Woonberichten

  wonen

Editie: Week 23, Jaargang 22 |

Nieuw koopcontract gezamenlijke makelaarsorganisaties
DELFT – Makelaarsorganisaties NVM, VastgoedPro en VBO, alsmede de organisaties Eigen Huis en Consumentenbond hebben een nieuw koopcontract opgesteld, dat per 1 juni j.l. is ingegaan. Doordat alle drie de grote makelaarsorganisaties betrokken zijn, is de dekking van het nieuwe koopcontract veel groter. Het nieuwe contract is een herziening van het modelkoopcontract van de NVM uit 2008. In het nieuwe contract is het financieringsvoorbehoud veranderd: vanaf nu is één schriftelijke afwijzing van een bank nodig om af te kunnen zien van de koop van een huis. Voorheen was dit niet duidelijk vastgelegd en moest het ontbindingsverzoek 'voldoende gedocumenteerd' worden. Ook zijn in het nieuwe koopcontract eventuele afspraken rond erfpacht opgenomen, zoals de hoogte van de canon en de resterende looptijd.
Eigen Huis adviseert termijn van zes tot acht weken voor financiering
DELFT - Een hypotheekaanvraag duurt in de regel vier tot zes weken. In een groot landelijk dagblad werd onlangs nog melding gemaakt over wachttijden van drie maanden. Een overdreven voorstelling van zaken, stelt Vereniging Eigen Huis. Soms kan een hypotheek in zelfs drie weken zijn geregeld. Toch adviseert de vereniging kopers in het koopcontract een termijn van zes tot acht weken in te bouwen om de financiering rond te krijgen. De aanvrager kan zelf het acceptatieproces versnellen door belangrijke stukken als medische documenten en werkgeversverklaringen alvast bij de hand te hebben als de adviseur de hypotheekaanvraag invult. Alleen als de financiële situatie van de aanvrager complex is, kan de duur van de aanvraagprocedure oplopen tot drie maanden.
Meer vertrouwen in de woningmarkt
DELFT - Nederlanders zien de situatie op de woningmarkt steeds zonniger in. De Eigen Huis Marktindicator, dé thermometer van het consumentenvertrouwen in de woningmarkt, steeg in mei voor de zeventiende maand op rij. Ook andere indicatoren wijzen op een verder herstel. De Eigen Huis Marktindicator stijgt deze maand met twee punten naar waarde 90 tegen een neutraalwaarde van 100. Concreter: de laatste keer dat waarde 90 werd gehaald was in juli 2007 - ruim een jaar voor de uitbraak van de crisis. Dat jaar werden zo'n 170.000 huizen verkocht. Dat aantal zal dit jaar niet worden gehaald, toch ziet het er voor de woningmarkt steeds beter uit. Onlangs bleek uit de prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster dat de huizenprijzen zijn gestegen. Bestaande koopwoningen zijn slechts 0,1 procent duurder geworden vergeleken met vorig jaar, maar het is wel de eerste prijsstijging in vijf jaar tijd. Daarbij nam in de eerste vier maanden van dit jaar de vraag naar koopwoningen fors toe met 34 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, toen de woningmarkt de bodem bereikte.
Parlementaire enquêtecommissie naar functioneren corporaties
DELFT - De parlementaire enquêtecommissie start met de openbare verhoren in het onderzoek naar het functioneren van de corporaties. De Woonbond vindt dat er vooral gekeken moet worden naar hoe de positie van de huurder bij woningcorporaties verbeterd kan worden. De opeenstapeling van misstanden als zelfverrijking, mismanagement en speculatie door woningcorporaties laat zien dat er veel ruimte is voor verbetering. “Huurders draaien nu op voor de verliezen door onverantwoorde projecten en commercieel hobbyisme van de corporaties en hebben niks in te brengen tegen het wanbeleid dat door sommige corporaties wordt gevoerd,” aldus Ronald Paping, directeur van de Woonbond. “Dat moet anders. Corporaties moeten zich weer focussen op betaalbare en goede huisvesting voor huurders. Huurdersorganisaties moeten een steviger positie in het overleg met de verhuurder krijgen.”
Wooninvesteringsfonds doet huurwoningen in de verkoop
DELFT - Het Wooninvesteringsfonds (WIF) zet 3.848 woningen te koop, circa 85 procent van zijn totale bezit. Afgelopen week is hiervoor de advertentie verschenen in het Financieele Dagblad. Later deze maand volgen nog eens driehonderd woningen. Oorzaak is de financiële nood waarin WIF verkeert. Dat meldt NRCQ, de online zakelijke editie van NRC Handelsblad. Na Vestia is WIF de tweede corporatie die duizenden huurwoningen tegelijk in de verkoop doet. WIF werd in 2005 als woningcorporatie opgericht om woningen over te nemen van noodlijdende collega-corporaties. In totaal werden zo’n 4.500 huurwoningen gekocht. Inmiddels verkeert WIF zelf in zwaar weer, met name door het instorten van de vastgoedmarkt, waardoor de woningen veel minder waard zijn geworden. Volgens NRCQ moet WIF zo’n 320 miljoen aan bankleningen herfinancieren en kampt het met een gat van ongeveer 80 miljoen. De 3.848 woningen die vanaf morgen te koop staan, liggen verspreid over 114 complexen in heel Nederland, maar met een concentratie in Zuid-Holland en Groningen. Het gaat om 1.975 ééngezinswoningen en 1.873 appartementen in flatcomplexen. In de begeleidende toelichting op de website van WIF staat dat het ‘de voorkeur geeft aan biedingen op de gehele portefeuille, maar dat biedingen op individuele complexen in overweging worden genomen.’ Biedingen moeten binnen zijn voor woensdag 3 september 16.00 uur.

