Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 3/10

Algemeen

DELFT – Elke stad heeft in het archief plannen liggen die ooit in een vlaag van planologische verstandsverbijstering serieus werden bekeken om te worden uitgevoerd. Zo was er rond 1920 een plan om over de Oude Delft een elektrische tram te laten rijden. Op de oude foto wordt er een proefrit gemaakt door een stoomlocomotief die een tramwagon met stroomafnemer bovenop trekt. Veel Delftenaren keken met argusogen naar dit merkwaardige schouwspel: wat is de bedoeling, wat gaan ze doen? Met het aanleggen van de bovenleiding moesten enorm veel bomen gekapt worden, nog los van de lelijkheid van zo’n bovenleiding. Ook hadden de plannenmakers bedacht dat er twee sporen naast elkaar zouden worden aangelegd. Veel Delftenaren vroegen zich af of men wellicht last had van ernstige hersenverweking. De protesten waren, zeker voor die tijd, dan ook gigantisch: in zowel landelijke als lokalen kranten stonden veel ingezonden brieven, de Technische Universiteit, de ANWB, allerlei Delftse verenigingen zoals Delfia Batavorum protesteerden, en zelfs de verantwoordelijke minister was er niet blij mee. Hij liet de Delftse gemeenteraad weten dat ‘de esthetische bezwaren tegen de plannen zo ernstig zijn, dat de gemeente van de uitvoering daarvan moet afzien’. Voor de goede orde: er reed al wel een tram over de Oude Delft, getrokken door een stoomlocomotief, dus zonder bovenleiding. Het College van B&W was ook niet echt blij met het plan en vroeg de directeur van Openbare Werken om een alternatief. Ingenieur de Booy bedacht dat de elektrische tram beter zou kunnen rijden over de Phoenixstraat en de Westvest. Ook dat was krap, maar per saldo was er meer ruimte voor het aanleggen van een trambaan met bovenleiding. Tijdens een rumoerige raadsvergadering op 10 oktober 1923 ging de gemeenteraad uiteindelijk akkoord - 21 voor, 7 tegen - met het alternatieve plan. Het was een voor stadse begrippen enorme klus, de aanleg van zo’n trambaan dwars door de stad. Kosten: 874.000 gulden. Vanaf juni 1929 lag de trambaan er en kon er weer een stuk aan de route Delft - Den Haag worden toegevoegd. Jaren later volgde er een ingrijpender uitbreiding: de tram werd vanaf de Irenetunnel via Voorhof doorgetrokken naar Tanthof.

Afbeelding