'Ik vind het erg belangrijk dat inwoners van Delft vertrouwen hebben in de politiek en zich gehoord voelen'
'Ik vind het erg belangrijk dat inwoners van Delft vertrouwen hebben in de politiek en zich gehoord voelen' Foto: Willem de Bie

‘Ik vind het erg belangrijk dat inwoners van Delft vertrouwen hebben in de politiek”

Algemeen

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: STIP (6), D66 (6), GroenLinks (6), Hart voor Delft (5), VVD (3), PvdA (3), SP (2), CDA (2), Onafhankelijk Delft (2), ChristenUnie (2), Volt (2). Deze week een gesprek met Yvonne Koelewijn van de ChristenUnie; wie is Yvonne en wat vindt zij belangrijk voor de stad?

Wat doe je naast je raadswerk?
Ik sta voor de klas. Onlangs heb ik mijn studie Academische Pabo afgerond en ik heb op een basisschool in Rijswijk lesgegeven aan hoogbegaafde leerlingen. Komend schooljaar ga ik aan de slag als docent studielessen op het Stanislas Daltoncollege.
Wie is als het over politiek gaat een voorbeeld voor jou?
Peter Kwint (SP / Tweede Kamer) en Lisa Westerveld (GroenLinks / Tweede Kamer), zij verdiepen zich echt goed in het onderwijsveld en weten door gesprekken met mensen wat er in de praktijk speelt. Zij laten zien dat je, ook als je lid bent van verschillende partijen, goed kunt samenwerken. En Gert-Jan Segers (fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer); hij is altijd respectvol, heeft een positieve houding en zoekt verbinding.

Waarom koos je voor de ChristenUnie?
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in politiek, op de middelbare school zat ik in de debatclub. Ik wilde politiek actief worden, maar ik wist niet zo goed hoe en wanneer. Een eerste stap leek me lid worden van een politieke partij. Dat werd een paar jaar geleden dus de ChristenUnie; die partij staat voor mij het dichtst bij mijn levensovertuiging en daardoor kan ik me vinden in de meeste standpunten.

Wat heeft de ChristenUnie voor de Delftse bevolking bereikt?
Vooropgesteld kun je als partij nooit in je eentje iets bereiken, daarvoor is altijd samenwerking met andere partijen nodig. En dat gebeurt gelukkig veelvuldig in Delft! Een voorbeeld van iets wat wij bereikt hebben is bijvoorbeeld de motie ‘Financiën Jeugdhulp meer in overeenstemming brengen met de ambitie op het gebied van preventie’, waarvan wij eerste indiener waren. Die motie zorgt ervoor dat er extra ingezet wordt op jeugdpreventie.

Wat zou je, politiek gezien, graag willen verwezenlijken?
Aandacht voor het lerarentekort vind ik heel erg belangrijk. Als er niet voldoende leerkrachten zijn, wordt ons onderwijs minder goed en vergroten we de kansenongelijkheid. Daarom vind ik het belangrijk dat we ook in Delft aandacht geven aan het lerarentekort en nadenken, samen met leerkrachten en scholen, hoe we dit op kunnen lossen. De eerste stap daarvoor is gelukkig al gezet, aandacht voor het lerarentekort is opgenomen in het coalitieakkoord.

Verder hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het vertrouwen in de politiek, bijvoorbeeld door met allerlei mensen in Delft in gesprek te gaan. Aan de opkomstcijfers bij de verkiezingen was te zien dat het vertrouwen in de politiek niet hoog is en dat veel mensen niet gaan stemmen. Ik hoop dat over 4 jaar de opkomstcijfers hoger zijn. Om dat te bereiken moeten we goed samenwerken.

Wat zijn politiek gezien jouw aandachtsgebieden?
Ik heb de portefeuilles Jeugd, WMO/Zorg en Wonen. Ook houd ik me bezig met onderwijs, maar aangezien ik nu zelf op een school in Delft ga werken, is ons commissielid Geert-Jan de eerste portefeuillehouder. In de raadsvergaderingen voer ik het woord over alle onderwerpen die binnen de commissie Sociaal Domein en Wonen vallen, en over een deel van de onderwerpen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Wat is een onderwerp dat je na aan het hart ligt?
Ik vind het erg belangrijk dat de inwoners van Delft vertrouwen hebben in de politiek en zich gehoord voelen door de mensen die Delft besturen. Of je nou al heel je leven in Delft woont of nog maar net, of je nou wel of niet bent gaan stemmen, of je oud of jong bent: het is belangrijk dat iedereen in Delft het gevoel heeft dat je mee kunt doen en dat je vertegenwoordigd wordt in de politiek. Daarom denk ik dat goed contact met veel verschillende mensen en groepen in Delft heel erg belangrijk is. Dat is iets wat speelt bij elk onderwerp dat we in de raadszaal bespreken: bij elk onderwerp zijn er mensen met verschillende belangen.

Als raadslid wil ik daarom graag met mensen uit Delft in gesprek. Natuurlijk heb ik al een netwerk in Delft, maar dat is geen afspiegeling van de gehele Delftse samenleving. Bij veel onderwerpen die op de agenda staan kan het heel waardevol zijn om mensen te spreken die er iets over weten of zelf direct te maken hebben met de gevolgen van de beslissing die wij in de raadszaal gaan nemen. Tegelijkertijd kan de politiek vaak niet direct een probleem van een individu oplossen, maar ik kan als raadslid wel luisteren naar wat mensen belangrijk vinden en hun ervaringen meenemen.

Heb je een voorbeeld van een gesprek dat je hebt gevoerd?
Laatst had ik samen met Daylam van STIP een gesprek met een aantal mensen die een huis huren van Vestia. Eén van deze mensen had ingesproken bij een vergadering en zo had Daylam contact met hem gekregen. Daylam nodigde mij toen uit om mee te gaan; dat gesprek vind ik heel erg waardevol.

Na het zomerreces gaan we een nieuwe woonvisie vaststellen en het was daarom een goed moment om hierover in gesprek te gaan met mensen, zodat we die input mee kunnen nemen in onze overwegingen. Het was een goed gesprek en heel nuttig om eens te horen van mensen die ik normaal niet zo snel zou spreken hoe zij dingen ervaren. Ik kom graag in contact met inwoners van Delft, ben altijd bereid een afspraak te maken. Ik denk dat ik mijn werk als raadslid het beste kan doen als ik goed contact heb met veel verschillende Delftenaren.

Mijn contactgegevens zijn te vinden op het RIS (https://delft.raadsinformatie.nl/leden).