De recente werkzaamheden aan de ongebruikte trambaan leiden tot onbegrip (Foto: Koos Bommelé)
De recente werkzaamheden aan de ongebruikte trambaan leiden tot onbegrip (Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

Sloop nieuwe trambaan leidt tot onbegrip onder inwoners

Algemeen

DELFT - Tramlijn 19 moet zorgen voor een snelle verbinding van Leidschendam naar de TU Delft Campus, vanaf station Delft via de Zuidwal en de Sint Sebastiaansbrug. Echter, recente ontwikkelingen lijken een vlotte ingebruikname van deze tramlijn wederom onmogelijk te maken. Tot verbijstering van velen wordt een deel van de tramrails tussen de Westvest en de Sint Sebastiaansbrug momenteel uit de straat gehakt, en dat terwijl de trambaan nog nooit is gebruikt.

Door Cheyenne Toetenel

In de oorspronkelijke plannen was de tram naar de Technische Universiteit per dienstregeling 2008 voorzien. De toestand van de Sint Sebastiaansbrug veroorzaakte een enorme vertraging, waardoor duidelijk werd dat de tram niet voor 2021 zal rijden. Een vertraging van maar liefst dertien jaar. Na eerdere berichtgeving dit jaar over elektromagnetische straling die vrijkomt tijdens het rijden, leek al even dat het nog langer gaat duren voordat de tram rijdt. Daar komt nu een nieuwe ontwikkeling bij. De ongebruikte tramrails worden momenteel verwijderd, wat zorgt voor onbegrip onder veel Delftse inwoners. Wat is de reden voor het slopen van de ongebruikte trambanen en wat gaat dit Delft kosten?

Negatieve reacties
De reacties van Delftenaren op de recente 'vorderingen' liegen er niet om. De tramlijn, waaromheen al veel negativiteit heerst door de tegenvallende passagiersaantallen, kan nu rekenen op nóg meer kritiek. Zo klinkt de reactie van een inwoner: "Moet je je voorstellen hoeveel buslijntjes Delft had kunnen laten rijden voor die bodemloze put die tramlijn 19 heet. Een lijntje waar een groot deel van de dag vijf mensen in zitten." Een ander spreekt van een 'onnavolgbare Delftse werkwijze'. Een trambaan die alweer vervangen moet worden, terwijl er nog geen tram overheen is gereden, is voor velen onbegrijpelijk. Het idee heerst dan ook onder inwoners, dat grove fouten zijn gemaakt tijdens de aanleg ervan. Zij hebben het gevoel dat geld over de balk wordt gegooid en wijzen erop dat dit vaker gebeurt: "Waar zo'n kleine stad groot in is."

Misser
Er lijkt sprake van een misser met een enorme geldverspilling tot gevolg. Maar wat is er nu eigenlijk écht aan de hand met de trambaan tussen de Westvest en de Sint Sebastiaansbrug? Volgens de gemeente Delft was het al bekend dat aanpassingen aan de eerder aangelegde traminfrastructuur nodig zijn. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat dit te maken heeft met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van spoorconstructies. "De betonplaat en de goten voor de trambaan in het Zuidpoortgebied zijn ruim tien jaar geleden in opdracht van de MRDH aangebracht op basis van de toenmalige kennis over de spoorstaven, de wijze van bevestigen en het type tram dat er zou gaan rijden (GTL-8). Inmiddels zijn er op het gebied van spoorconstructies diverse ontwikkelingen geweest die er samen voor gezorgd hebben dat anno 2020 niet aan alle toenmalige uitgangspunten vastgehouden kan worden." Hierbij moeten we volgens de gemeente denken aan ontwikkelingen op het gebied van beheer en onderhoud, comfort en een ander voertuigtype, breed materieel. "Dit alles heeft effect gehad op de eerder aangelegde traminfrastructuur op deze locatie."

Aanpassingen
Vooral de benodigde aanpassingen om de sporen op de juiste positie op de betonplaat in de bocht van de Ezelsveldlaan tussen de halteplaats en de nieuwe brug aan te leggen zijn omvangrijk, laat de gemeente weten. "Er is voor gekozen om de betonplaat niet aan te passen, maar deze in de bocht geheel te verwijderen en te vervangen door een zogenaamde 'blok en plaat'-constructie." De aanpassingskosten en de totale uitvoeringsduur voor het aanpassen van de betonplaat en het vervangen van de plaat voor de 'blok en plaat'-constructie zijn volgens de gemeente ongeveer gelijk aan elkaar. Voor de betonplaat ter plaatse van halte Zuidpoort zijn minder omvangrijke aanpassingen nodig, want deze kan worden behouden. "De goten waar de spoorstaven in komen te liggen zijn losgehaald en daarna op de juiste hoogte en plaats weer op de betonplaat vastgezet. Daarnaast zijn de halteplaatsen zelf grotendeels verwijderd, omdat de perronhoogte moest worden aangepast."

Kosten
Zoals aangegeven, wijzen veel Delftenaren op de kosten van de aanpassingen. Zijn die zorgen terecht? Gemeente Delft: "De werkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd passen binnen de eerder afgegeven planning en binnen budget." Dan blijft toch de vraag bestaan of de gemeente de aanleg van de trambaan anders had moeten aanpakken, wat ongetwijfeld leidt tot een vervolg.