Afbeelding
Foto: Willem de Bie

Politiek: Dimitri van Rijn (VVD Delft)

Politiek

DELFT - Het bestuur van de stad is in handen van door inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt verdeeld zijn: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2) en Stadsbelangen (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze tien partijen. In deze aflevering: Dimitri van Rijn (VVD).

Welke opleiding heeft u genoten?
VWO, daarna de studie politicologie afgerond op de Universiteit Leiden. Op de TU Delft de opleiding werktuigbouwkunde afgerond, met als specialisatie Energievoorziening, en op het Koninklijk Instituut voor de Marine de wetenschappelijke opleiding van officieren der zeemacht gedaan.

Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?
Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in (wereld) politiek. Zo bevroeg ik als kind al regelmatig mijn ouders over waarom landen oorlog voerden en waarom er een ijzeren gordijn was. Ook werd ik op zeer jonge leeftijd geconfronteerd met de ernst van het leven waardoor ik als jonge jongen al een groot verantwoordelijkheidsbesef heb ontwikkeld en heb leren denken in oplossingen. Ik ben pas echt politiek actief geworden toen ik als officier bij de Marine geconfronteerd werd met falende besluitvorming. Dat was ook het moment dat ik lid ben geworden van de VVD. Inspirerende politici zijn voor mij Hans Wiegel, Frits Bolkestein en Eberhard van der Laan.

Waarom koos u voor uw partij?
Ik geloof in de kracht van het individu en in een kleine overheid die randvoorwaarden schept om het individu in zijn of haar kracht te zetten. Ook vind ik dat we de gewone man of vrouw op straat niet moeten laten besluiten over complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld wel of geen Brexit. Deze besluitvorming moet liggen in de hand van bekwame en moedige bestuurders.
Hoelang maakt u deel uit van de gemeenteraad?
Vanaf 2014 tot 2016 commissielid, daarna raadslid en sinds juli 2019 fractievoorzitter.

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt u daarin?
Veiligheid: In onze samenleving is er ruimte voor een grote diversiteit van opvattingen en leefstijlen; onze vrijheden zijn echter geen vrijbrief voor onverdraagzaam gedrag en uitsluiting. Het vanuit bepaalde levensovertuigingen aanzetten tot radicalisering, geweld, haatzaaien en discriminatie is onacceptabel. Economie: De beste sociale voorziening is een baan. Delft kent zo'n 3600 werkzoekenden met een uitkering. Deze mensen hebben een verschillende opleidingsachtergrond en zijn op zoek naar een baan in Delft. Financiën: Delft moet niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt en geen schuld opbouwen die ondragelijk wordt.

Op welke resultaat van uw politieke inspanningen bent u trots, m.a.w. wat heeft u voor de Delftse bevolking bereikt?
De snelle en preventieve inzet van cameratoezicht door de burgemeester in zowel belangrijke horeca- en uitgaansgebieden in de stad als bij coffeeshops. Het koesteren van bedrijvigheid en het geven van ruim baan aan de maakindustrie in het gebied Schieoevers Noord. Een beheersbare stadsschuld; een vitale stad heeft investeringen nodig, maar we moeten geen geld uitgeven dat wij niet hebben.

Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
Samen met mijn fractie en andere partijen wil ik een financieel duurzaam Delft doorgeven aan volgende generaties. Ook willen we dat alleen mensen zorg krijgen die het echt nodig hebben en zorg op maat. Ten tweede dat iedereen die kan werken in Delft aan de slag gaat; de beste sociale voorziening is een baan. Wij willen het lager en middelbaar technisch beroepsonderwijs in Delft versterken en zorgen ervoor dat Schieoevers een gebied wordt met veel innovatieve maakindustrie. Daarnaast willen extra bedrijvigheid creëren door het gefaseerd uitrollen van de rode loper in de binnenstad.

Ten derde de woningvoorraad veranderen om op lange termijn de financiële weerbaarheid in Delft op peil te houden. Wij willen af van wachtlijsten en de doorstroom bevorderen. Er moeten daarom koopwoningen en middeldure en dure huurwoningen worden bijgebouwd. Ten vierde dat afval op een duurzame en dienstbare manier voor de inwoners van Delft gaat worden ingezameld. Gemakkelijk, dichtbij en goedkoop zijn hierbij de sleutelwoorden.

Geen tuin vol met grote avalbakken, en inzameling op een manier die het milieu zo min mogelijk schaadt. Tot slot Delft op een effectieve manier klimaatadaptief maken. Het klimaat verandert en dat betekent dat de inrichting van de stad moet worden aangepast om extreme droogte en wateroverlast het hoofd te kunnen bieden.

Zou u aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
De verhoudingen in de Delftse politiek zijn goed en de kwaliteit van de raad is hoog, maar wie niet beter wil worden houdt op goed te zijn. Wat mij betreft gaat de raad nog meer sturen op hoofdzaken en minder op bijzaken, het verder versterken van de verbinding tussen coalitie en oppositie om de grote maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan te kunnen oplossen, en de stad nog meer betrekken om het draagvlak voor besluitvorming te vergroten.