Afbeelding

Wat IK zeggen WIL

vaste rubrieken

Editie: Week 30, Jaargang 23 |

Waterschapsbelasting
DELFT – Ik wil reageren op het artikel in de Delft op Zondag van 12 juli, over het afschaffen van de kwijtschelding van waterschapsbelasting. De heer Van de Maas heeft makkelijk praten als hij zegt dat hij wel 10 euro extra kan betalen. Hij heeft een heel goed pensioen en inmiddels een huis met heel weinig woonlasten. Hij vergeet dat er in Tanthof-Oost heel veel mensen een huis huren wat nu van een investeringsfonds is. Deze fondsen hebben de huizen inmiddels boven de huurtoeslagengrens uit laten komen, zodat de bewoners geen huurtoeslag krijgen, maar wel een inkomen tussen de 23.000 en 25.000 euro per jaar hebben. Deze mensen krijgen ook geen kwijtschelding en hebben soms minder te besteden dan met een uitkering plus alle toeslagen. Denk dus na voor je wat zegt en kijk ook eens naar deze mensen, die geen aandacht krijgen omdat ze zorgen dat ze geen schulden krijgen door heel zuinig en zonder extra’s te leven. Misschien samen met de gemeente Delft, want die laat dit ook gebeuren.

L. Duyndam, Delft

 

Abtswoudsetunnel (1)

DELFT – Ik vind het erg raar dat de Abtswoudsetunnel nu op deze gevaarlijke manier weer open is en dat de zijweg dicht is. Het was laatste tijd zo prettig om via die zijweg te rijden, want de nieuwe weg, op de plek waar de Irenetunnel stond, is voor fietsers en snorfietsen levensgevaarlijk. Mensen houden zich niet aan de regels  met als gevolg gevaarlijke situaties. Dagelijks moet ik zo naar het werk omdat de weg via het station ook dicht is. Ook de Phoenixstraat is levensgevaarlijk om als fietser of snorfietser te rijden. Het wordt er voor deze groep niet veiliger op. Nu is de nieuwe en veiligste weg bij de Abtswoudsetunnel weer gesloten. Erg jammer en stom... Het zou fijn zijn als het gewoon weer openging voor scootmobiels, snorfietsen en mensen die niet de hoge gevaarlijke trappen opkunnen met hun fiets.

L. Fakkert, Delft

 

Abtswoudsetunnel (2)
DELFT – Ik dacht vorig weekend vanaf de binnenstad naar Tanthof te fietsen, over de – dacht ik – gelijksvloerse overgang bij de Abtswoudsetunnel. Beladen met in de binnenstad en op de keramiekmarkt gekochte spullen. Niet dus. Mijn man heeft, na eerst zijn fiets, mijn beladen fiets via de steile gootjes naar beneden weten te krijgen. Eigenlijk kan je als fietser in Delft nergens meer fatsoenlijk komen. In de binnenstad moet je, door de onduidelijke bestrating, dwars door toeristen zien te laveren en wil je buiten de binnenstad rijden dan zijn er niet anders als fietsonvriendelijke en zelfs vaak levensgevaarlijke te fietsen onmogelijkheden. Probeer het maar eens: als fietser vanuit het Agnetapark naar de binnenstad om boodschappen te doen en dan door naar Tanthof-Oost. De hoeveelheid fietsbeschermengelen moet wel indrukwekkend groot zijn...

C.A. Althuizen, Delft


Abtswoudsetunnel (3)
DELFT - Ik ben het volstrekt oneens met de strekking van het artikel over de Abtswoudsetunnel en de mening van mevrouw Van Noord. Als vertegenwoordiger van bewoners aan de Engelsestraat is er overleg gevoerd over de fietsersdoorgang van de Abtswoudseweg naar de Papsouwselaan. Daarbij was er de keuze tussen die doorgang weer voor langere tijd volledig afsluiten, of weer gedurende de bouw van de tweede tunnelbuis die doorgang volledig afsluiten. De gemeente was het met de bewoners van Delftzicht eens dat die doorgang open moest blijven. Uitzondering perioden van ombouw. CCL heeft aangegeven dat zij geen kruisend zwaar bouwverkeer wilden met voetgangers en fietsers. Uit veiligheidsoogpunt ben ik het daar mee eens. In het overleg is gezegd dat direct na de sluiting van het fietstunneltje een tijdelijke omleiding zou komen, waarbij bouw- en fietsverkeer elkaar wel zouden kruisen, maar dat er dan verkeersregelaars zouden worden ingezet. Die tijdelijke doorgang was ook niet zonder gevaar. Er waren twee haakse bochten en een soort S-bocht. Fietsers en voetgangers waren niet afdoende van elkaar gescheiden. Door het zware bouwverkeer ontstonden richels die weer gevaar voor fietsers opleverden. Er hebben daadwerkelijk valpartijen plaatsgevonden. De huidige passage kan ik beslist niet als onveilig bestempelen. Van de oude situatie met een hoge steile trap zonder rustplateau heeft de gemeente geleerd. Onder andere heeft Delft op Zondag daaraan bijgedragen met kritische publicaties. Er is nu wel sprake van enkele korte, minder steile trappen en een rustplateau. Er zullen altijd mensen zijn die deze trappen niet kunnen of durven gebruiken. Dat is vervelend, maar niet onoverkomelijk, gezien het fietspad op de Engelsestraat dat zonder omleiding aansluit op de Westlandseweg. Feitelijk is de omweg daardoor beperkt tot een 500 a 1000 meter. Op zich is er niets mis met de foto bij het artikel, maar die foto geeft naar mijn mening een vertekend beeld.
Elbard Jentink, Delft

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12