Afbeelding

Kandidaten voor Provinciale Staten voeren volop campagne

Algemeen

Editie: Week 10, Jaargang 23 |

Peter Pont.

DELFT – We mogen woensdag 18 maart weer naar de stembus, dit keer om te stemmen voor het waterschap en de Provinciale Staten. Aan die laatste verkiezing doen veertien mannen en vrouwen uit het verspreidingsgebied van deze krant mee.
We spraken drie van hen en vroegen wat ze zoal voor Delft en de regio willen betekenen.

Zoals Frank Johan Hoogendam, nummer 3 op de lijst van de SP en momenteel al werkzaam voor de provincie. “De Delftse gemeentelijke financiën staan onder toezicht van de provincie”, begint hij. “Wij denken daar als provincie wel over mee. Verder is de provincie vooral belangrijk wat groen en ruimtelijke ordening betreft, maar ook van belang bij het beschermen van Midden-Delfland. Delft is vooral een stedelijk gebeuren en de gemeente is verantwoordelijk voor wat in Delft gebeurt.”

‘DE PROVINCIE IS NIET EEN HEEL POPULAIR ONDERWERP’
Hoogendam was de laatste tijd druk met campagne voeren. “Elke avond is wel een andere bijeenkomst, ik ga van hot naar her. Het is een drukke, maar ook een leuke tijd. Het hoort er allemaal bij. De provincie is niet een heel populair onderwerp, al is het waterschap nog een tandje erger. Dit jaar zijn de Provinciale Statenverkiezingen echter van groter belang dan anders, omdat we de Eerste Kamer kiezen en de regeringscoalitie van VVD en PvdA daar nu al een minderheid heeft.” Dat zorgt ervoor dat meer landelijke politici zich met de verkiezing bemoeien en zo voor meer aandacht zorgen, geeft Hoogendam aan.

‘IK HEB WEL INVLOED GEHAD OP HET VERKIEZINGSPROGRAMMA’
Marck Hagen uit Den Hoorn staat op nummer 27 voor de VVD, momenteel de grootste partij in Zuid-Holland. “Ik sta niet direct op een verkiesbare plek”, begint Hagen, “maar ik heb wel invloed gehad op ons verkiezingsprogramma. Zaken die van mijn hand komen, zijn zaken die te maken hebben met economie, bijvoorbeeld wat innovatie in het gebied betreft.” Wat dat betreft wil de VVD ruim baan geven aan initiatieven en bedrijven die zich met innovatie bezig houden, zoals de Bioprocess Pilot Facility in Delft, waar voor 75 miljoen euro in wordt geïnvesteerd. “Kleine bedrijfjes van de TU, die zich met de food-sector en de enzymensector bezighouden, kunnen daar experimenten doen die normaal gesproken niet in Nederland gedaan konden worden.” En met een klein provinciaal steuntje in de rug kunnen technologische Delftse bedrijven de concurrentie aangaan met soortgelijke bedrijven in Azië. “En blijven banen voor Delft behouden. We willen innovatie en arbeidsplaatsen naar elkaar toetrekken.”

‘DELFT HEEFT ZN EIGEN PROBLEMATIEK, DAAR WETEN WE ALLES VAN’
Delftenaar Peter Pont staat op een derde plek op de lijst van 50PLUS en zit daarnaast in het landelijk campagneteam. “Ik verveel me momenteel dus niet”, geeft Pont aan. “Wat wij voor Delft willen betekenen, is wat we voor heel Zuid-Holland willen doen: we willen de verhogingen van de opcenten een halt toeproepen. De koopkracht van mensen daalt, vooral die van ouderen. Delft heeft z’n eigen problematiek, daar weten we alles van. Maar wat bijvoorbeeld problemen rond de Sebastiaansbrug betreft; daarover heeft voor zover ik weet de besluitvorming al plaatsgevonden. Delft staat onder curatele van de provincie en moet z’n huishoudpotje weer op orde krijgen. Waar wij dat kunnen beïnvloeden zullen we dat niet nalaten.” Verder is werkgelegenheid creëren een belangrijk punt voor 50PLUS, zegt Peter Pont. “Boven de 45 jaar is het al heel lastig aan een baan te komen. We willen zorgen dat meer mensen in Zuid-Holland weer aan de slag kunnen.”

De ouderen verwachten twee tot drie zetels, maar zullen, zegt Pont, ‘alles in het werk stellen’ om vijf zetels te behalen. “Dan kunnen we een veel belangrijkere rol spelen. Ouderen zijn er afgelopen jaren tussen de 15 en 20 procent op achteruit gegaan. Dat is schandalig.”


 

De kandidaten uit de regio

In het verspreidingsgebied van de krant Delft op Zondag wonen meerdere kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen. Een overzicht.

-Jan-Paul van Staalduinen uit Den Hoorn (nummer 4 voor VVD)
-Marck Hagen uit Den Hoorn (nummer 27 voor VVD)
-Anne Koning uit Delft (nummer 2 voor PvdA)
-Arie van den Berg uit Schipluiden (nummer 13 voor CDA)
-Frank Johan Hoogendam uit Delft (nummer 3 voor SP)
-Karin van Galen-Oostrum uit Pijnacker (nummer 14 voor SP)
-Ruben van der Vet uit Delft (nummer 27 voor D66)
-Harry Wever uit Delfgauw (nummer 45 voor D66)
-Martin de Graaf uit Delft (nummer 21 voor SGP
-Peter Pont uit Delft (nummer 3 voor 50PLUS)
-Carla van Viegen uit Pijnacker (nummer 1 voor Partij voor de Dieren)
-Marc Crombaghs uit Delfgauw (nummer 14 voor Partij voor de Dieren)
-Martin Stoelinga uit Delft (nummer 29 voor Nederland Lokaal)
-Jan Peter de Wit uit Delft (nummer 30 voor Nederland Lokaal)

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12