Afbeelding

Voortgang van bouw in Harnaschpolder kost Delft 170.000 euro

Algemeen

Editie: Week 4, Jaargang 23 |

Met deze deal hoopt Delft dat zulke beelden uit Harnaschpolder verdwijnen en het straks ècht wonen tussen de schatten is.

DELFT – Wederom gaat een vóór de crisis afgesloten contract met een ontwikkelaar de Gemeente Delft geld kosten. Om te zorgen dat Verwelius Projectonwikkeling in de Harnaschpolder 71 woningen gaat bouwen, moet Delft bijna 170.000 euro toeleggen.

Daar werd dinsdagavond tijdens een commissievergadering over gesproken. Verwelius wil de koopwoningen bouwen, maar voor een bedrag dat 169.093 euro lager ligt dan eerder werd geraamd. Mooi dat er straks weer wordt gebouwd in Harnaschpolder, reageerden vrijwel alle partijen. Gezien de beroerde financiële situatie van Delft plaatsten sommigen echter hun vraagtekens bij dit voorstel dat de stad geld gaat kosten. Desondanks zullen naar verwachting alleen SP, Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft, als donderdag 29 januari door de raad over dit voorstel van het stadsbestuur wordt gestemd, tegenstemmen.

“Gefeliciteerd”, begon Werner Bremer van Stadsbelangen. “Maar het lijkt erop alsof er weer slecht is onderhandeld.” Stadsbelangen vindt het voor een stad in financiële nood ‘totaal onnodig’ zoveel geld bij te leggen. “Kunnen de woningen niet 1 procent duurder worden, of kan er niet 1 procent efficiënter worden gewerkt?”

David van Dis van CDA merkte op dat dit het allereerste voorstel wordt waarbij de provincie haar goedkeuring mag geven – of niet. “Een bijzonder moment. Verder is het een lastig raadsvoorstel. Nemen we een verlies van 170.000 euro, of wachten we met bouwen tot de markt aantrekt?” Desondanks ziet het CDA wel wat in het voorstel. “Dit is beter dan wachten op betere tijden, om uiteindelijk alsnog verlies te lijden. Als je langere tijd in een wijk woont die nog niet af is, tast dat het woongenot aan.”

Linda Böcker van VVD noemde het een ‘duivels dilemma’. “Als wij geld uitgeven dat er niet is, zijn wij als raad aansprakelijk. De provincie kan ons daar op wijzen. Eigenlijk wordt hier voorgesteld om nog meer in de min te gaan.” Volgens Tom Zonneveld van de SP zou het probleem ook kunnen worden opgelost door 2300 euro meer per huis te vragen, dan worden ze ook wel verkocht. “Voor Delft is 170.000 een flink bedrag, daar kun je drie jaar lang schoolzwemmen voor behouden”, zei hij. Hugo Vos van ChristenUnie vond het, omdat de woningen straks tegen marktconforme prijzen worden ontwikkeld, een ‘realistische optie’ om het verlies te nemen. Martina Huijsmans van D66 vroeg de wethouder of de deal met Verwelius al rond is. “Berichten in de krant geven aan dat woningmarkt aantrekt. Het is de vraag of we dan moeten indikken terwijl we weten dat de begroting van Delft er niet goed voor staat. Desalniettemin is het goed dat er gebouwd blijft worden.”

Dubbel gevoel
Ook wethouder Raimond de Prez had, zei hij, een ‘dubbel gevoel’ bij het voorstel. “Enerzijds goed voor de wijk en voor Delft dat er weer gebouwd wordt, want elke nieuw opgeleverde woning levert OZB en een bijdrage uit het gemeentefonds op. Maar anderzijds zorgt het voor een slecht gevoel omdat we toch moeten bijleggen. Vragen die hier worden gesteld kan ik me goed voorstellen, die hebben wij ons als college óók gesteld.”
Het ging echter mis met een contract dat Verwelius en Delft in 2008 afgesloten. “Dat heeft Verwelius een sterke onderhandelingspositie gegeven”, zei De Prez.  Zij hoeven niet volgens een vooraf vastgelegd bedrag te bouwen, maar voor een prijs die het dit moment volgens de markt waard is. En die is dus net even lager dan in 2008, een tijd waarin iedereen groei en stijgende vastgoedopbrengsten werden verwacht.

Slecht onderhandeld?
Heeft het stadsbestuur, zoals enkele partijen stelden, slecht onderhandeld? Nee, vindt De Prez. “Het contract uit 2008 hebben we ons aan te houden. Het eerste aanbod van Verwelius was twee miljoen negatief voor de Gemeente Delft. Ik vind dat we er, ten opzichte daarvan, een behoorlijk resultaat uit hebben onderhandeld. Ja, het had vast veel beter gekund, maar als je contractueel hebt vastgelegd dat je een bepaalde procedure volgt, dan moet je daar met elkaar uitkomen.”

De Prez noemde het ‘een sympathiek voorstel’ van de SP om de verliezen door te berekenen in de woningen. “Maar dan worden het onbetaalbare woningen die niemand wil hebben. Ik zou het graag zo oplossen, maar zo makkelijk werkt het niet. En als je dan alsnog niet kan bouwen moeten we alsnog betalen. Dat hebben we al eerder gedaan, voor een niet mis te verstaan bedrag van 60 miljoen euro”, waarmee hij doelde op tegenvallende grondopbrengsten in de Spoorzone.

“We hebben dit voorstel al ambtelijk getoetst bij provinciale ambtenaren. Zij zeggen hiermee te kunnen leven. Voor ons is dat reden voor te gaan met het proces zoals dat er nu ligt.” Vanuit Den Haag is voor dit eerste voorstel waarover de provincie mee mag beslissen nog geen witte rook. Eerst moet de raad – op 29 januari – een uitspraak doen, daarna wordt het officieel bij de provincie gelegd. Hun besluit kan vervolgens dertien weken duren, legde de wethouder uit. En, besloot hij, hij had het allemaal graag anders gezien. “Maar we zijn gebonden aan afspraken, daar hebben we ons aan te houden.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12