Afbeelding

Woonberichten

wonen

Editie: Week 31, Jaargang 23 |

Gemiddelde overwinst banken dit voorjaar omlaag
DELFT – De gemiddelde overwinst die banken boeken op de hypotheekrente is dit voorjaar gedaald. Het percentage daalde van 0,78 naar 0,51. Dit blijkt uit de Eigen Huis Rentebarometer, samengesteld door de Universiteit van Amsterdam. Bij de meest gangbare rentevaste periode, een periode van tien jaar, daalde de extra winstmarge van 0,80 procent in april naar 0,49 procent in mei. Bij de rentevaste periodes van langer dan tien jaar nam de rentemarge af van 1,02 procent in april naar 0,63 procent in mei. Uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk blijkt, dat 90 procent van de hypotheekaanvragers kiest voor een rentevaste periode van tien jaar of langer. Ondanks de gedaalde overwinsten betalen huiseigenaren nog steeds te veel voor hun hypotheek. Zo is een huiseigenaar bij het afsluiten of herzien van een hypotheek van 200.000 euro gemiddeld elke maand nog 85 euro bruto extra kwijt door de overwinsten van banken op de hypotheekrente. De reden voor de gedaalde overwinsten moet volgens Vereniging Eigen Huis gezocht worden in de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt. De drie grootste banken Rabobank, ABN AMRO en ING verliezen de laatste jaren marktaandeel aan verzekeraars en pensioenfondsen. Deze zijn in tegenstelling tot de grootbanken minder afhankelijk van de gestegen tarieven op de kapitaalmarkt en hoeven die dan ook niet door te rekenen in de hypotheekrente. Door de winstmarges te verkleinen, kunnen banken ook bij de huidige stijgende tarieven op de kapitaalmarkt hun rente beperkt laten stijgen. Dit zou onrust op de markt moeten beperken. Anders leidt dit tot extra druk bij de toch al zwaar belaste acceptatie- en beheerafdelingen van de banken.

Schuldsaneringstrajecten ook na afloop succesvol

DELFT – Ruim 80 procent van de huishoudens in de schuldsanering is aan het eind van het traject weer schuldenvrij. Dit blijkt uit een evaluatie van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) van de Raad voor Rechtsbijstand. De wet moet voorkomen dat mensen met schulden niet hun hele leven lang daarmee blijven kampen. Eenmaal in de schuldsanering, moeten zij leven van een minimuminkomen. Het resterende loon is voor de schuldeisers met wie aparte betalingsregelingen zijn getroffen. Aan het einde van het traject begint de debiteur weer met een schone lei. De schuldsanering blijkt volgens de evaluatie ook na afloop succesvol te zijn. Minder dan 20 procent van de mensen die dit traject doorliepen, had nadien betalingsachterstanden. Des te opvallender is het volgens de Raad voor Rechtsbijstand dat de schuldsanering minder wordt toegepast. Terwijl het aantal huishoudens met problematische schulden stijgt, nam in 2014 het aantal saneringstrajecten af naar 12.258 - ruim honderd minder dan een jaar eerder.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12