Logo delftopzondag.nl
Op deze plek kon Martine Venema haar vuilnis kwijt, maar inmiddels zijn de ondergrondse containers verwijderd en moet zij een stuk verder lopen (Foto: Koos Bommelé)
Op deze plek kon Martine Venema haar vuilnis kwijt, maar inmiddels zijn de ondergrondse containers verwijderd en moet zij een stuk verder lopen (Foto: Koos Bommelé) (Foto: KOOS BOMMELE)

'Het huidige afvalbeleid is een grote teleurstelling'

DELFT - Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier is niet te spreken over het huidige afvalbeleid in de wijken. Bewoners waren dan ook verbaasd over de positieve uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek waarmee Avalex afgelopen maand naar buiten kwam.

Door Cheyenne Toetenel

Al twee jaar is voorzitter Martine Venema van belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier bezig om veranderingen door te voeren in het huidige afvalbeleid, helaas nog altijd zonder grote successen. De bewoners zijn zo langzamerhand gefrustreerd over de ontwikkelingen die uitblijven. Die frustratie nam toe bij het lezen van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek dat middels een enquête door Avalex is uitgevoerd. De waardering van het afvalbeleid is in 2019 gestegen van een 6,2 naar een 7,0.

Enquête
De uitkomsten zijn verkregen uit een enquête van Avalex. "Maar vreemd genoeg hebben de bewoners van de Olofsbuurt en het Westerkwartier deze niet gezien", vertelt Martine. "Dat zien wij in het vervolg graag anders, want het onderzoek is nu alles behalve representatief voor onze wijken. Wij willen ook graag een stem hebben in het geheel."

Problemen
"Wij staan absoluut niet achter de positieve beoordeling van Avalex", aldus Martine. "Er gaat zoveel mis met het ophalen van vuilnis in de Olofsbuurt en het Westerkwartier, dat wij inmiddels niet meer weten waar te beginnen. Het ophalen van gescheiden afval werkt gewoon niet in oude wijken zoals deze. Er zijn veel smalle straatjes, waar de grote wagens van Avalex niet doorheen kunnen rijden. Een aantal ondergrondse containers zijn daarom dichtgegaan, want containers die Avalex niet kan legen kunnen niet in gebruik worden genomen. Daarnaast lijkt het onmogelijk om gescheiden afvalcontainers bij elkaar te plaatsen, want overal liggen leidingen. Je moet daarom een grote afstand afleggen, want voor PMD-afval moet je naar links, voor GFT-afval naar rechts en voor glas moet je wéér een andere kant op. Vooral voor ouderen is dit een lastige opgave. Daarbij komt dat afvalbakken vaak al snel vol raken, waardoor je het hele stuk voor niks loopt. Een ander probleem is dat bepaalde huizen minicontainers hebben die op een vast moment op een vaste plek moeten worden geplaatst om te legen. Dat is levensgevaarlijk, want die bakken staan gigantisch in de weg. In geval van nood kunnen de hulpdiensten er niet langs, want de weg wordt bijna afgesloten door al die minibakken."

Oplossingen
Regelmatig is er contact tussen de belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier, Avalex en de gemeente Delft. "Ze kennen het probleem, maar vooralsnog heeft dat nog niet tot oplossingen geleid", stelt Martine. "Ik snap best dat het een lastige wijk is, maar twee jaar wachten op een oplossing is erg lang. En het einde is nog altijd niet in zicht." Zelf is de belangenvereniging met meerdere suggesties gekomen. "In principe zijn wij niet tegen afvalscheiding, maar wij vragen ons af of het niet beter is om in deze wijk te stoppen met het ophalen van gescheiden afval en alles gezamenlijk naar een fabriek te brengen waar die scheiding achteraf plaatsvindt. Daarnaast is het een idee om de proef met de afvalbakfiets, die nu in de binnenstad wordt uitgevoerd, ook in onze buurt door te voeren. Die kleine karretjes passen veel makkelijker door de smalle straatjes dan de grote wagens van Avalex. Tot nog toe lijkt de gemeente eerst de proef in de binnenstad af te willen wachten. In ieder geval zouden wij het fijn vinden als vanuit de gemeente en Avalex meer communicatie is richting de bewoners op momenten dat er veranderingen plaatsvinden."

Reacties
Een woordvoerder van Avalex laat weten: "Inwoners zijn via een hanger aan de container, telefonisch of via online kanalen gevraagd de digitale vragenlijst in te vullen." Een woordvoerder van de gemeente Delft zegt in een reactie: "Afvalscheiding is belangrijk omdat we de hoeveelheid restafval willen terugdringen. Op die manier halen we meer bruikbare grondstoffen uit het afval en besparen we de hoge kosten van het verwerken van restafval. We zijn in Harnaschpolder en Hof van Delft gestart met een andere manier van inzamelen. Bewoners zien het belang van afvalscheiding in en er is al sprake van een lichte daling van het restafval. In enkele straten van Hof van Delft is de ruimte voor het plaatsen van containers beperkt en sommige straten zijn moeilijk bereikbaar. Daarom zoeken we naar maatwerkoplossingen. Met de belangenvereniging onderhouden wij nauw contact. Met die oplossingen denken we bewoners van de Olofsbuurt en het Westerkwartier voldoende service te kunnen bieden voor het scheiden van hun afval."

Cheyenne Toetenel
Meer berichten