Afbeelding

Voorstel kinderboerderij Tanthof stuit op veel weerstand

Algemeen

Editie: Week 26, Jaargang 23 |

Met door kinderen getekende vlaggetjes als ‘jeugdpetitie’ prominent in beeld luisteren buurtbewoners naar de beraadslagingen van de commissie. (Foto: Nadia Ducroix)

DELFT – Een meerderheid van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen heeft zich om uiteenlopende redenen in de overlegvergadering op dinsdag 23 juni uitgesproken tegen het voorstel om de kinderboerderij in Tanthof na 1 november dit jaar om te vormen in een dierenweide en om de locatie van de wijkpost en de kinderboerderij na drie jaar wellicht geschikt te maken voor woningbouw.

Ook zes insprekers waren duidelijk in hun reacties op het voorstel van het college. Uitbater Gerrit de Wit van de naast de kinderboerderij gelegen brasserie The Family zei graag in gesprek te gaan met de gemeente over het openhouden van de voorziening. Politicoloog Tom van der Meer wees de partijen in zijn betoog op hun verkiezingsbeloftes. Buurtbewoners benadrukten het belang van de kinderboerderij en de wil in de stad om mee te denken en mee te werken aan het openhouden daarvan. Corina Bac overhandigde aan wethouder Stephan Brandligt 1724 handtekeningen van Delftenaren die een digitale petitie hadden ondertekend om de kinderboerderij te redden. Bac kwam ook met tal van suggesties om de voorziening open te houden. Zij ziet in een zorgkinderboerderij, giften, de verkoop van voer, het kweken en verkopen van groente en de inzet van wijkbewoners mogelijkheden om de kinderboerderij te behouden voor Tanthof.

Bijval
De insprekers kregen veel bijval van de fracties. Het college wil de kinderboerderij na 1 november omvormen naar een dierenweide voor een periode van drie jaar en de locatie als potentiële ontwikkellocatie aanmerken. De waterspeeltuin wil het college samen met bewoners en ondernemers laten exploiteren in een vorm van buurtbeheer eveneens voor drie jaar. De totale kosten bedragen 268.000 euro. Verschillende fracties drongen er bij de wethouder op aan om de kinderboerderij niet om te vormen in een dierenweide. GroenLinks omschreef dat als de minimaalste voorziening. Het CDA sprak van een sterfhuis- en Onafhankelijk Delft van een slachthuisconstructie. De ChristenUnie zette vraagtekens bij de financiën, omdat de raad nooit besloten heeft dat er nul euro overblijft voor de kinderboerderijen.
D66 vroeg om een gedegen financieel plaatje, samenwerking met de buurt, en als dat voor 1 november niet lukt; zoeken naar andere mogelijkheden om de kinderboerderij open te houden. De VVD was niet te spreken over het feit dat de post onvoorzien werd gebruikt om het voorstel financieel te dekken. Die post is volgens de VVD uitsluitend bedoeld voor noodgevallen.

Emotie
Wethouder Brandligt deelde met de commissie dat het hier ging om een onderwerp met emotie en om een noodgeval. Hij schetste de historie, refereerde aan de privatisering van de kinderboerderijen, de waterspeeltuinen en De Papaver en hij zei dat het uiterste was gedaan om de aanbesteding in Tanthof rond te krijgen. Het ingediende plan bleek volgens de wethouder niet levensvatbaar. Brandligt wees de commissie ook uitgebreid op het preventief toezicht door de provincie op de Delftse financiën. De wethouder waarschuwde de commissie dat de provincie andere voorstellen niet zal goedkeuren, waardoor de kans bestaat dat de kinderboerderij in Tanthof dicht moet en de wijk ook geen dierenweide krijgt. Een dierenweide biedt volgens de wethouder de mogelijkheid om drie jaar lang plannen voor een kinderboerderij uit te werken. Als er daarna gebouwd wordt, levert dat geld op voor de realisatie van zo'n voorziening. Die uitleg klonk de insprekers vreemd in de oren. Ook de fracties haalden de intentie om de dierenweide op te plussen niet uit het voorstel. De wethouder zegde toe dat hij zo snel mogelijk een financieel overzicht naar de raad stuurt.

Motie
In de tweede termijn kondigde het CDA meteen een motie aan om de kinderboerderij Tanthof open te houden. De ChristenUnie sloot zich daar bij aan. GroenLinks ging aarzelend mee in de uitleg van de wethouder. De PvdA vroeg om een aangepast voorstel, maar dat kan echter alleen via een amendement in de raadsvergadering. De PvdA zei erover na te gaan denken. SP en Stadsbelangen spraken hun steun uit voor een eventuele motie van het CDA. STIP en D66 zagen in de uitleg van Brandligt tijdwinst en ruimte voor initiatieven om de kinderboerderij open te houden. De VVD bleef ontevreden over het gebruik van de post onvoorzien en nam het voorstel mee terug naar de fractie. Geen enkele fractie adviseerde positief aan de gemeenteraad. Het voorstel wordt op donderdag 2 juli in de raadsvergadering besproken.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12