsselbloem (Financiën) naar de Tweede Kamer gestuurd. De bouwer moet hiervoor ten minste tien jaar de energieprestatie van de woning garanderen. Om in aanmerking te komen voor de lening moet de woningbezitter of -koper minstens een inkomen hebben van 32.000 euro en ook wordt gekeken naar de waarde van het huis. Die mag in dit geval maximaal 106 procent zijn van de marktwaarde. Wie geen nul-op-de-meterwoning heeft, maar toch energiebesparende maatregelen wil nemen, kan nu 9.000 euro lenen in plaats van 8.000 euro. De woning moet dan wel een energie-index van 0,6 hebben of ten minste een A++ label dat is verstrekt vóór 1 januari 2015. Vanaf 1 januari gelden hiervoor dezelfde toetsingseisen als voor de nul-op-de-meterlening. Nul-op-de-meter woningen zijn zeer energiezuinig, onder meer dankzij extra goede isolatie. Bovendien voorzien zij zelf in hun eigen energiebehoefte. Meestal zorgt een warmtepomp voor de verwarming en leveren zonnepanelen de benodigde elektriciteit. Deze maatregelen vergen uiteraard een investering bij aanvang.

Inkomenseisen voor nieuwe hypotheek in 2015 veel strenger
DELFT – Wie nog van de huidige inkomensnormen voor een hypotheek wil profiteren, moet snel zijn. Deze normen gelden nog voor hypotheekoffertes die in 2014 zijn uitgebracht. In 2015 worden de inkomenseisen voor een nieuwe hypotheek een stuk strenger. Dat blijkt uit de nieuwe Regeling Hypothecair Krediet, die Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hoe lager het inkomen, hoe groter de daling van de maximale hypotheek. Huiseigenaren die een jaarinkomen onder de 30.000 euro bruto hebben, kunnen volgend jaar op basis van hun inkomen 8 tot 39 procent minder hypotheek krijgen dan nu. Ook mensen met hogere inkomens worden getroffen. Iemand met een modaal inkomen van circa 35.000 euro kan volgend jaar nog ongeveer 157.000 euro aan hypotheek krijgen. Nu is dat nog circa 171.000 euro. Uitgangspunt hierbij is een rentevaste periode van tien jaar vast, bij een gemiddelde rente van 3,25 procent. Als de adviseur aantoont dat de aanvrager van een hypotheek een inkomen onder de 30.000 euro heeft, maar tot een niet-kwetsbare groep behoort, kan de aanvrager iets meer hypotheek krijgen dan gemiddeld. Kwetsbare groepen zijn bijvoorbeeld mensen die extra kosten hebben vanwege een chronische ziekte of handicap, een woning met een hoog energieverbruik hebben of een gezin met twee of meer kinderen hebben. Ook mensen met bovengemiddelde financiële verplichtingen voor pensioen of (ex-)familieleden behoren tot een kwetsbare groep.
Huizenprijs neemt in 2015 toe met 1,5 procent ten opzichte van dit jaar
DELFT – Dit jaar zijn grofweg 145.000 huizen verkocht. De Rabobank verwacht dat dit aantal komend jaar kan oplopen tot 165.000. De gemiddelde huizenprijs neemt daarbij in 2015 met 1,5 procent tot 3,5 procent toe in vergelijking met dit jaar. Het doorzettende herstel is mede te danken aan de voorzichtig oplevende economie. Komend jaar zullen volgens de Rabobank huishoudens meer besteden en neemt de werkgelegenheid toe. De historisch lage hypotheekrente is ook een belangrijke reden voor de herstellende woningmarkt. De Rabobank verwacht geen sterke stijging van de rente. Mocht dit wel het geval zijn, dan leidt dit niet tot grote betalingsproblemen voor huishoudens, zo stelt de coöperatieve bank. De hypotheekrenteaftrek, de gewoonte van huishoudens de rente voor langere tijd vast te zetten en de hogere toetsrente bij korte rentevaste periodes, vangen een eventuele rentestijging grotendeels op. Ten slotte blijft het consumentenvertrouwen toenemen, zo blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator. De stemmingsgraadmeter van de woningmarkt bereikte vorige maand met 103 punten de hoogste stand in tien jaar. Negatieve factoren, zoals de versobering van de schenkingsvrijstelling en het aflopende budget van de starterslening, wegen volgens de Rabobank niet op tegen de positieve ontwikkelingen. Toch is niet overal in Nederland sprake van herstel. Vooral aan de randen van het land duurt het langer voordat de positieve trend ook daar merkbaar is.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1