Afbeelding

POLITIEK in 't kort

Algemeen

Editie: Week 28, Jaargang 23 |

Vergadering gaat verder op de websites

DELFT – Daags na de laatste raadsvergadering werd er door de verschillende fracties nog door gedebatteerd, maar dan op het wereldwijde web. Zo klom Pieter Stienstra van D66 in z’n toetsenbord om de berichtgeving in de Delft op Zondag van 5 juli te bekritiseren. ‘Het is onjuist dat we instemden met het collegevoorstel van kinderboerderij Tanthof’, schrijft Stienstra. ‘Op initiatief van D66 en GroenLinks heeft de gemeenteraad het voorstel ingrijpend geamendeerd, dus gewijzigd. Door de wijzigingen is de ruimte voor ondernemers- en buurtinitiatieven flink vergroot. Anders dan eerst het geval was, kunnen nu goede alternatieve plannen die financieel passen bij de beschikbare middelen de door het college voorgestelde dierenweide voorkomen of terugdraaien. Ook werd de voorgestelde aanwijzing van de locatie tot potentiële ontwikkellocatie geschrapt. Beide aanpassingen hebben de kans op behoud van een kinderboerderij in Tanthof, tenminste tot eind 2017, aanzienlijk vergoot.’ CDA-fractievoorzitter David van Dis noemt het op de website van de Christendemocraten ‘ronduit treurig’ dat D66 spreekt over een ingrijpend voorstel. ‘Terwijl er alleen zaken in stonden die de wethouder al eerder had toegezegd’, schrijft Van Dis. ‘Het is een vorm van politiek waar de Delftenaar weinig aan heeft. Sterker: het voedt alleen maar het wantrouwen. Daar heeft Delft, haar politiek en haar inwoners, op de lange termijn geen baat bij.’ Verder voelde ook het CDA zich afgelopen raadsvergadering, zoals meerdere oppositiepartijen, een tandeloze tijger, zeker in de discussie rond de kinderboerderij in Tanthof. ‘De wethouder nam niet eens de moeite om op de voorstellen van de oppositie te reageren. Tekenend.’ Eveneens tekenend vond Van Dis de houding van wethouder Harpe, die tegen het voorstel was om reserves aan te spreken voor het openhouden van de kinderboerderij. ‘Ook de VVD-fractie liet dit luid en duidelijk horen, om vervolgens zonder protest in te stemmen met het collegevoorstel.’ Daar stoorde ook Meuleman van Stadsbelangen Delft zich aan. ‘Na deze raadsvergadering kunnen we concluderen dat de coalitiepartijen niet zitten te wachten op een constructieve bijdrage van de oppositie’, schrijft Meuleman. ‘En juist in de financiële situatie waarin Delft verkeert is dit een slecht signaal en een trieste constatering.’


Groen licht voor verkeersknip in Harnaschpolder

De kleinst mogelijke meerderheid van de gemeenteraad heeft vorige week donderdag ingestemd met het bestemmingsplan Harnaschpolder en de bijbehorende selectieve knip. Door deze knip is de Kristalweg straks alleen nog voor Delftse bewoners van de Harnaschpolder, openbaar vervoer, langzaam verkeer en hulpdiensten een doorgaande weg.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12