<p><em>&#39;De onrust is breder, kijk alleen maar naar de positie van onze minister president&#39;</em></p>

'De onrust is breder, kijk alleen maar naar de positie van onze minister president'

(Foto: Willem de Bie)

Politiek: Ineke van Geenen-CDA

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Hart voor Delft (4) en Onafhankelijk Delft (3). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Ineke van Geenen van het CDA.

Wat doe je naast je raadswerk?
De eerste periode was ik naast gemeenteraadslid ook regio manager bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. Nu ben ik al enkele jaren met pre-pensioen. Dat klinkt lekker rustig maar ik ben toch nog van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat bezig als lid van de woord- en communieviering groep van de Adelbertkerk, met bestuursfuncties en mantelzorgtaken. Samen met een kersvers kleinkind ben ik toch nog van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat bezig. Een bekend fenomeen bij pensionado’s.

Wie is als het over politiek gaat je grote voorbeeld?
Heb ik een groot voorbeeld? Ik heb groot respect voor mensen die een andere boodschap durven brengen vermits deze boodschap iets toevoegt aan de integriteit van het bestuur. Pieter Omtzigt is zo’n voorbeeld, maar ook Leijten en Azarkan op het ‘toeslagen dossier’. Zij hebben gezamenlijk, en tegen de weerstand in, de toeslagen affaire boven tafel gekregen. Dit soort mensen dus, die over partijen heen samen durven te werken voor een hoger doel. Daar hou ik van.

Waarom koos je voor het CDA?
Koos ik voor het CDA? Je zou eerder kunnen zeggen; het CDA koos mij en daar heb ik geen nee tegen gezegd. En daar heb ik overigens ook geen spijt van gehad.

De kernwaarden van deze partij sluiten bij mij aan en worden door veel leden gedragen. En als vrijdenker, zoals ik mijzelf wel durf te noemen, heb ik altijd alle ruimte gehad en daar ben ik mijn fractiegenoten zeer dankbaar voor.
Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin?
Mijn aandachtsgebied is het Sociaal Domein daarin heb ik de transitie van de zorg mee mogen maken. Wat me daarin het meeste trok was dat we echt een verschil hadden kunnen maken toen de jeugdzorg bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid van de gemeente kwam. Helaas hebben we daarin niet zo’n goede start gemaakt, maar dat zijn we nu aan het ombuigen. De transitie van de jeugdzorg heeft er in bijna alle gemeenten voor gezorgd dat de vraag naar zware vormen van hulp steeds groter werd. Dit betekent gelijk ook dat een groot deel van de jongeren wordt aangemerkt als problematisch. Dit is echter helaas en altijd een spel van vraag een aanbod. De aanbieders van jeugdzorg hebben teveel jongeren naar zich toe getrokken. Daardoor komen kinderen die echt zware problemen hebben op de wachtlijst, en komen jongeren die het normaliter zouden redden in de zware jeugdzorg.

We zouden vanuit een ander perspektief naar de jeugd moeten kijken. Ook ongewenst gedrag weer normaliseren. Kinderen de ruimte geven om stout te zijn. Verdriet van jongeren noemen zoals het kan zijn. Ze zijn eenzaam of voelen zich onbegrepen in plaats van hen depressief te noemen. Dat zou al een heel stuk schelen. Ik snap dat dit ongenuanceerd over kan komen. Er is ook veel meer tekst nodig om dit fenomeen te duiden maar ik hoop toch dat deze boodschap voor nu een beetje overkomt.

Wat heb je voor de Delftse bevolking bereikt? 
Bijvoorbeeld bovenstaand perspectief steeds weer onder de aandacht brengen; daarmee hoop ik dat we echt weer anders naar jongeren en hun problemen gaan kijken. Dit geldt ook voor de roep om ouderenhuisvesting, dat lijkt nu meer van de grond te komen, het verbeteren van de zorg thuis en het gebruik van technische innovaties voor thuiswonenden met een beperking. Verder alle kleine nuances die het besluit van het college net hebben beïnvloed.
Wat zou je politiek gezien graag willen verwezenlijken?
Dit is mijn laatste termijn. Maar dat het perspectief op onze jongeren drastisch verandert en er weer meer vrijheid wordt gegeven om gewenst, en een beetje ongewenst gedrag, te vertonen. Daar mag ik nog een paar maanden mijn mening over laten horen. En vooral natuurlijk hoe er in gemeentelijke nota’s en onze besluitvorming dat andere perspectief mag gaan doorklinken.

Zou je aan de Delftse politiek iets willen veranderen?
De laatste jaren lijkt de rol van de Gemeenteraad wat verzwakt. Enerzijds hebben we te maken met een toenemend aantal samenwerkingsverbanden die meerdere steden bedienen. De invloed van de Gemeenteraad hierop is beperkt. Maar ook in ons stadsbestuur lijkt de Gemeenteraad aan invloed in te boeten. Daarom heeft mijn collega Valk een motie ingediend om de invloed van de raad op grote uitgaven door het college te vergroten. Dat hier weer aandacht voor is lijkt me geen overbodige luxe.

Heeft de corona-pandemie invloed gehad op je werk als raadslid?
We hebben alleen maar digitaal vergaderd; dat is het democratische proces niet ten goede gekomen. We hebben natuurlijk ook minder mensen of organisaties kunnen ontmoeten. Het raadswerk leek daarmee op een iets lager pitje te staan, maar dat hebben we de laatste twee maanden behoorlijk in kunnen halen. Verder heeft de pandemie sowieso haar sporen nagelaten. Dat geldt voor ieder op een eigen manier, lijkt mij zo.

Hoe kijk jij momenteel naar de landelijke politiek?
Ja, dat ziet er niet echt vertrouwenwekkend uit. Voor het CDA is er natuurlijk de kwestie Omtzigt, maar lijkt eerder een bredere afspiegeling van de oude versus de nieuwe bestuurscultuur. Die onrust is natuurlijk veel breder; kijk alleen maar naar de positie van onze minister president.
De nieuwe geluiden in de Tweede Kamer kondigen wellicht een andere bestuurscultuur aan.

Meer berichten
 
CustomHtml_1