'Ik wil graag met Delftenaren in gesprek over wat hen bezighoudt...'
'Ik wil graag met Delftenaren in gesprek over wat hen bezighoudt...' Foto: Alyssa van Heyst Fotografie

Politiek: Marcel Koelewijn - Hart voor Delft

Algemeen

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Hart voor Delft (4) en Onafhankelijk Delft (3). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. Deze week: Marcel Koelewijn, commissielid voor Hart voor Delft.

Wat doe je naast je raadswerk?
Naast mijn werkzaamheden als commissielid ruimte en verkeer ben ik brug,- en sluiswachter bij de Provincie Zuid-Holland.
Wie is als het over politiek gaat je grote voorbeeld?
Oh, dat zijn er meerdere, maar houd het op Hans van Mierlo en Pim Fortuyn.

Waarom koos je voor Hart voor Delft?
Ik heb de cursus ‘politiek actief´ gevolgd in 2017. Bij de keuze voor een partij wist ik al gauw dat het een stadspartij moest zijn, want ik ben hier geboren en getogen. Dat werd dus Stadsbelangen Delft, dat nu is samengegaan met de Groep Stoelinga in ‘Hart voor Delft’.

Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin?
Vanwege de commissie waar ik deel van uitmaak ben ik geïnteresseerd in ‘Openbare Ruimte en Verkeer’ en alles wat wonen betreft, omdat dit direct invloed heeft op het dagelijks leven van mensen. Het bepaalt wat er bij jou in de straat en om de hoek gebeurd, daarom is de lokale politiek zeer belangrijk voor mensen.

Wat heb je voor de Delftse bevolking bereikt?
Ik heb sinds 2018 bij mijn lidmaatschap van de commissie gezien dat het sociale aspect van partijen waarvan je het zou verwachten, enorm is afgenomen. Ik mag graag denken dat ik alle partijen scherp houd om vooral aandacht te blijven houden voor leefbaarheid, en de gemeentelijke organisatie dienstbaar en service-gericht wil houden voor alle inwoners van onze mooie stad.
Wat zou je politiek gezien graag willen verwezenlijken?
Schoon schip maken met de verpaupering van de stad en dan met name het toenemend aantal fietsen. Bij een tekort aan 2700 fietsparkeerplekken in de binnenstad en de 15.000 woningen die we gaan bouwen loopt dit tekort op tot ruim 6000 fiets-parkeerplekken.

De huidige wethouder lijkt dit probleem niet te kunnen oplossen en komt met adhoc maatregelen, waaronder horecaondernemers verantwoordelijk maken voor toezicht en handhaving, en een hele dure stalling aan de Voldersgracht waar maximaal 100 fietsen kunnen staan.De oplossing ligt wat mij betreft in een fietsparkeergarage onder de Brabantse Turfmarkt en de Molslaan, tot aan de Hema. Daarna een winkelboulevard op de Brabantse Turfmarkt en de gracht weer terug op de Molslaan en klaar, een garage voor zo’n 6000 fietsen. Dat is pas toekomstbestendig.

Zou je aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Kijk, 90% van de gemeenteraadsleden zijn hoogopgeleid, waarvan de meeste ook nog op technisch gebied. Dat is logisch met een technische universiteit in de stad. Het lastige is dat deze mensen nogal taakgericht zijn, karaktertechnisch gezien. En dat gaat ten koste van het empathisch vermogen. Dus bij een opgave wordt er een extern adviesbureau ingeschakeld, dat een rapport produceert. Dat wordt geanalyseerd en als het dan binnen budget valt als voldongen feit aangenomen.
Maar waar in dit proces vinden we inspraak en participatie? Dus wat vinden de mensen ervan voor wie dit direct gevolgen heeft in hun dagelijks leven en hun directe omgeving? Dat is wat ik mis in de Delftse politiek en dus wat ik graag wil veranderen. Ook ben ik iemand die graag ombudspolitiek bedrijft. Dit betekent dat Delftenaren die geconfronteerd worden met het gemeentelijk beleid of besluitvorming van het huidige college, en voor wie dit een probleem wordt, ik graag met deze mensen in gesprek ga. Hun verhaal wil aanhoren en als er ruimte voor is, mijn uiterste best wil doen om hun stem gehoord te krijgen in de gemeenteraad. Op lokaal niveau, zoals bijvoorbeeld Pieter Omtzigt dit in de Tweede Kamer doet.

Heeft de corona-pandemie invloed op je werk als commissielid?
Op zich niet, behalve dan dat de commissie- en raadsvergaderingen nu nog online wordengehouden. Hierbij mis ik de lichaamstaal van alle betrokken mensen in de vergadering. Ik hoop daarom dat we zo snel mogelijk weer fysiek kunnen vergaderen.

Hoe kijk jij momenteel naar de landelijke politiek?
Het gedoe dat we nu in de landelijke politiek hebben is een duidelijk signaal dat er weinig verschil is tussen Kabinet en de Kamerleden, de zogenaamde macht en tegenmacht. Hierdoor verdwijnen duidelijke scheidslijnen die juist zo nodig zijn om de kiezer een weloverwogen keuze te kunnen laten maken. Nu is het een soort eenheidsworst waardoor mensen gaan zeggen ‘of je nu door de hond of de kat gebeten wordt’. En in de huidige situatie begrijp ik deze mensen wel. Daar komt hopelijk snel verandering in; er moet wat te kiezen zijn voor mensen zonder dat het bij de vorming van een kabinet weer een grijze brei wordt.

Hoe zie je de nabije toekomst voor je in het kader van de verkiezingen op 16 mei 2022?
Met de nieuwe partij Hart voor Delft hebben we een geweldig team opgebouwd dat uiterst gemotiveerd is om voor Delft en haar inwoners aan de slag te gaan. Als grote stadspartij hoeven we ons niet aan landelijke partij richtlijnen te houden en kunnen ons daardoor volledig inzetten voor de Delftenaren.

Ik roep dan ook iedereen op om eens na te denken over wat er in je directe omgeving gebeurt en daar een mening over te vormen. Die mening wil ik graag horen, want dan kan ik in het stadhuis wellicht jouw mening meenemen in het te vormen beleid. Via fractie@hartvoordelft.nl gaan we graag in gesprek.