Afbeelding

Geen extra steun voor noodlijdend Delft

Algemeen

Editie: Week 25, Jaargang 23 |

De financiële ellende van Delft is vooral veroorzaakt door tegenvallers in de Spoorzone en de Harnaschpolder. Dat is, oordeelt het rijk, het effect van ‘eigen handelen’.

DELFT – Het rijk is niet gevoelig voor het argument van noodlijdend Delft dat bewoners van Den Hoorn, Pijnacker en Rijswijk eigenlijk gratis profiteren van bijvoorbeeld een zwembad en bibliotheek in de stad. Er zijn geen miljoenen extra rijkssteun te verwachten vanwege deze ‘misstand’.

Door: Henk de Kat

Dat bleek dinsdagavond in het stadhuis, waar deskundigen van Binnenlandse Zaken en de Provincie Zuid-Holland tegenover leden van de gemeenteraad een toelichting gaven op hun resultaten van een maandenlang, gezamenlijk onderzoek naar de grote financiële problemen van Delft.

“Wij vinden dat Delft al redelijk goed wordt vergoed voor de centrumfunctie”, zei BiZa-woordvoerder Van der Lelij. Wel wil het rijk nog kijken of de stad iets meer zou kunnen krijgen voor het grote aantal allochtone inwoners. Maar daarvan hoeft in elk geval dit jaar nog niets te worden verwacht.

Van der Lelij maakte verder duidelijk dat Delft evenmin wonderen moet verwachten als de stad echt failliet zou gaan, of zelf zou kiezen voor een ‘artikel 12-status’. In zo’n positie legt een gemeente zich aan de leiband bij het rijk, waar de uitgave van elke cent dan moet worden verantwoord. Het voordeel is wel dat het meestal komt tot een schuldenverlichting, dankzij extra overheidsgeld. Het rijk oordeelt echter dat de huidige ellende van Delft in belangrijke mate is veroorzaakt door Spoorzone-schulden en tegenvallers bij de bouw in de Harnaschpolder. “Dat beschouwen we als het effect van ‘eigen handelen’. En in dat opzicht is het rijk niet genereus”, aldus Van der Lelij.

Volgens BiZa en zijn mede-deskundige Megens van de provincie is nu de beste oplossing voor Delft: de onroerend-zaakbelasting nog verder verhogen, tot 150 procent. Het stadsbestuur had die OZB zelf al opgetrokken naar 120 procent. Het advies nu van rijk en provincie zou inhouden dat een gezin jaarlijks 930 euro moet gaan betalen, in plaats van 777 euro nu.

Wethouder Hekker (D66, financiën) toonde zich donderdagavond, in een vergadering met de financiële woordvoerders van de politieke partijen in de raad, niet uit het lood geslagen door de uitspraken en opstelling van rijk en provincie. In een debat over haar toekomstplannen om uit de malaise te komen, zei ze vast te houden aan haar insteek dat andere overheden Delft moeten helpen. Ze vindt nog steeds dat de stad wel ‘recht heeft’ op extra rijksgeld voor bewoners uit omringende dorpen die stadsvoorzieningen gebruiken.
Een ‘artikel 12-constructie’ wil ze niet. Ook blijft ze erbij dat een nog hoger OZB-tarief in combinatie met nog meer bezuinigen ‘tornt aan de leefbaarheid van Delft’. Daartoe uitgedaagd, zei ze ook dat misschien toch over die grens heen moet worden gekeken. Via ‘constructieve gesprekken’ wil ze nu echter bij rijk en provincie meer begrip zien te kweken.

Raadslid Meuleman (Stadsbelangen) vroeg zich af of Delft zich met zulke gesprekken ‘niet weer laat piepelen’. De Wit (Onafhankelijk Delft) was nog kritischer, die eiste het aftreden van ‘deze incapabele, visieloze wethouder’. Een meerderheid in de raadscommissie schaarde zich wel achter de aanpak van Hekker.
 

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12