Afbeelding

Woonberichten

wonen

Editie: Week 32, Jaargang 23 |

Hypotheekrente neemt sneller af dan spaarrente
DELFT – De hypotheekrente nam afgelopen jaar sneller af dan de spaarrente. Dit blijkt uit berekeningen van De Nederlandsche Bank (DNB). In de afgelopen twaalf maanden daalde de hypotheekrente met 0,6 procentpunt en de spaarrente met 0,3 procentpunt. In de maand mei bedroeg de gemiddelde rente op een nieuw afgesloten hypotheek 2,83 procent. Spaarders konden die maand rekenen op een rente van 1,04 procent. Nederlandse huishoudens hadden in mei bijna 300 miljard euro aan eenvoudig opneembaar spaargeld uit staan. Zo'n 50 miljard euro aan spaargeld staat vast bij de banken. Hierover ontvangen spaarders een gemiddelde rente van 1,88 procent. De spaarrente daalde onder meer, omdat er steeds meer spaargeld in omloop is. Banken hebben niet direct spaartegoeden nodig om andere leningen te kunnen financieren of hebben andere middelen daartoe. In mei stond bij de banken voor zo'n 520 miljard euro uit aan hypotheken. Hierover betalen Nederlandse huishoudens een gemiddelde rente van 4,16 procent. De dalende hypotheekrente wordt vooral veroorzaakt door de toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt, zo bleek onlangs uit de Eigen Huis Rentebarometer. De drie grootste banken, ABN AMRO, Rabobank en ING, verloren de laatste tijd steeds meer marktaandeel aan nieuwkomers op de hypotheekmarkt, zoals pensioenfondsen en verzekeraars.

Huurders zijn gebaat bij lagere huurstijgingen
DELFT – Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schrijft in een onlangs verschenen rapport dat corporaties, door huren minder hard te laten stijgen, beperkte invloed hebben op betaalrisico's bij huurders. Volgens de Woonbond zijn huurders wel degelijk gebaat bij lagere huurstijgingen. De Woonbond wijst er op dat het aantal huurders dat financieel in de knel zit veel groter is dan alleen de huurders met betaalrisico's en dat matiging van de huurstijging door corporaties belangrijk is voor het betaalbaar houden van huren. Het PBL becijfert dat 12 procent van de huurders een betalingsrisico loopt. Door de huurprijsstijging te matigen, loopt dit beperkt terug. Uit een onderzoek dat de Woonbond in 2013 liet uitvoeren bleek dat ongeveer een derde van de hurende huishoudens met financiële problemen kampt. Zij kunnen na het betalen van de woonlasten andere onvermijdbare kosten niet of nauwelijks opbrengen. Met matigen van de huurstijgingen zijn deze huurders wel degelijk geholpen. Voor verhuurders zijn dit niet allemaal huurders met betaalrisico's, maar het zijn wel huishoudens die door de hoge huren in armoede leven.

Energierekening huishoudens valt lager uit dan jaar eerder
DELFT – De energierekening van Nederlandse huishoudens valt dit jaar 50 euro lager uit dan vorig jaar. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs. De jaarrekening, van juli 2014 tot en met juli 2015, komt in doorsnee uit op 1.771 euro. Consumenten betaalden minder voor gas dan een jaar eerder, maar ook minder voor transport sinds januari. De prijs van elektriciteit zakte gemiddeld met 0,6 procent. De energierekening is de afgelopen vijf jaar met 9 procent gestegen, aldus het statistiekbureau. Dat is wel lager dan de gemiddelde inflatie, van bijna 11 procent in deze periode. Energie werd vooral duurder door hogere belastingen, die op dit moment 40 procent van de rekening bepalen. Vijf jaar terug was dat nog 36 procent.

Groei op de koopwoningmarkt zet door
DELFT – De groei van de Nederlandse koopwoningmarkt zet door. Na een sterke eerste helft van 2015 zal de markt in de rest van 2015 en 2016 verder aantrekken. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun meest recent verschenen kwartaalbericht over de woningmarkt. Dit jaar wisselen naar verwachting 170.000 tot 185.000 woningen van eigenaar. In 2016 zal dit aantal volgens Rabobank stabiliseren rond 170.000 tot 190.000 verkochte woningen. De prijzen stijgen dit jaar waarschijnlijk met 2 tot 3,5 procent ten opzichte van 2014. Voor volgend jaar bedraagt de gemiddelde prijsstijging naar verwachting 2,5 tot 4,5 procent. “De aantrekkende economische groei is belangrijk voor de woningmarkt”, zegt econoom Pieter van Dalen van de Rabobank. “De groeiende werkgelegenheid zorgt voor een hoger gemiddeld besteedbaar inkomen. Samen met de lage hypotheekrente en het hoge consumentenvertrouwen biedt dat perspectief voor verdere groei.”

Starterslening steeds minder toegekend
DELFT – De starterslening wordt de laatste maanden fors minder toegekend, ondanks de aantrekkende woningmarkt. Dat heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting onlangs laten weten aan BNR Nieuwsradio. Een jaar geleden behandelden gemeenten samen nog zo'n 150 tot 160 aanvragen per week, nu ongeveer 100. Volgens Reinoud Veldman, adjunct-directeur van het Stimuleringsfonds, hangt de afname samen met het feit dat het potje dat het Rijk voor de stimuleringsmaatregel had gereserveerd, vanaf mei leeg is. Sindsdien moeten gemeenten de kosten helemaal zelf betalen. Hierdoor zijn er nu ook een stuk minder gemeenten die de lening aanbieden. “Begin dit jaar nog driehonderd steden, nu zijn dat er nog ruim 250”, zei Veldman tegen BNR. De
starterslening is bedoeld voor mensen die zelf niet voldoende hypotheek kunnen krijgen voor het kopen van hun eerste huis. De lening is de eerste drie jaren rente- en aflossingsvrij.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12