Afbeelding

Stro & Zo neemt kinderboerderij en waterspeeltuin Delftse Hout over

Algemeen

Editie: Week 7, Jaargang 23 |

Liane Waling-Boot, Brenda Baaij en Paul van der Wielen (v.l.n.r.) van stichting Stro & Zo.

DELFT - Stichting Stro  & Zo neemt de kinderboerderij en de waterspeeltuin in de Delftse Hout over. De Papaver wordt overgenomen door Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver. Ook gaan zij de Natuur en Milieueducatie (NME) voor Primair Onderwijs verzorgen.

Binnenkort ondertekenen de Gemeente Delft, Stichting Stro  & Zo en Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver de overeenkomsten. Per 1 juli 2015 moeten de overnames een feit zijn.
“Ik ben blij met het positieve resultaat”, zegt wethouder Stephan Brandligt. “De overnameplannen van Stichting Stro & Zo en Stichting Duurzaamheidcentrum De Papaver getuigen van enthousiasme, creativiteit, ondernemerschap en betrokkenheid.” Naast deze twee partijen waren er nog twee gegadigden die belangstelling hadden voor overname van de voorzieningen: Buytendelft en Gerrit Strooker/Huub van ‘t Hart. Brandligt: “Het college heeft grote waardering voor de organisatiekracht en ambitie die alle partijen hebben getoond om de voorzieningen over te nemen. Ook voor de initiatiefnemers, belanghebbenden en vrijwilligers die in het voorbereidende traject van het overnameproces actief betrokken zijn geweest.”

Blij
Initiatiefnemers Brenda Baaij, Paul van der Wielen en Liane Waling-Boot zijn blij. “Wij hebben er veel zin in om deze maatschappelijk belangrijke buitenlocaties open te houden en nog aantrekkelijker te maken”, laten zij weten. “Er komt een gezellige lunchgelegenheid met lokale en biologische producten. De Kinderboerderij en de Waterspeeltuin blijven vrij toegankelijk voor iedereen. Ons hart ligt bij het verbinden van mensen, dieren en natuur. Ook bieden wij plek voor mensen met een zorgbehoefte en een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij rekenen op natuur- en dierenliefhebbers uit de regio, en de samenwerking met lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties om mee te helpen aan een duurzame exploitatie.” Meer informatie is te vinden op www.stroenzo.nl.
Cora Cox van Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver is eveneens verheugd. “Wij willen het Natuur- en Milieucentrum De Papaver laten uitgroeien tot een regionaal duurzaamheidscentrum”, reageert Cox. “Het blijft een aantrekkelijk centrum voor bezoekers in alle leeftijden, een plek bij uitstek om natuur- en milieuonderwerpen te beleven. Wij zoeken samenwerking met bedrijven in de regio en met organisaties die zich met duurzaamheid bezighouden. Vanuit dit netwerk willen we duurzame initiatieven ontwikkelen op het gebied van groen, water, energie, klimaat en voeding.”

De Natuur- en milieueducatie gaat de Stichting in samenwerking met andere NME-centra in de regio en scholen voortzetten. Samen met deze organisaties kijkt de Stichting naar vernieuwing van het aanbod en speelt zij in op thema’s die maatschappelijk actueel zijn. De Stichting is te bereiken via  e-mailadres dcdepapaver@gmail.com.

Overdracht
Tot 1 juli 2015 werken Gemeente Delft, Stichting Stro & Zo en Stichting Duurzaamheidcentrum De Papaver samen aan een soepele overdracht van de kinderboerderij en waterspeeltuin in de Delftse Hout en de Papaver en NME Primair onderwijs. Een goede afbouw en overdracht door de gemeente en opbouw en overname door de stichtingen.

Tanthof
Voor de overname van de kinderboerderij en de waterspeeltuin in Tanthof zijn Gerrit Strooker en Huub van ’t Hart  en de gemeente nog in gesprek. De kinderboerderij en waterspeeltuin blijft open voor publiek. Wel past de gemeente per 1 april de openingstijden aan als maatregel om extra kosten te besparen. De nieuwe openingstijden worden  per 1 april van woensdag tot en met zondag 10.00 tot 16.30 uur. Op maandag en dinsdag is de boerderij en de waterspeeltuin ( in het seizoen) gesloten voor publiek.

Bezuinigingen
De Gemeente Delft moet bezuinigen en heeft geen geld meer over voor de kinderboerderijen, waterspeeltuinen en De Papaver. Het college vindt het echter belangrijk dat deze voorzieningen behouden en toegankelijk blijven voor alle Delftenaren. Daarom zet de gemeente er op in dat deze locaties zoveel mogelijk worden overgedragen aan publieke of private partijen.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12