<p class="Onderschrift" pstyle="Onderschrift">&#39;Belangrijk dat raadsleden eigen idee&euml;n blijven agenderen&#39;</p>

'Belangrijk dat raadsleden eigen ideeën blijven agenderen'

(Foto: Harsha Dijk )

Politiek: Vincent van Roon - D66

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Hart voor Delft (4) en Onafhankelijk Delft (3). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Vincent van Roon van D66, de nieuwe lijsttrekker bij de volgende verkiezingen.

Wat doe je naast je raadswerk?
Ik werk bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar heb ik me eerder beziggehouden met de Nederlandse belangen in Zuid-Soedan. Vanaf komende week aan de slag met de rol die Nederland kan spelen om duurzaam gebruik van waterbronnen in de wereld te verbeteren.

Wie is, als het over politiek gaat, een voorbeeld voor jou?
Hoewel ik niet één idool heb, vind ik het werk van de Amerikaanse president Lyndon Johnson erg inspirerend. In de jaren ’60 heeft hij een aantal zware politieke gevechten gevoerd om armere en Zwarte Amerikanen meer kansen en vrijheden te geven. Dat heeft enorme groepen mensen geholpen. Hij stelde zich daarin idealistisch op, maar was ook niet bang om hier en daar een compromis te sluiten als hij daardoor stappen vooruit kon zetten. Naar die politieke houding, idealistisch en bereid om naar voren te stappen en verantwoordelijkheid te nemen, probeer ik zelf ook te handelen.

Waarom koos je voor D66?
D66 is voor mij de enige echte sociaal-liberale partij. We willen mensen vrij laten om hun eigen leven zo vorm te geven als zij willen. Maar we zien juist ook dat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft om dat te doen. Dan hebben we als gemeenschap de missie om iedereen dezelfde kansen te geven om de persoon te worden die hij of zij wil zijn.
Daarnaast is de toekomstgerichte en internationale houding van D66 ontzettend hard nodig in deze tijd. Een veranderend klimaat los je niet in je eentje op
Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin?
De afgelopen jaren heb ik me bovenal beziggehouden met kansengelijkheid. Ik heb geprobeerd om de obstakels te verminderen die mensen tegenkomen op hun weg om de persoon te worden die ze willen zijn. Armoede, werkloosheid, schulden, discriminatie, zorg, allemaal kunnen ze zulke obstakels opwerpen. Nu ik als lijsttrekker ben gekozen, is het ook ontzettend leuk om me verder te verdiepen in de onderwerpen waar mijn collega’s in de fractie mee bezig zijn.

Wat heb heeft D66 voor de Delftse bevolking bereikt? 
De afgelopen drie jaar hebben we ons ingezet voor een overheid die met mensen meedenkt, en hen niet onnodig wantrouwt, bijvoorbeeld door wat eerlijker om te gaan met mensen in de bijstand die een foutje maken in hun administratie. Maar juist ook in de fysieke inrichting van de stad zijn er hele mooie dingen gebeurd. Door een nieuw parkeerplan voor de binnenstad komt er bijvoorbeeld meer ruimte voor mensen om te ontspannen en te leven. Dat is super, want de openbare ruimte is niet alleen bedoeld voor auto’s.

Wat zou je politiek gezien graag willen verwezenlijken?
Als ik er één ding uit moet kiezen, zou ik willen dat we de bijstand hervormen door werk meer te laten lonen. Wie nu in deeltijd bijvoorbeeld 100 euro extra verdient, wordt meteen 100 euro gekort op de bijstand. Dat schiet natuurlijk niet op en ontmoedigt mensen om te werken. Dat is ook voor de gemeenschap slecht, omdat het mensen die in deeltijd werken vaker lukt om een baan te vinden en uit de bijstand te stromen. Door onze harde lijn houden we dus meer mensen vast in die bijstand; doodzonde. Na de zomer hebben we in de Raad een debat over de mogelijkheden om mensen op deze manier wat vrijer te laten.

Zou je aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Ik zou het mooi vinden als wij als Gemeenteraad onze politieke rol wat steviger zouden omarmen. Wij zijn een Raad die graag heel goed controleert of alle voorstellen die bij ons langskomen technische wel helemaal kloppen. Dat is natuurlijk belangrijk, maar het risico van focussen op de details is dat we onze politieke rol uit het oog verliezen, om belangen af te wegen en prioriteiten te stellen. Daarnaast is het belangrijk dat we als raadsleden niet alleen controleren en reageren, maar juist ook onze eigen ideeën blijven agenderen. Zo blijft de Raad een dynamische plek waar ideeën en waarden worden besproken en afgewogen.

Heeft de corona-pandemie invloed op je werk (gehad) als raadslid?
Het is ontzettend jammer dat we elkaar al anderhalf jaar nauwelijks hebben kunnen zien. Politiek is een vak dat draait op luisteren, op begrip, op vertrouwen. Dat bouw je niet op in een videovergadering, wel in de wandelgangen of met een koffie even bijpraten. Dat heb ik zelf als een groot gemis ervaren; thuiswerkers zullen dat herkennen.

Hoe kijk jij momenteel naar de landelijke politiek?
Het is jammer dat de formatie zo lang duurt, maar met een groot D66 aan tafel blijf ik hopen op een stevig, progressief kabinet. Dat is hard nodig om de grote uitdagingen waar we voor staan aan te pakken.

Hoe zie je de nabije toekomst voor je in het kader van de verkiezingen op 16 maart 2022? 
Twee maanden geleden hebben de leden van D66 mij als lijsttrekker gekozen. Over 16 maart denk ik dus veel na momenteel. Het is een spannende tijd waarin partijen bezig zijn om hun programma’s te schrijven en hun kandidatenlijsten voor te bereiden. Maar ondertussen hebben we ook gewoon nog ons raadswerk te doen. Het is geen makkelijke tijd voor Delft, en ook in dit laatste jaar kunnen we niet achterover leunen. Ik heb enorm veel zin om na de zomer met een bevlogen team kandidaten de stad in te gaan om onze visie te delen voor een toekomstgericht, duurzaam Delft, waarin iedereen de kans krijgt om de persoon te worden die men wil zijn.

Willem de Bie
Meer berichten
 
CustomHtml_1