De gemeente streeft naar de ingebruikname van tramlijn 19 in 2022 (Foto: Koos Bommelé)
De gemeente streeft naar de ingebruikname van tramlijn 19 in 2022 (Foto: Koos Bommelé)

Tramlijn 19 krijgt nieuw eindpunt

Algemeen

DELFT - Het heeft even geduurd, maar vorige maand was het dan eindelijk zover: de Sint Sebastiaansbrug werd opengesteld voor voetgangers, fietsers, automobilisten en OV. De ingebruikname van tramlijn 19 is wel vertraagd. De gemeente deelt nu nieuwe ontwikkelingen.

Volgens de oorspronkelijke planning zou de tram een jaar na oplevering van de Sint Sebastiaansbrug gaan rijden, maar dit moment moet worden uitgesteld. Er wordt nu gestuurd op ingebruikname van de tramlijn in het vierde kwartaal van 2022.

Vertraging
"De vertraging is ontstaan door de komst van de nieuwe tram en het daarmee samenhangende meer complexe EMC-systeem en de relatieve onbekendheid hiermee", laat het college weten. "Dat EMC-systeem zorgt er voor dat de onderzoeksactiviteiten van de TU Delft, met name nanotechnologie, zo min mogelijk verstoring van de tram hebben. Hierover hebben TU Delft en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) afspraken gemaakt." Het EMC- systeem werd nog nergens anders toegepast dan sinds begin dit jaar in Utrecht. Daar rijdt een tram met een vergelijkbaar compensatiesysteem. De ervaringen daar leren dat naast een aangepaste bovenleiding ook een betere spoorstaafisolatie nodig is. "MRDH en de TU Delft hebben de afgelopen weken gewerkt aan een oplossing die borgt dat de TU Delft haar onderzoeksactiviteiten met zo min mogelijk verstoring van de tram kan uitvoeren. Voor het traject over het Mekelpark werken TU Delft en MRDH een zwaarder EMC- systeem uit, waarbij onder meer de bovenleidingsmasten dichter op elkaar worden geplaatst en de spoorstaven in de baan sterker worden geïsoleerd. Op deze manier hebben onderzoeksfaciliteiten langs de trambaan zo min mogelijk verstoring van de tram."

Nieuw eindpunt
Om te zorgen dat de TU Delft aan toekomstige, steeds toenemende kwaliteitseisen voor onderzoek kan voldoen, is besloten dat de tram in eerste instantie gaat rijden tot een nieuw eindpunt, tussen TU Delft Sport & Cultuur - gebouw 37 en de Kruithuisweg. "Hiermee blijven op Campus-Zuid voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven met hoogwaardig onderzoek. Het precieze eindpunt wordt nog bepaald en is afhankelijk van de mogelijkheden tot inpassing van de halte en een keerspoor ter plaatse." Campus-Zuid blijft met openbaar vervoer bereikbaar met bussen. Voor de toekomstige bereikbaarheid van Campus-Zuid gaan de gemeente Delft en TU Delft op zoek naar innovatieve mogelijkheden van openbaar vervoer in het licht van de rol van TU Delft-Campus als living lab voor mobiliteit.