Afbeelding

Woonberichten

wonen

Editie: Week 25, Jaargang 23 |

Buitenlandse partijen betreden Nederlandse hypotheekmarkt
DELFT – Wie een hypotheek wil, kan nu ook indirect terecht bij Goldman Sachs. Nieuwkomer Elan Hypotheken wil met geld van de Amerikaanse zakenbank marktaandeel in Nederland veroveren. Goldman Sachs is niet de eerste buitenlandse partij die, al dan niet direct, in Nederland hypotheken aanbiedt. In april debuteerde de Canadese financiële dienstverlener Maple op de Nederlandse markt via CMIS, het moederbedrijf van de Hypotheekshop en Huis & Hypotheek. Ook biedt de Britse investeerder Venn nog voor het einde van het jaar woningfinancieringen aan. De Noord-Amerikanen en Britten worden vooral aangetrokken door de lage rente en het geringe investeringsrisico. Maple en Venn gaven al aan alleen hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan te bieden. Goldman Sachs biedt via Elan Hypotheken juist financieringen zonder NHG aan. Ook zijn flexwerkers welkom bij de Amerikanen. De geldverstrekker loopt hiermee een relatief groter risico, maar daar staat een hoger rendement tegenover. Ook vertrouwt Goldman Sachs op de goede betalingsmoraal van de Nederlanders.

Tot 1,4 miljoen huizen nodig om aan woningbehoefte te voldoen
DELFT – Tot 2040 moeten in Nederland zeker 750.000 tot 1,4 miljoen huizen worden bijgebouwd om aan de woningbehoefte te voldoen. Dit schrijft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een onlangs verschenen rapport. De woningvoorraad moet vooral worden uitgebreid met nieuwbouw, stelt het EIB. De verbouw van bestaande panden als leegstaande kantoren, verpleeghuizen en winkels tot appartementen, levert volgens het instituut hooguit 50.000 woningen op. In de komende decennia zal vooral veel worden gebouwd voor de koopsector, zo voorspelt het EIB. De behoefte aan sociale huurwoningen neemt daarbij af. Door het stijgende welvaarts- en opleidingspeil zou de doelgroep voor de sociale huursector aanzienlijk slinken. Dat geldt niet voor de vrije huursector. Vooral in de Randstad bestaat een grote behoefte aan particuliere, betaalbare huurwoningen. Volgens één van de doorgerekende scenario's, zou de totale bouwproductie (woningen, winkels, ziekenhuizen, scholen, infrastructuur) in 2040 op jaarbasis ruim 60 miljard euro bedragen. Dat is 20 procent boven de huidige jaarproductie en ongeveer gelijk aan het niveau voor de uitbraak van de crisis in 2008.

Rentemiddeling door geldverstrekkers fors toegenomen
DELFT – De belangstelling voor rentemiddeling is fors toegenomen, sinds Vereniging Eigen Huis eind april alle geldverstrekkers opriep deze variant aan te bieden. ING zegt bijvoorbeeld dat het wekelijks aantal aanvragen en informatieverzoeken is gegroeid van honderden naar duizenden. Bij rentemiddeling kan een huiseigenaar zijn boete voor tussentijds oversluiten uitsmeren over de nieuwe rentevaste periode. ABN AMRO en de Rabobank bieden geen rentemiddeling aan, maar bespeuren wel een lichte toename van de interesse. SNS Bank en RegioBank, twee banken die al wèl rentemiddeling aanbieden, signaleren sinds eind april ‘een duidelijk stijgende trend’ van het aantal verzoeken. Momenteel bieden van de bekende geldverstrekkers alleen ING, Centraal Beheer, SNS Bank, RegioBank, Obvion Hypotheken en Woonfonds Hypotheken rentemiddeling aan. Diverse andere banken en verzekeraars geven aan deze variant te onderzoeken. De Rabobank zegt zich daarbij vooral te concentreren op fiscale consequenties. Veel huiseigenaren overwegen momenteel hun hypotheek over te sluiten, omdat de rente nu historisch laag is. Adviesorganisatie De Hypotheker zegt bijvoorbeeld in Het Financieele Dagblad dat het aantal oversluitingen in het eerste kwartaal van dit jaar 80 procent hoger was dan in het eerste kwartaal van 2014.

Mogelijkheden restschuldfinanciering nemen toe
DELFT – De mogelijkheden voor restschuldfinanciering nemen toe, maar er zijn nog steeds geldverstrekkers die deze mogelijkheid niet bieden. Bovendien zijn er vaak beperkende voorwaarden. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Verzekeraars bieden vaker restschuldfinanciering aan dan een jaar geleden, zo wijst het onderzoek uit. Banken lopen hierin nog voorop: niet alleen bestaande, maar ook nieuwe klanten krijgen hiertoe de kans.
Opvallend is dat grote geldverstrekkers als Nationale Nederlanden en Delta Lloyd ook een restschuld met de zekerheid van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) niet meefinancieren, hoewel de regelgeving dat toestaat. Argenta, Lloyds Bank, Hypotrust, MoneYou, SPF Beheer en Syntrus Achmea financieren zelfs helemaal geen restschuld.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12