Afbeelding

Toekomst Bedrijvenkring Schieoevers biedt veel mooie kansen

lopende zaken

Editie: Week 26, Jaargang 23 |

Bedrijvenkring Schieoevers ziet de Faradaybrug er op termijn wel komen.

DELFT – Ondanks de mindere economische tijden waar we al enige jaren mee worden geconfronteerd, hoor je de leden van Bedrijvenkring Schieoevers niet klagen. "En de toekomst ziet er alleen nog maar mooier uit", vertelt Projectcoördinator Jaap Langhout.

Achter de schermen werkt het bestuur van de ondernemersvereniging namelijk keihard. Dat doet het niet alleen om de leegstand op het park te beperken, maar ook om het vestigingsklimaat op het bedrijventerrein nóg beter te maken. "Onlangs hebben we bijvoorbeeld over een groot deel van het terrein glasvezelkabels aangelegd en hopen spoedig de rest van het terrein aan te sluiten. En nu zijn we druk bezig met het realiseren van camerabewaking en een mooi actieprogramma voor 2015. Zo blijven we bezig."
Het harde werken werpt zijn vruchten af. "Natuurlijk vertrekt er weleens een bedrijf en dat is erg vervelend. Als je echter naar bepaalde bedrijfsterreinen in de omgeving kijkt, dan zijn dat spooksteden. Bij ons zie je dat Delcave binnenkort vertrekt om een efficiencyslag te doen. Van bovenaf is besloten zes distributiecentra te sluiten en gebruik te maken van een megadistributiecentrum in Dordrecht. Als je geluk hebt word je in zo'n geval gevraagd om mee te denken, maar dat was hier niet het geval. Aan de andere kant heeft Lekkerland hier sinds kort een distributiecentrum geopend en heeft ALE, een zeer kennisintensief bedrijf, zich hier ook onlangs gevestigd. Onze vastgoed-adviseur Jan-Willem Dijksman heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Dat zijn natuurlijk gunstige ontwikkelingen."

YES!Delft
Het bestuur werkt er hard aan om van soortgelijke ontwikkelingen een soort beleid te maken. "Daarom zijn we vriend van YES!Delft geworden. De incubator groeit zo onderhand uit zijn jasje en de succesvolle startups volgen elkaar in rap tempo op. Binnen ons bedrijventerrein zijn er plekken waar die bedrijven verder kunnen groeien. Daarom doen we er alles aan om niet alleen op bestuurlijk niveau samen te werken, maar ook direct met de jonge technostarters zelf in gesprek te gaan. We bieden hen de mogelijkheid om presentaties bij ons te geven, maar we vertellen hun ook wat wij voor hen kunnen betekenen. Dat doen we door middel van presentaties, maar ook door banners te plaatsen in het pand en waar mogelijk een column in de YES!Delft nieuwsbrief te krijgen, zodat we goed zichtbaar zijn."
Ook op infrastructureel gebied worden stappen gezet. "Zo gaat de provincie Zuid-Holland de aansluiting van de A4 vanaf de Kruithuisweg tot aan Zoetermeer revitaliseren. Hierbij zijn wij gevraagd om mee te denken om de weg zo duurzaam mogelijk te maken. Dat is natuurlijk prachtig. Daarnaast wordt station Delft-Zuid een station met vier sporen, wat het bedrijventerrein alleen nog maar aantrekkelijker maakt. Verder hebben de problemen die er af en toe met de Kruithuisbrug zijn bij de Provincie de allerhoogste prioriteit. Dat betekent dat er nu echt stevig onderzoek naar wordt gedaan."

Faradaybrug
Daarnaast koestert het bestuur van BKS nog altijd de hoop op een Faradaybrug. "Door de Faradayweg over het water te verlengen naar de TU-wijk, zijn de twee Schieoevers niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk met elkaar verbonden. Het zou mooi zijn als de innovatieve producten die in de TU-wijk bedacht worden, op dit bedrijventerrein gefabriceerd, opgeslagen en vervoerd kunnen worden."
Als het aan de gemeente Delft ligt, zal dat ook gebeuren. "Wethouder Förster heeft toegezegd dat de gemeente er al het mogelijke aan zal doen om vestiging op ons bedrijventerrein zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zij zien het belang van dit gebied voor de lokale economie ook in en zullen eventuele nieuwe bewoners dan ook een warm welkom geven."
Ook de toekomst van de Schiehallen wordt door het BKS-bestuur op de voet gevolgd. "Er doen geluiden de ronde dat de eigenaar andere plannen met het pand heeft. Het concept zoals het er staat is natuurlijk prachtig. Ik kan me voorstellen dat er elders in het gebied weer een nieuwe broedplaats van creatieve ondernemers kan ontstaan, maar daar moeten de vastgoedeigenaren dan natuurlijk wel mee instemmen."
Voorlopig staan de Schiehallen er nog gewoon, maar de vraag is of dat in 2030 nog steeds het geval is. "Waar ik wel van overtuigd ben, is dat tegen die tijd de Faradaybrug gerealiseerd is en dat op die manier de brug tussen ons bedrijventerrein en TU Delft letterlijk geslagen is. Verder is Schieoevers tegen die tijd nog meer dan nu een gebied waar kennis en hoog technologische bedrijven samenkomen en waar veel pilots worden gehouden." Komt het dan toch nog van een Silicon Valley aan de Schie?

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12