Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 23/11

vaste rubrieken

DELFT – Het zal in 1962 zijn geweest dat een flink aantal bewoners van de Nieuwelaan een brief in de bus kregen dat hun huis gesloopt zou gaan worden. Er zou een nieuwe brug gebouwd gaan worden, waarvan de afrit aan de kant van de binnenstad in één rechte lijn richting Beestenmarkt zou gaan lopen. De andere afrit zou de stad via het Mijnbouwplein sneller verbinden met de Technische Universiteit. En dus werd er gesloopt en gebouwd; aan de noordkant vooral woonhuizen, zoals de door Tiemen gemaakte foto in 1963. Op de foto is te zien dat de Sebastiaansbrug al grotendeels klaar is. Het is een zogenaamde basculebrug waarbij het brugdek open en dicht gaat door te roteren om de horizontale as, haaks op het wegdek van de brug. Aan de ene kant van het draaipunt zit het brugdek, aan de andere kant van het draaipunt zit het contragewicht. Dit contragewicht is meestal onzichtbaar weggewerkt onder de weg, in de basculekelder. Een ballastkist, gevuld met beton en schroot, vormt het contragewicht. Doordat brugdek en contragewicht met elkaar in evenwicht zijn kost het minder energie om de brug te openen en te sluiten. Al tijdens de bouw van de brug en de sloop van de huizen werd besloten af te zien van het doortrekken van de weg dwars door de binnenstad. De brug, hoewel scheef richting Beestenmarkt, mocht blijven en met wat lelijke bochten en geknutsel werd de afrit verbonden met de Zuidwal. Ook daarvoor moest weer het nodige worden gesloopt, eerst om de aan het water gelegen gasfabriek, jaren later langs het water van het Rijn-Schiekanaal. Voor een stad met een faculteit Bouwkunde niet bepaald een visitekaartje. Op 25 april 2008 maakte de gemeente bekend dat onderzoek had uitgewezen dat de technische staat van de brug nog veel slechter was dan gedacht. Daarom werd de brug vanaf 26 april 2008 voor al het gemotoriseerde verkeer afgesloten. Drie dagen later werd de brug weer vrijgegeven voor personenauto's. Het werd tijd voor een nieuwe Sebastiaansbrug: een beweegbare brug van 4,5 meter hoogte, kosten 25 miljoen. Vanaf begin van dit jaar is de brug dicht voor sloop en nieuwbouw die, als alles meezit, in de eerste helft van 2020 klaar is. Eind 2020 kan tramlijn 19 dan over de nieuwe brug gaan rijden van en naar de TU Campus.

Afbeelding