Afbeelding

Voor KBO Delft wordt 2015 het jaar van iPads, leuke uitjes en vooral de vinger aan de pols

Algemeen

Editie: Week 1, Jaargang 23 |

DELFT – Het jaar 2015 wordt voor ouderen een jaar waarin van alles samenkomt. De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Delft heeft al de nodige voorbereidingen getroffen en houdt ook komend jaar een vinger aan de pols.


KBO Delft is met haar 675 leden, het actieve bestuur en hun gemiddelde leeftijd in geen enkel opzicht een kinderachtige vereniging. Niet vreemd dus dat de ouderenorganisatie al tijden serieus bezig is met voorbereiden op wat komen gaat, blijkt als we hun voorzitter Piet Duijndam, penningmeester Chris van Wijk en secretaris Leo Persoon spreken.


Ouderen moeten in de toekomst langer thuis blijven wonen. Daarbij kan een iPad met bijbehorende zorg-apps ideaal zijn. Dan moeten ouderen daar alleen wèl mee om kunnen gaan. “Daarom promoten we de iPad onder ouderen. We hebben verschillende cursussen georganiseerd en uitgelegd hoe zorg-apps werken”, vertelt Leo Persoon. KBO Delft streefde voor de voorlichtingsmiddag naar zo’n vijftien belangstellenden, maar de opkomst was met 65 geïnteresseerden veel hoger. Ook op festival Zorg & Techniek was KBO onlangs van de partij om voorlichting te geven over onder meer de iPad. De bond is voornemens meer informatie- en cursusavonden te organiseren. Er valt dan ook genoeg te vertellen, weet Van Wijk. “Er is een breed scala aan technische mogelijkheden om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen.”

Al jaren een succes
De Zomer- en Winterschool voor senioren, die KBO Delft samen met SSBO organiseert, zijn al jaren een succes. Verspreid over drie weken trok de zomerschool afgelopen jaar zo’n 570 deelnemers. “Dat is toch niet mis”, vindt Van Wijk. Het ledenaantal van KBO Delft blijft al jarenlang redelijk op peil. “Dat is, zeker als je overal om je heen de ledenaantallen van verenigingen ziet dalen, al heel mooi”, vindt voorzitter Duijndam.


-Daaruit blijkt wel behoefte aan jullie werk?
Duijndam: “Ja. Als je kwaliteit biedt dan trekt dat altijd mensen. Dat doen wij met de Zomer- en Winterschool, maar ook onze reiscommissie doet goed werk door mooie reizen te organiseren. Dat zorgt tegelijkertijd voor eenzaamheidsbestrijding. In het Westland hebben verenigingen vaak een clubgeest om jaloers op te zijn, maar wij komen daar met onze clubgeest wel bij in de buurt. Daar mogen we trots op zijn.”
Van Wijk: “We zijn afgelopen jaar met een bus vol naar de musical Soldaat van Oranje geweest. We gaan elke vijf jaar met een bus naar Tegelen om het Passie-verhaal te zien. Dat zijn leuke dingen om als vereniging te doen. Mijn buurvrouw zei laatst nog: om zulke activiteiten ben ik nou lid geworden.”
Duijndam: “Wij zeggen altijd: Hou het leven interessant, ook aan de achterkant. Daarnaast hebben we geconstateerd dat ouderenbeleid in Delft in mindere of meerdere mate met de gemeenteraad te maken heeft. Wij hebben daarom de politieke partijen bezocht en alvast gezegd dat, als het volgend jaar niet goed gaat met de Wmo en de participatiewet, wij dan wel actie vanuit de politiek verwachten. Ouderen mogen niet tussen wal en schip vallen. Sommigen zijn daar bang voor en we hebben opgeroepen niet te paniekerig te doen. Maar als er afwijkingen zijn dan willen we dat de gemeente en de gemeenteraad hun verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn geen politieke partij, maar belangenbehartiging is bij ons wel degelijk aan de orde. Daarnaast signaleren we.”
Van Wijk: “De iPad is misschien een technisch speeltje, maar door dit te promoten behartig je ook de belangen van ouderen.”
-Waarom is het goed dat er een KBO Delft is?
Duijndam: “Omdat we, in tegenstelling tot politieke partijen, alleen de belangen van onze achterban behartigen. Als je wat ouder bent en je voelt je onmachtig dan is het plezierig als je kan zeggen: Mijn club komt voor mij op èn het is een grote club. Dat zegt toch iets.”
Van Wijk: “Het is anders wanneer een willekeurige burger iets roept. Toen ik als bestuurslid bij de KBO Delft begon keek men nog met wat dedain op ons neer. Sommigen zagen ons als een stel oude sokken en respect was ver te zoeken.”
Duijndam: “Maar tegenwoordig kunnen ze niet meer om de ouderenbonden heen.”


