Afbeelding

Van Wissen denkt dat Delftse politiek zich in de maling laat nemen

Algemeen

Editie: Week 29, Jaargang 23 |

Het bouwen van een parkeergarage onder de Spoorsingel is goedkoper dan geen garage bouwen, zegt Harpe. Van Wissen heeft zelden zulke nonsens gehoord.

DELFT – Het is grote onzin dat het ‘níet bouwen’ van de Spoorsingelgarage duurder is dan ‘wèl bouwen’, stelt voormalig bouwer en ontwikkelaar A. Th. van Wissen. Hij legde dit ook de Delftse politiek uit, maar die deed niets met zijn uitleg. “Ze zitten er zelf te diep in.”

Van Wissen waarschuwde de Delftse politiek al vaker voor valkuilen op het gebied van bouwen en ontwikkelen. Lezers van Delft op Zondag zullen de ervaringsdeskundige kennen als de man die onder meer aantoonde dat het Stadskantoor te groot ging worden.
Toen weinig met zijn waarschuwingen werd gedaan, was hij voornemens de boel de boel te laten. Totdat hij wethouder Harpe tijdens een commissievergadering hoorde uitleggen dat het niet bouwen van de Spoorsingelgarage duurder is dan wel bouwen. Raadsleden slikten dit ‘totaal ongeloofwaardige verhaal als zoete koek’ en ‘zonder een woord van commentaar’.

Dat deden ze ook in 2011 al, schreef Van Wissen eind juni naar de Delftse politiek. ‘Toen heeft u als raad met dezelfde economische hogeschooluitleg van Lucas Vokurka opdracht gegeven om een drie keer te groot glazen stadspaleis te bouwen, ook onder de druk van onrealistische schadeclaims van ProRail en aannemer CCL’. Ook toen zou ‘niet bouwen’ volgens het college duurder zijn dan ‘wel bouwen’. ‘En in plaats van de bouw van de garage op hold te zetten, is de start van de bouw maanden zelfs vooruit geschoven.’

Opmerkelijk
Dit is opmerkelijk, legt Van Wissen ons uit. “Ik heb op de bouw nog nooit meegemaakt dat heiers tussen de slopers in lopen. Een leek ziet dat niet, maar ík wel.” Hij denkt dat de bouw van de Spoorsingelgarage eerder is begonnen om de oplaaiende discussie over het nut en noodzaak van de garage in de kiem te smoren en te voorkomen dat Rijk en Provincie er een stokje voor steken.

Delft is arm en staat financieel al onder toezicht van de provincie. Als niet bouwen inderdaad duurder is dan wel bouwen, is het in die zin goed om de garage te bouwen, maar raadsleden hebben zich dit te makkelijk wijs laten maken, vindt Van Wissen.

Het is, vermoedt hij, ingefluisterd door Ontwikkel Bedrijf Spoorzone Delft (OBS), ProRail en aannemer CCL. Hij schrijft en rekent: ‘Volgens wethouder Harpe, sprekend namens het college, zijn de stichtingskosten van de garage een kleine 40 miljoen euro bij de start. De kosten bij afblazen of op hold zetten zouden zeker 42 miljoen euro zijn’. Dit bedrag betreft 29,5 miljoen euro gemaakte kosten inclusief claims en 12,8 miljoen euro bijdrage aan de buitenwand van de spoortunnel. ‘Daarnaast, hoe verzint hij het, ook nog eens een bedrag van tussen de 15 en 20 miljoen euro dat moet worden besteed om elders alternatieve parkeerplaatsen te realiseren. Als Delft de buitenwand van de Spoortunnel niet gebruikt zou hebben om de vloeren van de garage te dragen, dan had Delft voor een eigen dragende betonwand inclusief heiwerk niet meer kwijt geweest dan 1 miljoen euro. De gemaakte voorbereidingskosten voor de garage bedragen niet het krankzinnige getal van 29,5 miljoen euro maar hooguit 5 ton.’

Ondanks dat Delft de enige aandeelhouder is van OBS, ontbreekt het de raad en college aan enige kennis van de bouwcontracten met deze partij, stelt Van Wissen. Ook is de Delftse politiek volgens hem geen partij tegenover ProRail en aannemer CCL ‘met hun gebluf’. Zij hebben volgens de voormalig bouwer en ontwikkelaar geen enkel recht op schadeloosstelling als Delft de bouw afblaast. Hij schreef dit alles op 29 juni naar de politiek. Reacties bleven uit. Van Wissen snapt dat wel. “Ze zitten er zelf te diep in. Niemand die het begrijpt. Niemand zei wat toen Harpe vertelde dat niet bouwen duurder is.” Van Wissen wel. “Ze moeten geen sprookjes vertellen. Bij het Rijk en de provincie komt het stoom uit de oren.” De volledige brief en berekening is terug te vinden op het raadsinformatiesysteem.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12