Afbeelding

Argumenten en moties brengen college niet op andere gedachten

Algemeen

Editie: Week 27, Jaargang 23 |

Iedereen kan komende drie jaar nog in waterspeeltuin Tanthof terecht voor waterpret en verkoeling, in die periode hoopt Delft ondernemers of bewoners te vinden die dit over willen en kunnen nemen.

DELFT – Veel moties, argumenten, discussies en ideeën hebben het stadsbestuur donderdag niet op andere gedachten gebracht. Wat financieel herstel betreft gaan ze door op de ingeslagen weg, kinderboerderij Tanthof wordt per 1 november een dierenweide. Of iemand moet de kinderboerderij voor die tijd over kunnen nemen.

De gemeenteraad kwam donderdag voor de laatste keer voor het zomerreces bijeen. Er werd gesproken over de financiële malaise waarin Delft verkeert - en hoe daaruit te komen. Om het geheugen op te frissen wat cijfers uit de kadernota in onderstaand kader. Het stadsbestuur liet recent al blijken hoe het uit de ellende hoopt te komen: door met zoveel mogelijk partijen in gesprek te gaan en onder meer te pleiten voor een andere verdeling in het gemeentefonds. Want, vindt het college, Delft zou vanwege haar centrumfunctie meer euro’s vanuit het rijk moeten krijgen. Daarnaast wil het uitgaven verminderen door te bezuinigen en inkomsten vergroten door de stad beter te vermarkten. Lukt dit alles niet, dan wil het pas denken aan de Artikel 12-status, waarbij Delft z’n lot in handen van de overheid legt.

De oppositie is het unaniem oneens met de manier van werken en denken van de coalitiepartijen en het college. Donderdag stemden ze alleen niet met de Kadernota 2014 in. Beide kampen stonden zodoende weer lijnrecht tegenover elkaar. Het enige waar ze het over eens werden, was de motie van CDA, ChristenUnie en StadsBelangen Delft om een ‘kerntakendiscussie te gaan voeren en hierbij ook de stad te betrekken. Iedereen kon zich vinden in dit plan om te bespreken wat meer, minder, niet of anders moet.

Verder was het onenigheid troef. Dat begon al met de motie van Onafhankelijk Delft, dat in haar motie pleitte voor het aftreden van financieel wethouder Hekker.  “Sinds haar aantreden heeft ze nog niks gepresteerd, ze heeft geen duidelijke koers gevaren, er worden weer geen keuzes gemaakt, het is visieloos  en we vinden haar geen goede wethouder”, legde Jan Peter de Wit uit. In D66-kringen moeten wel betere financiële wethouders te vinden zijn, gaf hij aan. Verder zou de PvdA-fractie bij hun Haagse collega’s moeten lobbyen om de 32 miljoen euro, die Delft nog moet betalen aan de tunnel, kwijt te schelden. “Iedereen maakt gebruik van het openbaar vervoer en wij moeten het betalen. Voor het rijk is 32 miljoen peanuts.” Brehm reageerde namens de PvdA dat er wel degelijk wordt gelobbyd, echter niet om afstel maar om uitstel van de betaling.

Irritatie
Irritatie bij de oppositie was er ook vanwege eerdere vergaderingen over de financiële situatie waarbij hun ideeën werden weggehoond, weggewuifd of niet op werd ingegaan. Meest besproken werd de motie die Stadsbelangen met Fractie Van Koppen en ChristenUnie indiende, over het inhuren van externe werknemers. “Want het is toch van de gekke dat we 5 miljoen euro bezuinigen op ambtenaren, maar vervolgens 9 miljoen uitgeven aan externen”, lichte Meuleman toe. Wethouder Harpe reageerde dat de vork iets anders in de steel zit. “Het is niet waar en dat ga ik laten zien in de jaarrekening”, reageerde Harpe. Er moet capaciteit zijn voor het werk dat nu moet worden gedaan, legde Harpe uit. “Dan kies ik liever voor een flexibele manier en op een nette manier afscheid nemen van werknemers. Meuleman was echter niet overtuigd. “Als je uiteindelijk meer kwijt bent aan externe krachten ben je toch niet slim bezig?”
Tom Zonneveld (SP) vergeleek Delft met Griekenland, al is dat land volgens hem beter met hervormen dan Delft. “Delft zeurt vooral bij het rijk dat het gemeentefonds oneerlijk is”, zei hij. “Het herstelplan is een uitstelplan en we zullen uiteindelijk moeten toegeven dat het een flutplan is en we een artikel 12-gemeente worden.” Vreugdenhil van de ChristenUnie gaf aan daadkracht te missen bij het college, Van Dis (CDA) liet blijken te hopen dat wethouder Hekker beter haar best gaat doen om resultaten te bereiken.

Niet uit het veld
Zo kreeg het college het nodige voor haar kiezen, maar liet het zich niet uit het veld slaan. Hekker herhaalde de plannen van aanpak en zegde toe de aanbevelingen van ‘financieel; technische aard’ over te nemen, zo’n tweederde van de 45 aanbevelingen die Delft van het Rijk en de Provincie kreeg. Verder kon ze alvast melden dat de eerste sluitende begroting pas in 2019 zou komen. Ze ging niet in op de motie van De Wit, die er daarom nog een schepje bovenop gooien. “Zwijgen is instemmen”, zei hij. “Een beetje flauw”, nam Verkerk het voor z’n collega op. De Wit: “De ambtenaar van binnenlandse zaken heeft duidelijk gezegd dat de verdeelsleutel van het gemeentefonds voor alle 420 gemeentes prima werkt, behalve voor Delft. En als we failliet gaan, gaan we erover klagen. Het Delftse college hanteert weer een laffe strategie van pappen en nathouden, D66 ten voeten uit.”

Na een lange discussie was nog niet veel veranderd: de oppositie was het unaniem oneens met de Kadernota 2014, de coalitiemeerderheid was het unaniem met zichzelf eens en alleen de kerntakenmotie haalden het.

Kinderboerderij
Iets soortgelijks geschiedde in de discussie rond kinderboerderij Tanthof, die het college per 1 november en voor een periode van drie jaar wil omvormen tot een dierenweide waar contact met dieren niet mogelijk is. Meerdere oppositiepartijen dienden meerdere moties in om hier een stokje voor te steken, en wezen op partijen die zich recent hebben gemeld om de voorzieningen in Tanthof alsnog te redden. Geef hen op z’n minst de tijd om hun overnameplannen uit te werken, zeiden zij. De meerderheid van D66, GroenLinks, STIP, PvdA en VVD stemde echter toch in met de plannen van hun college om er voor de komende drie jaar een dierenweide van te maken en in diezelfde periode te zoeken naar bewoners of ondernemers die de waterspeeltuin willen beheren.

 

Plussen en vooral minnen

Algemene reserve ultimo 2015: 35 miljoen euro negatief
Rekeningresultaat jaarstukken 2014: ruim 46 miljoen negatief
Stadschuld in 2015: 523 miljoen euro
Schuld per inwoners: 5230 euro
Gemiddelde schuld per inwoners in andere gemeentes: 2390 per inwoner
Eerste positieve jaarrekening: in 2019

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12