Marion met Autisme Magazine, het ledenblad van de NVA (Foto: Koos Bommelé)
Marion met Autisme Magazine, het ledenblad van de NVA (Foto: Koos Bommelé)

Passie met een Gouden Rand: Marion Lamens

Algemeen Passie met een gouden rand

DELFT - Mensen met autisme en hun naasten weten vaak niet waar zij na de diagnose kunnen aankloppen voor hulp. Ervaringsdeskundige Marion Lamens biedt hen als vrijwilliger van NVA Delft een luisterend oor en verwijst waar mogelijk door naar de juiste instanties.

Door Cheyenne Toetenel

Marion heeft een baan in de jeugdhulpverlening. “Dit komt voort uit mijn opleiding Pedagogiek. Die studie ben ik gaan doen door eigen ervaringen binnen ons gezin. Wij hebben een hoop hulpverlening gehad in de jaren voorafgaand aan mijn studie, omdat het thuis niet helemaal lekker liep met mijn dochter. Binnen de hulpverlening voelden wij ons als ouders niet gehoord. Dat was voor mij de drive om ook de hulpverlening in te gaan en het anders aan te pakken om mensen beter tot steun te zijn. Daarnaast las ik informatie over autisme, een ontwikkelingsstoornis die invloed heeft op alle levensgebieden van een kind, en dat triggerde mij. Daar heb ik mij tijdens mijn studie dan ook in verdiept. Het bijzondere is dat mijn dochter vlak na de afronding van mijn studie de diagnose autisme kreeg.” Toen die diagnose was vastgesteld, is Marion direct aan de slag gegaan als vrijwilliger bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). “Ik wilde mij graag inzetten voor meer bekendheid aan deze ontwikkelingsstoornis, juist omdat er binnen ons gezin zoveel onzekerheden hebben gespeeld. Ik vind het belangrijk dat andere mensen niet zo’n zelfde zoektocht hoeven af te leggen als wij met onze dochter. Dat ik mij aansloot bij de NVA had er alles mee te maken dat ik daar zelf een luisterend oor kreeg geboden als ouder van een kind met autisme, wat mij echt heeft geholpen.”

Betrokkenheid
Ruim tien jaar geleden is Marion in eerste instantie lid geworden van het regiobestuur. In 2012 kwamen de Autisme Informatie Centra, zoals deze toen heetten, onder dit bestuur te vallen. Nu zijn de centra bekend als regiolocaties van de NVA. “In Delft ging ik met vrijwilligers in gesprek over hun aanpak. Op deze locatie ben ik niet veel later zelf vrijwilliger geworden. In het bestuur zit ik inmiddels niet meer, want tegenwoordig ben ik coördinator bij NVA Delft.” Hier houdt zij zicht op hoe alles verloopt binnen de organisatie, of de vrijwilligers het aankunnen en of zij die taken vervullen waar ze zelf blij van worden. Daarnaast is Marion contactpersoon voor Delft voor Elkaar, waar NVA Delft als informele organisatie onder valt. Tevens geven zij en de andere vrijwilligers voorlichting op scholen en scoutinglocaties om meer bekendheid voor autisme te genereren. “Het is belangrijk dat er meer begrip komt voor autisme. Er heerst onder de gemiddelde Nederlander nog een beeld van autisme als verstandelijke beperking. Er zijn natuurlijk mensen met autisme die daarnaast een verstandelijke beperking hebben, maar er zijn ook heel veel extreem slimme mensen met autisme en een heleboel mensen die daartussenin zitten. Het vooroordeel dat mensen met autisme ‘niet intelligent’ zouden zijn is dus onjuist, ze hebben alleen vaker moeite met plannen overzien en keuzes maken. Een probleem waar zij ook mee te maken hebben, is dat ze vast kunnen lopen in de communicatie met anderen omdat ze dingen snel letterlijk nemen. Ze wíllen wel vriendschappen sluiten, maar vinden het lastig om contacten te leggen en onderhouden. Daardoor zijn ze vaak eenzaam.”

NVA Delft
NVA Delft bestaat inmiddels al 15 jaar. De vrijwilligers bieden vooral een luisterend oor aan mensen met autisme en hun dierbaren. “Zij vertellen waar ze tegenaan lopen. Na de diagnose is er voor veel mensen nog een hoop onduidelijk. Het is in de transitie van hulp vanuit het Rijk naar hulp vanuit de gemeente ingewikkelder geworden om te vinden waar je terecht moet. Vanuit onze ervaringsdeskundigheid als ouder of partner van iemand met autisme kunnen wij tips en advies geven.” Inwoners uit Delft en omgeving kunnen op de wekelijkse inloopspreekuren, film- en partnerochtenden informatie inwinnen en lotgenoten ontmoeten in het gebouw van Delft voor Elkaar aan de Van Bleyswijckstraat 91, op vrijdagochtenden van 10.00 uur tot 12.00 uur. Jaarlijks organiseert NVA Delft tevens speciale cursusdagen voor mensen met autisme en hun familieleden. De eerstvolgende vindt plaats op vrijdag 9 september en wordt gegeven door Frans Coolen van Into Autisme. “Deze gratis cursus ‘Ervaren en verklaren’ gaat dieper in op autisme en laat de cursisten ervaren hoeveel impact autisme op iemand kan hebben.” De cursus is van 10.00 uur tot 15.00 uur op de Bizetstraat 50, inclusief koffie en lunch. Er is ruimte voor vragen en om na te praten. Opgeven is verplicht. Meer info en aanmelden: nva-delft@autisme.nl.