Afbeelding

Flinke stijging aantal woningverkopen in tweede kwartaal

wonen

Editie: Week 33, Jaargang 23 |

Het gaat weer een stuk beter op de woningmarkt, getuige de laatste NVM-cijfers.

DELFT – Het aantal woningverkopen, ruim 37.100, en zeker het aantal hypotheekaanvragen, 92.600, laten in het tweede kwartaal van 2015 een flinke stijging zien ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit beeld van stijgende aantallen past weliswaar in het normale seizoenpatroon, maar de stijgingspercentages zijn hierbij wel uitzonderlijk hoog. Daarnaast zet het koopprijsherstel zich voor het zesde opeenvolgende kwartaal voort. Er is dus sprake van een zeer goed tweede kwartaal 2015, dat veelbelovend is voor de tweede helft van dit jaar.
De zeven magere jaren lijken dus voorbij. Het aantal door de NVM-geregistreerde woningverkopen is in het tweede kwartaal van 2015 gestegen met 28 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. Dit komt neer op 37.100 woningen. Er is nu ook voor het eerst sprake van een substantiële stijging van het aantal verkochte twee-onder-éénkapwoningen en vrijstaande woningen. Het aantal van 37.100 woningverkopen evenaart al weer het niveau van het tweede kwartaal in 2008. Dit beeld wordt bevestigd door het aantal door HDN geregistreerde hypotheekaanvragen. Maar liefst 92.600 hypotheekoffertes zijn aangevraagd in het tweede kwartaal van 2015 - het hoogste kwartaalaantal sinds het begin van deze registratie in 2009. Dit betekent een ongekende stijging van 75 procent ten opzichte van het vorige kwartaal en van 80 procent in vergelijking met een jaar geleden. Het grote aantal hypotheekaanvragen doet ook vermoeden dat de seizoensgebonden terugval in het aantal verkochte woningen in het derde kwartaal dit jaar wel eens kan uitblijven.
Het relatief goede eerste en tweede kwartaal voor wat betreft het aantal verkochte woningen heeft ook zijn weerslag op het aantal feitelijke transacties. Het Kadaster registreerde in het tweede kwartaal namelijk 40.700 woningtransacties. Dit zijn respectievelijk bijna 6.200 en ruim 6.600 transacties meer dan in het vorige kwartaal en in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Daarmee komt het aantal woningtransacties op zo’n 85 procent van het niveau in het tweede kwartaal van 2008. De dynamiek op de koopwoningmarkt, en daarmee de activiteit op de hypotheekmarkt, is dus weer flink toegenomen.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12