Afbeelding

DHL wordt honderd jaar en dat is om meerdere redenen heel bijzonder

sport

Editie: Week 48, Jaargang 22 |

André Groenewegen (links) en Paul de Bree vieren maar al te graag dat DHL 100 jaar wordt. (foto: Roel van Dorsten)

DELFT - DHL leeft als nooit tevoren. Tijdens de negenennegentigste algemene ledenvergadering van afgelopen maandag kon voorzitter Paul de Bree niet anders concluderen dan dat de club ‘een mooie 100-jarige’ wordt. Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor jubileumjaar 2015 in volle gang.

Voor de gelegenheid vroeg Paul de Bree erevoorzitter André Groenewegen anderhalf jaar geleden om zitting te nemen in de jubileumcommissie. “Over dat verzoek moest ik best even nadenken”, stelt de eminence grise. “Ik ben inmiddels al vijfenzestig jaar lid van de club en vind mezelf wel wat oud voor een functie. Uiteindelijk heb ik toch ‘ja’ gezegd.”


Groenewegen benaderde uiterst zorgvuldig zeven leden voor zijn jubileumcommissie. “Daarbij was Rob Bommelé één van de eersten die ik benaderde. Vanuit mijn tijd als voorzitter had ik goede ervaringen met hem. Helaas is hij afgelopen juni overleden. Dat was een harde klap voor de vereniging.”

‘WE HEBBEN 159 NIEUWE JEUGDLEDEN MOGEN VERWELKOMEN’
Dat terwijl de vereniging voor de rest een ongekende bloei doormaakt. “In de periode vanaf afgelopen mei tot in september het nieuwe seizoen begon, hebben we honderdnegenenvijftig nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. Het totale ledenaantal ligt nu rond de zeshonderd. Het leuke is dat die nieuwe leden zowel afkomstig zijn uit Ypenburg als uit echte DHL-families”, vertelt De Bree. “Daarnaast heeft zich in de A-jeugd een volledig elftal met leerlingen van het Stanislascollege zich aangemeld. Die school heeft ook van oudsher een band met DHL.”


DHL bloeit dus in alle opzichten. “Lange tijd heeft het daar niet naar uitgezien”, zegt De Bree, die al vierenvijftig jaar lid van de club is. “Eerlijk gezegd heb ik als voorzitter weleens gedacht dat we de honderd jaar niet zouden halen. We hebben echt op het randje van de afgrond gestaan en hebben twee jaar de begroting niet sluitend gekregen. Dat leidde tot een huurschuld, maar gelukkig heeft de gemeente ons hiermee geholpen. Inmiddels schrijven we alweer enkele jaren zwarte cijfers en zijn we levendiger dan ooit.”


En dat mag gevierd worden. Daarom heeft de jubileumcommissie, onder leiding van André Groenewegen heel wat moois georganiseerd. “We zijn begonnen met een paraplu-actie, waarbij geïnteresseerden voor tien euro een paraplu kunnen kopen. Dit is vooral een geste naar enthousiastelingen, want veel geld levert het niet op.” Wie wel geld opleveren, zijn de vrienden van DHL. “Dat zijn leden en sympathisanten die honderd euro doneren. Hun naam komt op het bord te staan dat ik tijdens het jubileumjaar aan de voorzitter overhandig.”


Daarnaast worden ook heel wat activiteiten georganiseerd. “Zo vindt op 3 januari in samenwerking met de Nederlandse Katholieke Sportbond een jeugdtoernooi plaats, hebben we de dag erna de traditionele nieuwjaarsreceptie met de wedstrijd van oud-DHL tegen het huidige eerste elftal. Verder organiseert Leo Massar in mei een toernooi met oud-eerste elftalteams van aan DHL gelieerde verenigingen en de buren. Verder worden verschillende recepties en feestavonden georganiseerd en werkt Ruud Stift momenteel hard aan een jubileumboek.”

‘OPEENS SPATTE EEN KOKOSNOOT UITEEN OP ONZE TAFEL’
Beide heren zijn bij elkaar al honderdnegentien jaar lid van DHL en hebben mooie en minder mooie momenten meegemaakt. André Groenewegen kijkt met warme gevoelens terug op de twee promoties die de club tijdens zijn voorzitterschap behaalde. Paul de Bree herinnert zich vooral één promotie in de wedstrijd tegen Lisse, toen hij op vakantie was in Bali. “Ik was stikzenuwachtig en keek tijdens het eten de hele tijd op mijn mobieltje. Opeens spatte een kokosnoot uiteen op onze tafel. De bediende zei dat dat geluk bracht en dat bleek. Twee minuten later maakten we de 1-0, twee minuten daarna de 2-0. Uiteindelijk wonnen we met 4-0 en promoveerden we.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12