Afbeelding

Woonberichten

wonen

Editie: Week 11, Jaargang 23 |

Honderste woning Ridderrijk opgeleverd
DELFT – De oplevering van de honderdste woning in het nieuwbouwproject Ridderrijk is opgeluisterd met de overhandiging van de sleutel aan de nieuwe bewoners van dit huis. De feestelijke gebeurtenis in Harnaschpolder Delft vond afgelopen donderdag plaats. De overhandiging werd uitgevoerd door de Delftse wethouder Raimond de Prez.

Studentenflat Aan 't Verlaat officieel geopend

DELFT – De Studentenflat Aan ’t Verlaat in Delft is afgelopen week officieel geopend door minister Blok en wethouder De Prez. Na een periode van tien jaar leegstand is de voormalige zusterflat herontwikkeld door SHS Delft, een stichting die wordt bestuurd door studenten van de TU Delft. De groei van de studentenpopulatie zorgt voor een alsmaar toenemende vraag naar studentenkamers. Dit terwijl er in Nederland nog altijd veel leegstand is: van kantoren tot zorgvastgoed. Door leegstaand vastgoed te herontwikkelen tot tijdelijke studentenhuisvesting worden beide problemen aangepakt. Het Delftse project is hier een goed voorbeeld van. De ontwikkeling van deze studentenwoningen past bij de ambitie van de Gemeente Delft om 5.000 studentenwoningen voor 2023 te realiseren. Voor een periode van tien jaar zal de voormalige zusterflat studenten huisvesten. In totaal zijn er 150 onzelfstandige kamers gerealiseerd, verdeeld over vijftien woningen. Studenten hebben zelf een bijdrage kunnen leveren door mee te klussen gedurende de bouw en het ontwerpen van de gemeenschappelijke multifunctionele ruimte. De herontwikkeling is mogelijk dankzij de nieuwe crisis- en herstelwet. Deze wetgeving maakt het mogelijk om tot tien jaar lang van het bestemmingsplan af te wijken, waarmee leegstand wordt tegengegaan. Op 1 november 2014 is de wet van kracht geworden. Daarmee is de Studentenflat Aan ’t Verlaat één van de eerste resultaten van deze nieuwe wetgeving. Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft bestaat sinds 2011. Het bestuur van de stichting bestaat uit een groep studenten van de TU Delft, die zich een jaar lang inzetten voor de stichting. Met veel doorzettingsvermogen hebben de studenten het voor elkaar gekregen dat het eerste project nu opgeleverd en bewoond is. Na dit succes kijkt SHS Delft graag vooruit naar toekomstige projecten.

Informatie over Duurzaamheid, Leefbaarheid en Haalbaarheid voor huurders Vestia
DELFT – Huren gaan omhoog, de servicekosten stijgen. Gebeurt het onderhoud en de reparaties naar tevredenheid? Hoe gaat het met duurzaamheid en de energiekosten? Minder sociale huurwoningen komen beschikbaar. Maandag 16 maart organiseert de HBVZ, Huurdersbelangenvereniging Vestia regio Zoetermeer,  een thema-avond Duurzaamheid, Leefbaarheid en Haalbaarheid voor huurders van Vestia in Zoetermeer, Delft en Nootdorp.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn actuele zaken, zoals huurverhogingen, afrekening servicekosten, het reparatie en onderhoudsbeleid, de stalling van scootmobiels, de leefbaarheid en openbare orde in de buurt. Sprekers op deze avond zijn Robert Straver , Concernstaf Strategie, Beleid en Communicatie van Vestia en Jerrel Denijn, Stadsmarshall Zoetermeer. Er zal uitgebreid gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Vestia regio Zoetermeer omvat huurwoningen in Zoetermeer, Delft en Nootdorp. De thema-avond vindt maandag 16 maart plaats bij 2B-Home aan de dr. J.W. Paltelaan 103, 2712 PT in Zoetermeer. De aanvang is om 20.00 uur, de zaal gaat open om 19.30. Huurders van Vestia die deze avond willen bijwonen kunnen zich hiervoor opgeven via info@hbvz.nl.

