Paul de Bree is geen voorzitter meer van DHL, maar dat betekent niet dat hij niet meer bij de club komt.
Paul de Bree is geen voorzitter meer van DHL, maar dat betekent niet dat hij niet meer bij de club komt. "Waar mogelijk zal ik zoveel mogelijk wedstrijden blijven bezoeken." (foto: Roel van Dorsten)

Paul de Bree is voortaan alleen nog maar supporter van DHL

sport

DELFT – Paul de Bree nam onlangs na elf jaar afscheid als voorzitter van DHL. Hij liet aan zijn opvolger Wim van der Meer een gezonde vereniging achter en alleen dat is al heel bijzonder.

De 66-jarige Pijnackernaar nam in 2004 het stokje over van André Groenewegen, maar had al de nodige bestuurlijke ervaring. "Onder Andrés voorzitterschap was ik vice-voorzitter en daarvoor was ik al vier jaar jeugdvoorzitter." De Bree kwam terecht in een gezonde vereniging. "Toen ik instapte, was er niet zoveel jeugd, maar wel stabiliteit op bestuurlijk en financieel gebied. Daarnaast werd gewerkt aan een interne 7-tegen-7 competitie, wat een succes werd."
Bij een gemeentelijke herstructurering van het sportpark aan de Brasserskade raakte DHL een veld kwijt aan buurman Concordia. "Dat was toen een logische keuze. Het scheelde ons huur en zij hadden behoefte aan een extra veld, terwijl wij er nauwelijks gebruik van maakten."

'IK WAS EMOTIONEEL BETROKKEN'
Het was het begin van een periode waarin DHL in zwaar weer kwam. "De ledenaantallen liepen geleidelijk terug en datzelfde gold voor de sponsorinkomsten. Daarbij raakten we in korte tijd twee penningmeesters kwijt, waardoor ik in de zwaarste periode een tijdje voorzitter/penningmeester was. Op zo'n moment kun je weglopen, maar dat zit niet in mijn aard. Daarnaast was ik na vijftig jaar lidmaatschap emotioneel betrokken, al mag je dat nooit de boventoon laten voeren. Bovendien heb je als bestuur ook naar je leden een verantwoordelijkheid. Heel wat mensen hebben hun hart aan deze club verpand en daarom heeft DHL ook een sociale functie."
Zoals wel vaker, wordt op het moment dat het dal het diepst is, een reddingsboei geworpen. "Binnen de vereniging stond een aantal mensen op en vooral toenmalig penningmeester Erik van Dijk en secretaris Pieter Veenhuijsen trokken de kar. Er kwam een herstelplan dat inzette op drie peilers: instroom vanuit de jeugd, deelname in het maatschappelijk verantwoord verenigen en een betere benutting van de accommodatie. Vele vrijwilligers hebben hier hun schouders onder gezet, met name ook Pascal van Zinnen met de opzet van een mini F-competitie. Ook de gemeente heeft ons bijgestaan. Binnen drie jaar waren de doelstellingen, die voor over vijf jaar waren opgesteld, behaald."

'DE VERENIGING LEEFT'
De koerswijziging had effect. "Van onderaf is er een gestage groei gekomen en we hebben weer veel jeugdteams. Daarbij zit er een BSO in de accommodatie en zijn verschillende activiteiten ondernomen om met de omgeving in contact te komen: er zijn onder meer voetbal- en tennislessen gegeven op basisscholen, samen met AV'40 is Sportimpuls opgezet. Het zijn zaken die zorgen dat de vereniging leeft in de omgeving."
De Bree heeft voor het nieuwe bestuur, onder leiding van Wim van der Meer, nog wel de nodige aanbevelingen. "De vereniging vaart wel bij dit soort maatschappelijke activiteiten, dus ik zou deze zeker voortzetten. Daarnaast is het belangrijk dat instroom vanuit de jeugd blijft komen en dat de verschillende stromingen van oude en nieuwe DHL'ers goed met elkaar samen blijven gaan. Ten slotte behoeft de accommodatie, die onlangs prachtig is opgeknapt, nog steeds aandacht in een tijd waarin van de gemeente niet veel verwacht kan worden."
Waar is de oud-voorzitter uiteindelijk het meest trots op? "Dat ondanks alles wat we de laatste jaren voor elkaar hebben gebokst, de cultuur is behouden. Tijdens de reünie ter ere van het 100-jarig bestaan in september kwamen DHL'ers van heinde en verre naar de Brasserskade, zelfs Roel van Velzen was erbij. Dat groen-witte gevoel, daar gaat het om. Ik ben dan ook trots dat ik mezelf sinds kort erelid mag noemen."