-Hebben jullie veel contact met de achterban?
Duijndam: “Veel gaat langs de neus weg. Als iemand tijdens een bijeenkomst een probleem aankaart, hebben veel andere aanwezigen dat probleem opeens ook. Dat is alleen maar goed. Ik ben blij dat we in ons bestuur diverse vormen van deskundigheid hebben.”
-Wat gaat 2015 jullie brengen?
Duijndam: “We willen verder gaan met de iPad en veel andere uitvindingen op het gebied van zorg en techniek.”
Persoon: “Natuurlijk gaan we ook door met onze maandelijkse bingo of klaverjasmiddag.”
Van Wijk: “We hebben een aantal mensen leren kennen die zich bij de TU met robotontwikkeling bezighouden. We hopen dat zij daar met ons over willen praten. We willen er daarnaast alert op zijn dat mensen niet worden afgescheept omdat een budget niet mag worden overschreden.”
-Gaat voor jullie organisatie nog iets veranderen?
Van Wijk: “We hebben laatst twee nieuwe bestuursleden gekregen die nog aan de lage kant zitten; ze zijn onder de 70.”
Duijndam: “Het wordt voor ons een hele kunst om jongeren te gaan inzetten die oudere ouderen kunnen helpen met allerlei activiteiten. Daar hebben we wel wat ideeën over.”
-Wanneer is 2015 een geslaagd jaar?
Persoon: “Als het ledental zich uitbreidt of gelijk blijft.”
Duijndam: “Ik vind 2015 geslaagd als we achteraf kunnen zeggen dat het met de Wmo wel meeviel en dat we de ongelukken die zich voordeden hebben opgelost.”

 


Ouderen exposeren
Eén van de onderdelen van het 60-jarig jubileumfeest van de KBO Delft, vorig jaar, was de expositie van door leden gemaakte (kunst)werken. Het bestuur wil zich inzetten om hier min of meer een traditie van te gaan maken, door één keer in de twee jaar een dergelijke expositie te organiseren. Het idee is nu om een expositie te organiseren onder de titel ‘Senioren en vrije tijd’. Alle vijftigplussers mogen hieraan meedoen. Er wordt naar gestreefd dat de expositie in april 2015 te zien is. Het bestuur zoekt senioren die een artistieke bijdrage willen leveren. Zij kunnen zich melden bij het bestuur.


Bridgen bij KBO Delft
De bridgeclub van KBO Delft is op zoek naar nieuwe leden. Zowel voor gevorderden als beginners, paren en singles is er plaats. Elke woensdag vanaf 13.00 uur kunnen belangstellenden bridgen bij de gezellige club, waar het motto is: meedoen is belangrijker dan winnen. De bridgeclub speelt in de kantine van voetbalvereniging Delfia aan de Mozartlaan 664 in Delft.

 

 

Word ook lid van KBO Delft
Wilt u ook lid worden van de KBO , of wilt u meer informatie ontvangen? Vul dan onderstaande bon in en stuur deze op naar:
KBO Delft, P/A van Heemstrastraat 11, 2613 CD Delft. Of bel naar telefoonnummer 015-2124289 of mail naar lpersoon@ziggo.nl.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12