Klanten met een beleggingsverzekering moeten meer geholpen
DELFT – Verzekeraars moeten meer gaan doen om klanten met een beleggingsverzekering te helpen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgt waarschijnlijk vanaf 1 juli de mogelijkheid om dit af te dwingen, met een boete of dwangsom. Dit schreef minister Dijsselbloem van Financiën gisteren, in een brief aan de Tweede Kamer. De Raad van State en het parlement moeten zich hierover nog wel uitspreken. Aanleiding voor het plan zijn de teleurstellende resultaten bij de nazorg voor beleggingsverzekeringen (woekerpolissen, in de volksmond). Nederland telt zo’n 620.000 beleggingsverzekeringen die aan een hypotheek zijn gekoppeld. Veel klanten met een beleggingsverzekering bouwen met hun verzekering niet voldoende waarde op om uiteindelijk hun hypotheek af te lossen, terwijl dat bij aanvang wel het doel van de verzekering was. Uiterlijk 1 juli 2015 moeten verzekeraars minstens 80 procent van deze klanten hebben geactiveerd. Dat wil zeggen dat de verzekeraar de klant heeft benaderd, om samen te bekijken welke herstelmogelijkheden er zijn. De verzekeraars hebben hiervoor een half jaar uitstel gekregen. Per 31 december 2014, de oorspronkelijke streefdatum, hadden verzekeraars slechts 55 procent van deze klanten geactiveerd. Vereniging Eigen Huis adviseert haar leden om, op initiatief van de verzekeraar óf op eigen initiatief, serieus te kijken naar kansen om alsnog het doelkapitaal te halen. Soms is het verstandig om de overlijdensrisicoverzekering uit de woekerpolis te halen en opnieuw af te sluiten. Verlaging van de overlijdensrisicodekking kan ook een optie zijn. Ook de keuze voor andere, goedkopere beleggingsfondsen binnen de huidige verzekering kan zorgen voor een hogere opgebouwde waarde.

Huizenprijzen zullen de komende tien jaar steeds minder hard stijgen
DELFT – De komende tien jaar zullen de huizenprijzen in Nederland gemiddeld veel minder hard stijgen dan sinds 1970 het geval was. Dat stelt het ING Economisch Bureau op basis van eigen onderzoek. Tot 2025 zullen de prijzen jaarlijks met gemiddeld circa 2 procent stijgen, waar dat in de periode 1970 tot 2014 jaarlijks gemiddeld 5,6 procent was. Dit komt volgens hoofdeconoom Marieke Blom van ING Nederland vooral door de vergrijzing, strengere financieringsregels, minder hypotheekrenteaftrek en toenemende inkomensfluctuaties. Daar tegenover staat dat huren duurder wordt en de bouw van nieuwe woningen de eerste jaren achterblijft. In grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag laten de prijzen de komende jaren een meer dan gemiddelde groei zien, onder meer door de stijgende huren, maar ook deze groei blijft volgens ING achter bij de groei van de afgelopen decennia. Aan de randen van het land is de ontwikkeling omgekeerd: daar slaat de vergrijzing harder toe. ING plaatst de kanttekening dat het voorspellen van ontwikkelingen op de woningmarkt geen exacte wetenschap is. Overheidsbeleid of economische ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van huizenprijzen.

OZB stijgt met gemiddeld 3,4 procent
DELFT – De Onroerende zaakbelasting (ozb) stijgt dit jaar met gemiddeld 3,4 procent vergeleken met 2014. Gemeenten houden zich hiermee niet aan de afspraak met het Rijk dat uitging van een maximale stijging van 3 procent. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek door Marlyse Research in opdracht van Vereniging Eigen Huis naar de gemeentelijke woonlasten. Het onderzoek laat grote verschillen tussen de gemeenten zien. Sommige gemeenten voeren extreme ozb-verhogingen door Vereniging Eigen Huis stuurt een brief naar alle gemeenten waar de ozb dit jaar met 10 procent of meer stijgt. Huiseigenaren daar hebben vaak geen idee waarom de gemeentelijke lasten in een jaar zo snel kunnen stijgen. Volgens de vereniging zijn deze gemeenten hun inwoners dan ook tekst en uitleg schuldig. Niet alleen voor de forse ozb-verhogingen dit jaar, maar ook voor het beleid de komende jaren. Ook blijft de vereniging in Den Haag aandringen op duidelijke afspraken over voorgenomen ozb-stijgingen. Het huidige beleid biedt geen enkele mogelijkheid gemeenten aan te pakken die de ozb zomaar sterk verhogen. “Huiseigenaren worden op geen enkele manier beschermd tegen dergelijke lastenverzwaringen”, zegt Rob Mulder, directeur van Vereniging Eigen Huis. “Gemeenten kunnen de belasting op het eigen huis zomaar met enkele tientallen procenten verhogen. Dat moet veranderen.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12