Ontwerpbestemmingsplan Coendersbuurt ter inzage

DELFT – Voor de nieuwe woonwijk Coendersbuurt in het Spoorzonegebied is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is hiermee het eerste plan dat is toegespitst op de verdere ontwikkeling van de eerste woonbuurt in Nieuw Delft. Het ontwerpbestemmingsplan, dat het College heeft vastgesteld, ligt vanaf 12 juni 2014 ter inzage voor zienswijzen.

Het plangebied bestaat nu voor het grootste deel uit het bestaande schoolterrein van het Grotius College aan de Van Bleyswijckstraat en het tijdelijke busstation ten oosten van het schoolterrein. In dit gebied komt de nieuwe woonwijk Coendersbuurt, het nieuwe schoolgebouw van de Scholencombinatie Delfland met een sporthal en buitenruimte met sport- en spelvoorzieningen en een fietsenstalling.

Coendersbuurt: nieuwe woonbuurt in Nieuw Delft
De Coendersbuurt komt in de nieuwe wijk Nieuw Delft, onderdeel van de ontwikkeling van het spoorzonegebied. In totaal komen er drie nieuwe woonbuurten in Nieuw Delft: de Coendersbuurt, Van Leeuwenhoekkwartier en Abtswoudse Hof. De nieuwe Coendersbuurt heeft het karakter van een eiland met grondgebonden woningen in gesloten bouwblokken. Er is plaats voor circa 100 nieuwe woningen. De verkaveling van de woningen in de Coendersbuurt is indicatief. Afhankelijk van de wensen van de eindgebruiker kan de verkavelingsopzet nog worden aangepast. In verband hiermee ligt alleen de hoofdopzet vast in het bestemmingsplan. Na het doorlopen van de ruimtelijke procedure, kan naar verwachting in 2015 de bouw van de nieuwe buurt starten.

Informatieavond
Op woensdag 25 juni 2014 organiseert de Gemeente een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan Coendersbuurt. Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven op het bestemmingsplan en kunnen aanwezigen vragen stellen en/of mondelinge zienswijzen indienen. Aanvang 19.00 uur en het duurt tot 21.00 uur in Delft Bouwt aan de Barbarasteeg 2 in Delft. Inzien kan via www.delft.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanmelden voor de informatieavond kan via (015) 260 26 11 of via delftbouwt@delft.nl.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

Meer berichten
 
CustomHtml_1