Carina in het midden, met het kopje koffie, blijft graag op de achtergrond
Carina in het midden, met het kopje koffie, blijft graag op de achtergrond

Passie met een Gouden Rand: Carina van der Ende

Algemeen Passie met een gouden rand

DELFT - ‘Een goede buur zijn voor nieuwkomers, want we zijn allemaal mensen.’ Dat is de instelling waarmee Carina elke woensdag naar de Jessehof gaat, om als vrijwilliger van DelftseBuur statushouders te helpen bij het leren van de Nederlandse taal en het ontdekken van Delft.  

Door Cheyenne Toetenel

DelftseBuur is een initiatief van Delftenaren voor nieuwe Delftenaren. De stichting ontstond in 2015, toen de eerste stroom vluchtelingen met een Syrische en Eritrese achtergrond in Nederland arriveerde. Carina sloot zich vrij snel na de oprichting als vrijwilliger aan bij het initiatief. “Op dat moment had ik al veel ervaring met vluchtelingen door mijn werk”, vertelt ze. “Lange tijd ben ik namelijk sociaal cultureel werker geweest, en daarna trajectbegeleider sociale activering. Dat houdt in dat ik mensen met een uitkering hielp om vrijwilligerswerk of een cursus te gaan doen met als doel om uit te stromen naar werk. Het maakte mij niet uit of ze de taal goed spraken of niet, want het waren allemaal mensen die hulp nodig hadden. Daarna kreeg ik een baan bij Stichting VluchtelingenWerk.” In 2017 stopte Carina met werken en zag zij een advertentie in de krant waarin DelftseBuur om vrijwilligers vroeg. “Het leek mij leuk om door te gaan met statushouders, dus ik ben meteen gestart.” 

DelftseBuur
DelftseBuur draagt eraan bij dat statushouders met verschillende achtergronden zich hier sneller thuis voelen, door ze de Nederlandse taal bij te brengen en voor sociale contacten te zorgen. Dit gebeurt op meerdere manieren. Ten eerste is er een buddy-project, waarbij één persoon of een gezin wekelijks één-op-één wordt begeleid door dezelfde vrijwilliger. Samen gaan zij koffiedrinken, eten, de stad verkennen, of de gewone dagelijkse dingen doen en ondertussen Nederlands oefenen. Ten tweede is er vrije inloop bij HuisNL. Bij Stunt op de Vulcanusweg 307 staan twee zaterdagen per maand van 12.00 uur tot 14.00 uur vrijwilligers klaar om nieuwkomers te helpen bij de Nederlandse taal aan de hand van informatieve thema’s als duurzaamheid en gezondheid. Bij mooi weer worden deze bijeenkomsten buiten georganiseerd. Ten derde is er KoffieNL. Elke woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn nieuwkomers welkom in de Jessehof op de Burgwal 50 om met hulp van vrijwilligers van DelftseBuur hun Nederlands te verbeteren. Hier draait het om koffiedrinken en Nederlands kletsen in kleine groepjes, zonder verdere verplichting. Carina is zelf vrijwilliger op deze koffieochtenden. “Iedereen die hier komt wil Nederlands leren”, vertelt ze. “In tegenstelling tot de vooroordelen die vaak heersen, willen deze mensen écht Delftenaar worden. Dat betekent ook dat wij ze helpen wegwijs te worden in de stad. Maar de mensen hebben ook veel aan elkaar. Ze komen niet alleen voor het leren van Nederlands, maar ook voor sociale contacten. Ze vinden het fijn om anderen te spreken die hetzelfde hebben meegemaakt als zijzelf. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan inburgering en een fijne inclusieve samenleving.”

Vertrouwen
Carina ziet dat veel mensen in het begin uit angst of schaamte geen Nederlands durven te spreken. “Ze wonen in een voor hen vreemde stad en stappen een locatie binnen waar ze niemand kennen. Maar naarmate ze vaker komen zie je ze steeds meer stralen en durven ze zichzelf meer te uiten. De positieve sfeer die hier hangt en het luisterend oor van de vrijwilligers én lotgenoten zorgen voor meer zelfvertrouwen. Ze voelen zich immers serieus genomen, wat bijvoorbeeld belangrijk is voor een groep hoogopgeleide nieuwkomers die hier niet aan de bak komt binnen het eigen vakgebied door ongeldige diploma’s. Dat ze bij ons wél het gevoel krijgen dat we ze serieus nemen zorgt er uiteindelijk voor dat ze durven uit te stromen naar werk of vrijwilligerswerk, hoogopgeleid of niet. En dat is uiteindelijk wat je wil; dat iedereen een eigen leventje opbouwt hier in Delft.” Carina weet veel succesverhalen te vertellen over statushouders die lange tijd KoffieNL hebben bezocht. “Bijvoorbeeld een verpleegkundige uit Iran die hier in Nederland niet haar beroep mag uitoefenen. Dat is pijnlijk, maar ze is niet bij de pakken neer gaan zitten. Zij heeft Nederlands geleerd, is de opleiding Helpende gaan doen en werkt nu in een verzorgingshuis als betaalde kracht. Dat is geweldig. Een andere bezoeker heeft zijn weg gevonden als kok bij Abtswoude Bloeit en speelt daarnaast in een band. Wat ook vaak gebeurt is dat statushouders die goed terecht zijn gekomen anderen inspireren. Ze moedigen mensen uit dezelfde cultuur aan om door te zetten en absoluut niet op te geven. Zij willen een rolmodel voor hen zijn.”

Dankbaar
Regelmatig krijgt Carina de rol van gastvrouw toebedeeld, wat inhoudt dat zij de bezoekers welkom heet en voorziet van een kop koffie. “Die coördinerende rol is eigenlijk van Luc maar ik val af en toe in. Maar ik vind het persoonlijk het allerleukst om aan tafel te zitten en anderstaligen te helpen met Nederlands. Juist dat menselijk contact met verschillende personen vind ik prettig.” Wat Carina er zelf uithaalt? “Het geeft voldoening. Het is hartstikke fijn om met mensen van verschillende culturen om te gaan. Daar steek je zelf ook veel van op. Het is dankbaar werk en ik ga altijd met plezier naar de Jessehof. De sfeer is ook altijd goed. Natuurlijk zijn mensen ook weleens verdrietig of mopperen ze, maar wij zorgen dat deze mensen gezien worden. Daarmee helpen we ze al een heel eind, want die erkenning is belangrijk.”

Nieuwe vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers zijn meer dan welkom bij DelftseBuur, of dat nu is bij de inloopochtend of als buddy. “Je hoeft geen ervaring te hebben met het geven van taallessen. Iedereen die Nederlands spreekt kan dit vrijwilligerswerk in principe doen, als je maar kunt luisteren!” Meer weten over DelftseBuur en de mogelijkheid om vrijwilliger te worden? Kijk dan op www.delftsebuur.nl of mail naar info@delftsebuur.nl.