Tramlijn 19 is later af en kost weer meer, maar Gemeente moet toch maar over de brug komen

Algemeen

De rails van Tramlijn 19 houden bij Delft-Noord op. (foto: Jesper Neeleman)

DELFT – Tramlijn 19 hád vorig jaar al door Delft moeten rijden. Als alles meezit komt dat er pas in 2012 van. Voordat de tram van Leidschendam-Voorburg naar de TU kan boemelen, moeten namelijk eerst de Sebastiaansbrug en de Kapelsbrug worden vervangen.

Dat was vooraf niet helemaal goed ingeschat. Mede door de twee bruggen, die nu toch moeten worden vervangen, lopen ook de kosten voor de Gemeente Delft behoorlijk op. Hoe dat gaat uitpakken, is nog niet bekend, maar dat de totale Delftse bijdrage voor de aanleg van de tramlijn een stuk hoger uit zal vallen dan de begrote drie miljoen euro, dat is wel zeker. De problemen rond de aanleg van Tramlijn 19 worden waarschijnlijk de komende maand in de Gemeenteraad besproken. Delft op Zondag vroeg de fractievoorzitters naar hun gevoelens over de gang van zaken rond Tramlijn 19. 

Niek van Doeveren, van het CDA, is een voorstander van Tramlijn 19. “Alleen net zoals andere Delftse projecten verloopt de aanleg met horten en stoten. De Sebastiaansbrug bleek eind 2007 in een dusdanig slechte staat dat die de trams niet kon dragen. Toch raar dat dit niet bij het bekijken van het tracé is gezien.” Het resultaat was een financiële tegenvaller en een fikse vertraging tot 2012. “Nu lijkt het erop dat ook de Kapelsbrug bij het Legermuseum voor problemen gaat zorgen. Ook die brug blijkt te zwak voor de tram. Het CDA vindt het onbegrijpelijk dat het College dit over het hoofd heeft gezien. De verantwoordelijke bestuurders bewijzen keer op keer dat ze projecten niet goed kunnen uitvoeren.” 

Ook Aad Meuleman is niet bepaald opgetogen over het gedoe rond de aanleg van Tramlijn 19. “Met de steeds weer opduikende lijken uit de kast begint het Tramlijn 19-traject een ware soap te worden. De verantwoordelijke bestuurders, die destijds de plannen voor dit traject hebben ontwikkeld, hadden eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze met voorstellen kwamen. Nu wordt de Gemeenteraad steeds achteraf met deze blunders geconfronteerd. Stadsbelangen wordt daar niet vrolijk van.” 

Kritische geluiden klinken ook op van de kant van de Christen Unie/SGP. “Toen de Gemeente in 2004 besloot om 3 miljoen euro te steken in Tramlijn 19 moest er 1,4 miljoen euro worden bezuinigd op busvervoer”, herinnert fractievoorzitter Harold van Til zich. “Onze fractie was toen als enige tegen, omdat we de lijn te duur en niet noodzakelijk vonden. Het is zuur dat door allerlei tegenvallers Tram 19 nog steeds niet rijdt, maar dat het busvervoer wel fors is ingekrompen. Hierdoor zijn een aantal locaties, waaronder het ziekenhuis, moeilijker te bereiken.” Het is volgens hem echter geen optie om die laatste kilometers van Tram 19, van het Station naar de TU-wijk, maar te laten voor wat die zijn. “Het wordt dan helemaal een slappe lijn”.
Ook voor D66-fractievoorzitter Pauljan Kuijper is stoppen met de aanleg van Tramlijn 19 geen optie. “Dat is zonde. En Tramlijn 19 is van groot belang voor Delft”. Kuijper begrijpt niet waarom de problemen met de twee te zwakke bruggen in zo’n laat stadium aan het licht komen. “En dat de Gemeenteraad daar zo laat mee wordt geconfronteerd”, voegt hij eraan toe. Een uitleg van de verantwoordelijke wethouder vindt hij daarom wel op z’n plaats. “Ook over de vraag wat het gaat kosten en wie dat gaat betalen.” Het belangrijkste vindt hij echter dat het project niet nog meer vertraging oploopt dan nu al het geval is. 

