Foto: Tiemen vd Reijken
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft: 23/10

Algemeen

DELFT - Het was niet stampvol, maar het leverde op 7 juni 1963 toch nog wat publiek op; de officiële opening van de Sebastiaansbrug. Vooral aan de andere kant van de brug, waar niet alleen het lint werd geknipt, maar waar ook het meeste was veranderd. De brug met op- en afritten had niet alleen een behoorlijk gat geslagen in de Nieuwelaan en directe omgeving, maar had ook richting Asvest en Zuidwal het nodige aan reconstructies met zich meegebracht. En het was ook een forse brug. Niet zo’n gezellig ding als de Koepoortbrug of de Rotterdampoortbrug maar een hoog en breed gevaarte met de allures van een brug over de Maas of soortgelijke grote rivieren. Een tot dan toe haast landelijke sfeer rond de Kanaalweg en de begraafplaats werd ruw verstoord door deze nieuwe uiting van de Vaart Der Volkeren. Een vaart die vooral geënt was op het plan om de weg over de Sebastiaansbrug min of meer rechtstreeks door de binnenstad door te trekken naar de Reineveltbrug. Dat plan ging gelukkig niet door. Toch was het achteraf gezien maar goed dat deze brug zo fors was uitgevallen, want de alsmaar toenemende verkeersdruk in dit deel van de stad heeft de Sebastiaansbrug tot nu toe goed kunnen doorstaan. Zoals op de linker foto goed te zien is namen auto’s nog wat minder ruimte in beslag: de banen waren smaller wat een bredere baan voor fietsers en voetgangers opleverde. Bij de opening van de brug liep de Michiel de Ruyterweg, die ooit nog Kanaalstraat heeft geheten, formeel tot aan de oprit van de brug. Logisch, want er was tot dat moment geen brug geweest. Merkwaardig is wel dat het nog tot 21 december 1989 heeft geduurd totdat ook de brug onder de Michiel de Ruyterweg zou vallen. Voor Delftenaren hadden dit deel al vanaf die zomerse vrijdag in 1963 al lang als Michiel de Ruyterweg benoemd. Begin 2008 werd bekend dat de staat van onderhoud van de St. Sebastiaansbrug zodanig slecht was dat voor de aanleg van een tramspoor een grondige renovatie noodzakelijk was. De gemeente Delft ging plannen ontwikkelen om deze renovatie uit te voeren. De aanleg van dit gedeelte van tramlijn 19 vanaf het NS-station Delft naar de TU-wijk liep hierdoor ernstige vertraging op. De verwachting is nu dat tramlijn 19 eind 2022 naar de TU zal kunnen gaan rijden.

Afbeelding