Afbeelding

Woonberichten

wonen

Editie: Week 28, Jaargang 23 |

Bouwstart fase 8a van De Tuinen van Sion

DELFT – De achtste fase van het project De Tuinen van Sion is afgelopen donderdag van start gegaan. Wethouder Ronald van der Meij van de Gemeente Rijswijk heeft feestelijk de eerste paal geslagen voor het project 8a.
De Tuinen van Sion in RijswijkBuiten bestaat uit 35 duurzame eengezinswoningen in drie verschillende woningtypes en vijftien appartementen. Alle woningen van dit bijzondere plan zijn in een zeer korte tijd verkocht. De vijftien appartementen zijn bestemd voor de verhuur. Belangstellenden kunnen zich aan het einde van dit jaar of het begin van volgend jaar hiervoor inschrijven. Fase 8 is een gezamenlijke ontwikkeling van Dura Vermeer Bouw ZuidWest en VolkerWessels Vastgoed. De bouw van deze woningen zal worden uitgevoerd door Boele & van Eesteren (VolkerWessels).
In de komende tien jaar verandert de zuidkant van Rijswijk compleet. Tussen nu en 2023 worden er 3.500 woningen gerealiseerd in Sion en ‘t Haantje. RijswijkBuiten wordt een wijk die in het oog springt. Een wijk voor en van iedereen, maar bovenal een duurzame wijk. Energiezuinig en dat ziet men terug in de energierekening. Maar ook duurzaam door de ruime opzet, standaard twee parkeerplaatsen per woning, de groene omgeving en het water in het gebied. Internet: www.rijswijkbuiten.nl.

Aantal hypotheekaanvragen 80 procent hoger
DELFT – Het aantal hypotheekaanvragen lag in het tweede kwartaal van 2015 zo'n 80 procent hoger dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) noteerde in het afgelopen kwartaal 97.000 aanvragen. De sterke groei heeft volgens het HDN te maken met de aantrekkende woningmarkt, de per 1 juli aangescherpte leennormen voor consumenten én de eerste rentestijgingen, na een lange periode van rentedalingen. Veel consumenten wilden vóór 1 juli nog snel profiteren van de relatief gunstige omstandigheden om een huis te kopen. Het HDN verwerkt zo’n 70 procent van alle nieuwe hypotheekaanvragen en is daarmee een goede graadmeter voor de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt.

Veel klachten bij AFM over advieskosten en provisieverbod
DELFT – De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kreeg in de eerste zes maanden van dit jaar 5.653 vragen en klachten van consumenten. De meeste meldingen gingen over hypotheken. Consumenten kunnen vragen en klachten over bijvoorbeeld banken, verzekeraars en intermediair online doorgeven aan de AFM. Ruim de helft van de meldingen komt op die manier binnen, maar het kan ook telefonisch. Bijna de helft van de online meldingen leidt tot een signaal voor toezicht, tegen één op de tien bij een telefonische melding. Online meldingen zijn nuttiger voor de toezichthouder, omdat de consument dan eenvoudig documenten kan uploaden. Anoniem melden is ook mogelijk.
De meeste meldingen over hypotheken betroffen advieskosten en het provisieverbod. Echtscheiding leidt ook tot veel hypotheekvragen aan de AFM. Eerder stelde de AFM dat hypotheekaanbieders bij relatiebreuk niet hoeven vast te houden aan de reguliere krediettoets. Verder waren beleggingsverzekeringen, woekerpolissen, voor veel consumenten aanleiding om contact op te nemen met de AFM. In de eerste helft van 2014 kreeg de AFM iets meer meldingen, namelijk 6.218. “We hebben geen verklaring voor die lichte daling”, zegt woordvoerder Remko Vellenga van de AFM. Ook vorig jaar stond het onderwerp hypotheken bovenaan in de lijst van meldingen. “Binnen die categorie is het aantal vragen over oversluiten en boeterente toegenomen”, zegt Vellenga.
Meldingen van consumenten zijn voor de toezichthouder waardevol en vaak aanleiding voor nader onderzoek. Maar de AFM is geen belangenbehartiger en heeft wettelijke geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat de AFM-melders niet kan vertellen hoe hun signaal precies is opgepakt. Na openbare waarschuwingen of maatregelen tegen een dienstverlener neemt de AFM wél persoonlijk contact op met de melder.

Eneco schrapt 400 miljoen aan investeringen
DELFT – Energiemaatschappij Eneco schrapt de komende drie jaar 400 miljoen euro aan investeringen in duurzame energieprojecten. Dat heeft bestuursvoorzitter Jeroen de Haas onlangs bekend gemaakt. Hiermee breekt het bedrijf met het Energieakkoord. De investeringsstop is de consequentie nu Eneco en Delta zich moeten splitsen in een netwerktak en de energieleverancier.
Het energiebedrijf voert al jaren oppositie tegen deze splitsingswet uit 2006, ingesteld om de marktwerking te bevorderen. Door de splitsing dalen volgens Eneco de potentiële winsten van energiebedrijven, waardoor geld lenen voor hen veel duurder wordt. Afgelopen vrijdag besloot de Hoge Raad dat Eneco gesplitst mag worden en minister Kamp wil dat besluit uitvoeren.
In 2008 splitsten Nuon en Essent hun netwerken al wel af. Voor die bedrijven ligt het volgens De Haas anders. Doordat zij onderdeel zijn van grote buitenlandse energiebedrijven, hoeven ze hun netwerk niet zo rigoureus te splitsen. In hun thuislanden Duitsland, Zweden, Engeland en Frankrijk is de wet namelijk niet veranderd.
In het Energieakkoord werden twee jaar geleden afspraken gemaakt over vermindering van de CO2-uitstoot en over energiebesparing. Volgens het akkoord moet in 2020 16 procent van de energie in Nederland duurzaam worden geproduceerd.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12