De trambaan ligt er, maar de tram rijdt er nog niet (Foto: Koos Bommelé)
De trambaan ligt er, maar de tram rijdt er nog niet (Foto: Koos Bommelé)

Tramlijn 19 rijdt eind 2023 naar TU Delft Campus

Algemeen

DELFT - Op de TU Delft Campus ligt al jaren een trambaan, maar toch heeft er nog geen enkele keer een tram overheen gereden. Na meerdere ontwikkelingen die de ingebruikname van de trambaan in de weg stonden, is de hoop nu gevestigd op een nieuw moment. Eind 2023 zou tram 19 moeten gaan rijden over de universiteitscampus. 

Door Cheyenne Toetenel

Tramlijn 19 moet zorgen voor een snelle verbinding van Leidschendam naar de TU Delft Campus, vanaf station Delft via de Zuidwal en de Sint Sebastiaansbrug. Echter, diverse ontwikkelingen hebben een vlotte ingebruikname van deze tramlijn onmogelijk gemaakt. In de oorspronkelijke plannen was de tram naar de TU Delft per dienstregeling 2008 voorzien. De toestand van de Sint Sebastiaansbrug veroorzaakte een enorme vertraging. In 2020 was het dan eindelijk zover: de vernieuwde Sint Sebastiaansbrug werd opengesteld voor voetgangers, fietsers, automobilisten en OV. Volgens de oorspronkelijke planning zou de tram een jaar na oplevering van de brug gaan rijden, maar dit moment moest wederom worden uitgesteld. Vervolgens werd gestuurd op ingebruikname van de tramlijn in het vierde kwartaal van 2022. Ook dit plan moest van de baan. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de TU Delft verwachten nu dat vanaf eind 2023 tramlijn 19 na de halte station Delft door gaat rijden naar de TU Delft Campus. De werkzaamheden aan de trambaan op de TU Delft Campus zullen in het voorjaar en de zomer van 2023 worden uitgevoerd. 

Vertraging
Vertraging is ontstaan door de komst van nieuwe tramvoertuigen. Hierdoor zijn een nieuw zwaarder Elektromagnetisch reductie systeem (EMrs) en een nieuwe eindhalte nodig. De elektromagnetische velden en trillingen van de tram kunnen onderzoeken in de laboratoria van de TU Delft anders verstoren, voornamelijk bij nanotechnologie. Om dit te voorkomen worden verschillende maatregelen genomen. “MRDH en de TU Delft hebben gewerkt aan een oplossing die borgt dat de TU Delft haar onderzoeksactiviteiten, met name nanotechnologie, met zo min mogelijk verstoring van de tram kan uitvoeren”, laat het MRDH weten. “Voor het traject over het Mekelpark - vanaf halte TU Aula tot halte Berlageweg - is een zwaarder EMrs ontwikkeld. Daarbij worden onder andere de bovenleidingmasten dichter op elkaar geplaatst.” De bovenleiding wordt ook lager aangelegd dan gebruikelijk. Daarnaast wordt de weerstand van de bovenleiding verhoogd. De rijdraad is dunner en bestaat uit een koperlegering. Het voedingsstation voor het leveren van stroom aan de trambaan wordt op de campus begrensd tot maximaal 1000 ampère. Op deze manier wordt het elektromagnetisch veld zo kort mogelijk gehouden en schuift dit met het voertuig mee. Prof.dr.ir. Pieter Kruit van de faculteit Technische Natuurwetenschappen heeft het verbeterde EMrs ontworpen. Het EMrs is een TU Delft gepatenteerde vinding en wordt al toegepast in de railinfrasystemen van Ulm in Duitsland, Lund in Zweden en Utrecht.

Trambaan
Door het vergelijkbare systeem dat in Utrecht is aangelegd, weten de betrokken partijen dat ook de sporen beter geïsoleerd moeten worden dan ze in eerste instantie dachten. Hiervoor zal de huidige trambaan moeten worden opengebroken. Dr.ir. Michaël Steenbergen van de vakgroep Mechanics and Physics of Structures van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen heeft een specifieke trambaanconstructie ontworpen die trillingen vermindert. Er komt een dikkere en sterkere laag beton onder de trambaan dan gebruikelijk. Verder krijgen de spoorstaven een dempende isolatielaag. De tram mag bovendien op de campus maximaal 30 kilometer per uur rijden.  ”Op deze manier hebben onderzoeksfaciliteiten langs dit tramtracé zo min mogelijk verstoring van de tram.”

Locatie
Kwaliteitseisen voor onderzoek zijn voortdurend in ontwikkeling. Om te garanderen dat de TU Delft ook aan toekomstige kwaliteitseisen kan voldoen, is besloten dat tramlijn 19 gaat rijden tot een nieuw eindpunt. Het nieuwe eindpunt van tramlijn 19 komt op de Van den Broekweg bij X, het sport- en cultuurcentrum van de TU Delft. “Hiermee blijven op Campus-Zuid voldoende vestigingsmogelijkheden voor hoogwaardige onderzoeksvoorzieningen.” Als tramlijn 19 gaat rijden blijft Campus-Zuid met busverbindingen bereikbaar. Voor de toekomstige bereikbaarheid van het zuidelijk deel van de campus gaan de gemeente Delft, TU Delft en MRDH op zoek naar innovatieve mogelijkheden van openbaar vervoer in het licht van de rol van TU Delft Campus als living lab voor mobiliteit. Deze samenwerking is op 14 juni van dit jaar bekrachtigd in een Samenwerkingsconvenant.