Woonberichten 1

  wonen

Editie: Week 50, Jaargang 22 |

Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling bijna ten einde
DELFT – Huiseigenaren die nog willen profiteren van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling, moeten snel zijn. Veel banken geven aan dat 15 december a.s. de laatste dag is waarop zij dit administratief kunnen afronden. Sommige geldverstrekkers verwerken na 1 december j.l. al geen aflossingen meer in 2014. “Mensen die dit jaar nog een groot belastingvrij bedrag gaan ontvangen, kunnen het best even bij hun bank informeren of verwerking van hypotheekaflossing in december nog mogelijk is. Vraag de bank dan ook meteen hoe dat moet”, zegt Bobby Raghoenath, fiscalist bij Vereniging Eigen Huis. “Als de bank de aflossing onverhoopt toch pas na de jaarwisseling verwerkt, kan het zo zijn dat de ontvanger van een groot bedrag alsnog schenkbelasting moet betalen.” Tot en met 31 december 2014 geldt een vrijstelling van de schenkbelasting voor schenkingen 100.000 euro, mits dat geld nog dit jaar wordt aangewend voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning óf aflossing van de eigenwoningschuld. Daarna geldt een vrijstelling van 52.752 euro. Die vrijstelling geldt alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen van 18 tot 40 jaar.

'Laat woningcorporaties zelf hun huurwoningen beheren'
DELFT – Geef huurders, naar Brits voorbeeld, de kans om zelf hun huurwoningen te beheren. Dat drukt de kosten voor bewoners en leidt tot betere dienstverlening. Dat bepleiten vijf hoogleraren, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners en de Woonbond. Onlangs heeft de Tweede Kamer gesproken over Wooncorporaties in het debat over de herziening van de Woningwet. Minister Blok wil het voor huurders mogelijk maken om hun woningen te kopen om het complex vervolgens gezamenlijk als Wooncorporatie te gaan beheren. Dat is de uitwerking van de toezegging die de Minister aan Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn deed in december 2013 over het in wetgeving verankeren van Wooncorporaties. Blok's voorstel, dat als Algemene maatregel van bestuur (Amvb) wordt meegenomen in de Kamerbehandeling van de novelle en de herziening van de Woningwet, is een standpunt in de goede richting voor zelfbeheer. Maar de benadering van Blok is te eenzijdig gericht op koop door individuele huurders.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1