Afbeelding

Laagste inkomens krijgen voortaan ook de rekening van het waterschap

Algemeen

Editie: Week 26, Jaargang 23 |

De grote zuivering van Delfland in Den Hoorn, waar al het afwas-, wc- en rioolwater uit de regio wordt gereinigd. Zo'n 50.000 armlastigen moeten daar voortaan volop aan meebetalen. (foto: Henk de Kat)

DELFT – Ook de armste bewoners van Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp krijgen voortaan de rekening voor zuivering van hun afvalwater. Een alleenstaande aow'er gaat dat 94 en een bijstandsgezin 283 euro per jaar kosten. Nu nog zijn zij vrijgesteld van deze betaling, maar het Hoogheemraadschap wil daar vanaf. Gevolg: ontzetting bij kerken en bestuurlijke paniek.

Door: Henk de Kat

"Het waterschap schaft de kwijtschelding voor armlastigen af, maar gooit de gevolgen over de schutting op het bordje van de gemeenten. Alleen al in Delft leven 3.500 mensen op bijstandsniveau. Willen we die niet in de steek laten, dan zouden wij als stadsbestuur voor hen deze waterschapsbelasting moeten gaan betalen. Maar dat kost de gemeente, die financieel al zo moeilijk zit, 600.000 euro per jaar", aldus een verontwaardigd PvdA-raadslid Marlies Swart.

Wethouder Stephan Brandligt (GroenLinks, werk en inkomen) is minstens zo ongerust over wat duizenden bijstandsgerechtigden, aow'ers zonder verder inkomen en ook sommige zzp'ers te wachten staat. "Het is namelijk maar de vraag of Delft, dat immers onder preventief toezicht staat van rijk en provincie, extra geld mag uittrekken als mensen in problemen komen doordat het waterschap stopt met belastingvrijstelling."

En in problemen komen ze, vreest Brandligt. Hij wijst op de berekening van consumentenorganisatie Nibud, dat een bijstandsgezin met kinderen na aftrek van alle lasten slechts 4 euro per maand netto overhoudt. "Nog eens een waterschapsrekening erbij van 283 euro per jaar, dat pakt echt heel erg slecht uit. Die gezinnen kloppen uiteindelijk dan toch bij mij aan, en ik heb er in Delft het geld niet voor."

De onrust is teweeg gebracht door het nieuwe bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland, dat aan de macht is sinds de verkiezingen van afgelopen voorjaar. Partijleider Marcel Houtzager van de VVD, winnaar van deze verkiezingen, meldde al snel 'dat iedereen gaat meebetalen aan het zuiveren van afvalwater'. Maar nu pas begint door te dringen wat dit concreet inhoudt: Delfland wordt het eerste waterschap in Nederland dat gaat stoppen met kwijtschelding van belasting voor de laagste inkomens. Deze maatregel treft 50.000 armlastigen in het hele waterschapsgebied, dat naast Delft en omgeving ook het Westland, Den Haag en Rotterdamse voorsteden omvat.

VVD-voorman Houtzager kan voor het plan tot afschaffing van de vrijstellingsregeling rekenen op de brede bijval van het CDA, de Algemene Waterschapspartij en Water Natuurlijk. Hoewel die twee laatste fracties voor een deel steunen op 'linkse' kiezers, hebben ze – in ruil voor VVD-toezeggingen op milieugebied – al in april volmondig ingestemd met het niet langer ontzien van bijstandsgerechtigden. Het regeerakkoord van de vier partijen: "Wij zijn van mening dat de kosten voor het zuiveren van afvalwater door iedereen betaald moet worden. Iedereen veroorzaakt immers afvalwater. Kwijtschelding van deze heffing past niet meer in het huidige tijdsgewricht".
Een woordvoerder van Delfland zegt dat deze verkiezingsafspraak vast ligt, maar dat in september of oktober nog een concreet voorstel tot afschaffen van de ontheffingsregeling op tafel komt. "En daarbij hoort dan ook een inspraakronde."
De Delftse wethouder Brandligt gaat op voorhand al protest aantekenen. Deze week heeft hij daarvoor contact gezocht met zijn collega's van Den Haag, het Westland, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland. "Binnen een paar dagen sturen wij een gezamenlijke brief naar het waterschap, met het verzoek dit te heroverwegen."
Ook Co van der Maas, voorzitter van een noodhulpfonds van de elf protestantse kerken en de moskee in Delft, gaat zich komende week met nog meer kerken in de stad beraden op stappen. Het plan tot afschaffen van de belastingvrijstelling was nog niet bekend in deze kring. "Dit is een buitengewoon slecht bericht. Wij maken de armoe dagelijks mee, ik weet als geen ander hoe hoog de nood vaak is en wat dit voor ellende gaat geven."
 

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12