Afbeelding

Aantal internationale Masterstudenten TU Delft stijgt fors

Algemeen

Editie: Week 26, Jaargang 23 |

DELFT - TU Delft verwacht het komende academiejaar zo’n 2000 nieuwe internationale studenten, een stijging van ruim 40 procent ten opzichte van vorig jaar.  De meeste van hen - zo’n 1500 - komen naar Delft voor een masteropleiding. Eenderde van de Delftse masterstudenten komt nu uit het buitenland. Van hen komt tweederde van buiten de EU.

Anka Mulder, vice-voorzitter van de TU Delft, is trots op de grote belangstelling. “Studenten uit het buitenland die voor de TU Delft kiezen hebben vaak van anderen gehoord dat onze opleidingen goed zijn en dat ze het hier naar hun zin hebben”, vertelt ze. “Onze internationale reputatie is dus goed. Bijzonder is dat het aantal landen van herkomst gestegen is van circa 100 naar ongeveer 125 en dat zo’n 350 studenten die zich hebben aangemeld al een online cursus van de TU Delft hebben gedaan.”

Kamers
De TU Delft helpt internationale studenten zoveel mogelijk bij het zoeken van een kamer. Tot nu toe werden daarvoor bij DUWO kamers gereserveerd voor deze groep. Om de stijgende aantallen op te kunnen vangen heeft de TU Delft in samenwerking met de Gemeente Delft, DUWO en andere huisvestingsmaatschappijen de voorbije maanden extra kamers gezocht en wordt aan nog meer kamers gewerkt. De TU Delft doet er alles aan om te zorgen dat iedereen tijdig een kamer vindt via de TU Delft of door een eigen zoektocht, bijvoorbeeld via kennissen in Delft of in de centra van omliggende steden.

Grote belangstelling
De belangstelling voor een Masterstudie in Delft is groter dan ooit. Zo’n 4500 internationale studenten schreven zich vóór 1 april in bij de TU Delft. Ongeveer 3000 van hen bleken te voldoen aan de eisen met betrekking tot de vooropleiding. In de komende weken moeten ze hun collegegeld overmaken om hun inschrijving te bevestigen. In die laatste fase vallen gewoonlijk nog de nodige studenten af die toch voor een andere universiteit kiezen.

Economische baten
Sinds de invoer van de Bacherol-/Masterstructuur en de Engelstalige masteropleidingen, groeit de instroom van internationale studenten gestaag. De TU Delft is in Nederland de universiteit met het grootste aantal studenten van buiten de EU. Niet-Europese studenten betalen kostendekkend collegegeld. Uit onderzoek van het CPB (2012) blijkt dat internationale studenten in Nederland een goede bijdrage leveren aan de staatskas; na aftrek van alle kosten is hun bijdrage via belastingen jaarlijks netto ruim 700 miljoen euro. Gemiddeld levert een universitair afgestudeerde internationale student de Nederlandse overheid jaarlijks 84 duizend euro op. Naast directe economische baten, vormen de internationale studenten na hun opleiding een groot internationaal netwerk van mensen met een band met Nederland.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12