Afbeelding

Woonberichten

wonen

Editie: Week 29, Jaargang 23 |

Minister vraagt banken rentemiddeling aan te bieden
DELFT – Minister Dijsselbloem van Financiën gaat banken en andere geldverstrekkers schriftelijk vragen om klanten rentemiddeling aan te bieden. Dat staat in een brief die Dijsselbloem aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, in antwoord op Kamervragen. Hiermee steunt de minister het krachtige pleidooi dat Vereniging Eigen Huis in april hield. De vereniging dringt er op aan dat alle geldverstrekkers snel en proactief rentemiddeling aanbieden. Daarmee kunnen huiseigenaren hun maandelijkse hypotheeklasten langdurig verlagen, omdat de boete voor het oversluiten van de hypotheek wordt ‘uitgesmeerd’. Oversluiten is voor veel huiseigenaren gunstig, nu de rente zo is gedaald. Vereniging Eigen Huis dringt er ook op aan dat banken de berekeningen voor boeterente transparanter maken. Grote geldverstrekkers als Rabobank, ABN AMRO, Aegon en Nationale-Nederlanden bieden rentemiddeling nog niet aan. Ze voeren daarbij regelmatig als argument aan dat het niet duidelijk is hoe de fiscus met rentemiddeling omgaat, hoewel de fiscale consequenties van rentemiddeling klein zijn. Het gaat om de aftrekbaarheid van kosten die banken berekenen in de boeterenteopslag. Dijsselbloem belooft in de brief om binnenkort duidelijkheid te geven over die fiscale gevolgen. Slechts zes geldverstrekkers, waaronder ING en SNS Bank, bieden nu al wel rentemiddeling aan. Rentemiddeling is alleen mogelijk bij de eigen geldverstrekker. Het pakt niet in elke situatie gunstig uit. Daarom is het altijd van belang om een individuele berekening van de nieuwe netto maandlasten te vragen aan de bank of adviseur. Bij spaarhypotheken pakt rentemiddeling vaak onvoordelig uit, omdat het rentevoordeel in veel gevallen niet opweegt tegen de hogere maandelijkse premie-inleg.

Woonlasten bepalen budget Nederlandse huishoudens
DELFT – Woonlasten vormen verreweg de grootse hap uit het budget van Nederlandse huishoudens. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral lage inkomens zijn relatief veel geld kwijt voor een dak boven hun hoofd. Zo'n 40 procent van hun budget gaat op aan woonlasten. Huishoudens in hogere inkomensgroepen zien bijna een kwart van hun bestedingen opgaan aan woonlasten. Ruim de helft van het geld wordt besteed aan recreatie, cultuur, horeca, interieur en vervoer. Huishoudens met lagere inkomens geven hier 34 procent van hun inkomen aan uit. Onderwijs en voeding nemen ten slotte 11 procent van de bestedingsruimte van alle inkomensgroepen in.

Consumentenvertrouwen blijft op stabiel en hoog niveau
DELFT – Het consumentenvertrouwen in de woningmarkt blijft op een stabiel, hoog niveau. Dit blijkt uit de jongste stand van de Eigen Huis Marktindicator. De stemmingsgraadmeter van de woningmarkt kwam in juni uit op 104 punten. De Marktindicator leverde ten opzichte van de vorige peiling één puntje in, maar blijft al maanden stabiel boven de neutraalwaarde van 100. Net als in de voorgaande maanden blijft de historisch lage hypotheekrente de voornaamste aanjager van het vertrouwen. Wel verwachten steeds meer Nederlanders dat de hypotheekrente het komende jaar zal stijgen. Was eind vorig jaar nog maar 17 procent deze mening toegedaan, nu ligt dit percentage op 30 procent. De groep consumenten die rekent op een verdere renteverlaging nam in hetzelfde tijdsbestek af van 16 tot 11 procent. Ruim de helft van de Nederlanders acht het nu een geschikte tijd om een huis te kopen. Van hen wijst 70 procent op de lage hypotheekrente als voornaamste reden hiervoor. Dat huizen door de prijsdalingen van de afgelopen jaren een stuk goedkoper zijn geworden, is steeds minder vaak de aanleiding om stappen te ondernemen op de woningmarkt. Medio 2012 vond bijna driekwart van de bevolking dat de betaalbaarheid van koophuizen verbeterde. In juni was nog 30 procent van de consumenten daarvan overtuigd. Een aanzienlijk deel van 13 procent van de consumenten vindt het juist een ongeschikte periode om zich op de woningmarkt te wagen. Een derde staat hier neutraal tegenover.

WOZ-waarde wordt per oktober 2016 openbaar
DELFT – De WOZ-waarde van woningen wordt waarschijnlijk per 1 oktober 2016 openbaar. Staatssecretaris Wiebes van Financiën en Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken nemen hier waarschijnlijk pas na deze zomer een definitief besluit over. Als de WOZ-waarde volledig openbaar is, kunnen burgers via internet de WOZ-waarde van woningen vergelijken met zelfgekozen vergelijkbare panden in een bepaalde buurt. Dat is van belang bij vaststelling van een koop- of verkoopprijs, maar ook om te kijken of de eigen WOZ-waarde correct is vastgesteld. Die waarde heeft invloed op bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting. De openbaarmaking van WOZ-waarden is de afgelopen twee jaar al enkele malen uitgesteld. De reden daarvoor was dat onvoldoende gemeenten tijdig een aansluiting konden realiseren op het onderliggende informatiesysteem. Momenteel kan een huiseigenaar alleen enkele WOZ-waardes van vergelijkbare woningen opvragen als hij in bezwaar gaat tegen zijn eigen WOZ-waarde. En het kan nog niet online.

Woningverkoop ook in tweede kwartaal sterk toegenomen
DELFT – Ook in het tweede kwartaal van dit jaar nam de woningverkoop toe, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Het herstel van de markt drong deze keer ook tot buiten de grote steden door. Alle woningtypen verkochten in het afgelopen kwartaal beter. Vooral duurdere woningtypen, zoals twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen waren met een verkoopstijging van 28 procent duidelijk meer in trek bij de koper. Volgens de NVM duidt dit op een betere doorstroming op de woningmarkt. Mede door de toegenomen populariteit van het duurdere segment, steeg de prijs van een gemiddelde koopwoning naar 224.000 euro, een toename van 2,6 procent vergeleken met een kwartaal eerder. Dat is bijna 12 procent minder dan voor de crisis, maar 8 procent meer sinds het dieptepunt ervan.
Verkochte woningen stonden gemiddeld een kleine vier maanden op de markt. Dat is ongeveer even lang als in de achterliggende drie kwartalen. Tussenwoningen zijn sinds 2010 het snelst verkopende woningtype. Daaraan is in het afgelopen kwartaal met een gemiddelde verkooptijd van 71 dagen niets veranderd. Voor een appartement duurt het gemiddeld 103 dagen voordat een nieuwe eigenaar zich aandient. Vrijstaande woningen kennen traditioneel gezien de langste verkooptijd. Deze kwam het vorige kwartaal uit op 224 dagen.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12