De VVD-factie vindt dat Tramlijn 19 'van groot belang’ is voor de ontsluiting van de TU-wijk en het toekomstige Technopolis. “Mede omdat de TU steeds meer parkeerplaatsen op eigen terrein afstoot”, aldus Lennart Harpe namens de Liberalen. “En het zal in de toekomst steeds harder nodig zijn om goed openbaar vervoer te hebben.” Harpe is er voorstander van om eerst alle (financiële) consequenties goed op een rij te krijgen. Mocht het laatste stukje tramlijn er onverhoopt niet komen, dan zijn er extra parkeervoorzieningen nodig, vindt Harpe.
Studentenpartij STIP is een groot voorstander van Tramlijn 19. Volgens fractievoorzitter Job Veltman is het momenteel namelijk ‘belabberd gesteld’ met de bereikbaarheid van de TU-wijk en Technopolis. Tramlijn 19 kan volgens hem bovendien zorgen voor een vermindering van het autogebruik in en rondom het TU-gebied. Als het laatste resterende stukje niet wordt aangelegd, is dat een forse tegenvaller. “Ook voor omwonenden. De komst van Tramlijn 19 is voor de Delftenaren die in het gebied wonen, werken of studenten essentieel. Het zou tevens de ontwikkeling van het gebied ten goede komen. En dus is het ook voor de Gemeente belangrijk. En best extra geld waard. Maar aan alles komt een eind, dus ook aan extra geld erbij.” 

Volgens Martijn Sipkema van de SP waren de vertraging en de extra kosten helemaal niet nodig geweest. “Iemand met verstand van bruggen had ongetwijfeld moeten kunnen weten dat de St. Sebastiaansbrug en de Kapelsbrug aangepast moeten worden”. In de planning had men hier vervolgens rekening mee kunnen houden. “Ook waren de kosten en de verdeling daarvan dan vooraf duidelijk geweest”, oordeelt de fractievoorzitter van de Socialisten. “De jaren vertraging zijn zeker niet alleen aan technische tegenvallers te wijten, maar voor een belangrijk deel gewoon aan een slechte uitvoering.” Toch moet het project worden voortgezet. “Investeren in beter openbaar vervoer is hard nodig”, zegt Sipkema. “En er zijn veel mensen die met het Openbaar Vervoer naar Delft komen en in de TU-wijk moeten zijn.” Hij vindt het echter ‘niet redelijk’ als Delft voor deze meerkosten opdraait. “Zeker een deel van de kosten voor het aanpassen van de St. Sebastiaansbrug en de Kapelsbrug zou door Stadsgewest Haaglanden uit het budget voor de aanleg van Tramlijn 19 moeten worden betaald”. 

Als het aan Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft ligt, rijdt Tramlijn 19 straks niet verder dan het NS-Station Delft. “Of trek het desnoods door tot wat nu Station Delft-Zuid is. Zorg voor frequent milieuvriendelijk busverkeer tussen deze twee stations en de TU en Technopolis. Hiervoor kunnen busbanen worden aangelegd.” Een trambaan is volgens Stoelinga ‘veel minder plooibaar’. “Het idee dat busverkeer minder uitstraling heeft dan een tramlijn moet maar eens op de schop”. 

Jan Peter de Wit, van Leefbaar Delft, schat dat Delft straks 35 miljoen euro extra moet betalen voor een project dat onder verantwoordelijkheid van Haaglanden valt. “De aanbesteding loopt al. Maar dat wil nog niet zeggen dat we het moeten gunnen als het te duur wordt.” En dus kan de politiek er volgens hem wel degelijk iets aan doen voordat de miljoenen worden uitgegeven. De Wit geeft de voorkeur aan een goedkopere oplossing voor openbaar vervoer tussen het station en de TU. “Maar dan wel met schone electro- of waterstofbussen”. 

Bianca van der Werf laat namens haar éénmansfractie in een korte, maar krachtige reactie weten dat de aanleg van de laatste kilometers van het traject de extra Delftse miljoenen niet waard is. 

Fleur Norbruis van GroenLinks denkt daar anders over. Zij vindt het ‘heel belangrijk’ dat de tramlijn er komt. “Studenten en werknemers van de TU kunnen dan met de tram van Station Delft en de binnenstad naar de TU. En dat aantal groeit. Bovendien krijgen de bewoners van de VINEX-wijken met Tram 19 een prima openbaar vervoer-verbinding naar de Delftse binnenstad. Dat betekent voor Delft meer bezoekers.” Ze noemt de vertragingen en oplopende kosten ‘grote tegenslagen’. “Maar Delft doet er alles aan om de tram zo snel mogelijk te laten rijden.”
De PvdA had bij het ter perse gaan van deze krant nog niet gereageerd. (JN)
Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12