Afbeelding

Thanatopraxie: wettelijk toegestaan, maatschappelijk twijfelgeval

Algemeen

Editie: Week 17, Jaargang 23 |

De oude Egyptenaren maakten er veel werk van om hun overledenen te bewaren voor de eeuwigheid. Thanatopraxie is er uitsluitend op gericht om een gestorvene toonbaar te houden tot aan het moment van de uitvaart.

Met behulp van thanatopraxie kan een overledene op een zeer nette manier opgebaard worden, ook thuis. Desondanks wil de lichte balseming in Delft en de rest van ons land maar niet populair worden.

‘Onbekend maakt onbemind’, zo luidt het spreekwoord. Vijf jaar nadat het wettelijk toegestaan werd in ons land om thanatopraxie, ook wel bekend als lichte balseming, toe te passen op overledenen, heeft deze methode van conservering van gestorvenen de uitvaartwereld nog niet stormenderhand veroverd. En dit, terwijl steeds meer nabestaanden ervoor kiezen om hun dierbare overledene thuis op te baren. Hoewel dit door middel van mobiele koelingsystemen tegenwoordig heel goed te realiseren is, kleeft er toch een aantal bezwaren aan het opbaren van overledenen op deze wijze. Zeker in de warme zomermaanden is het niet eenvoudig om het verval van het lichaam tegen te gaan met alleen een koelplaat. Daarnaast blijft de hygiëne een vraagstuk: bacteriën hebben vrij spel op het lichaam van de overledene, en niet iedereen durft de gok te nemen om zichzelf en andere huisgenoten en gezinsleden hieraan bloot te stellen.

Specialistische behandeling
Bij thanatopraxie worden bloed en andere vloeistoffen in het lichaam van een overledene vervangen door een conserverende vloeistof. Deze vloeistof wordt via een opening in de hals- of liesslagader in het lichaam gebracht: het bloed wordt via een ader afgevoerd en opgevangen. Dit is een specialistische behandeling, die alleen door gediplomeerde thanatopracteurs mag worden uitgevoerd. Door deze behandeling is de gestorvene goed toonbaar. Typische kenmerken van een overledene, zoals blauwe nagels, trekken weg: niet zelden krijgt een gezicht weer wat kleur. De bacteriegroei staat stil door de behandeling en het lichaam hoeft ook niet meer gekoeld te worden. Het resultaat is wel afhankelijk van de conditie van het lichaam en de doodsoorzaak. Zo kan intensief medicijngebruik invloed hebben op het resultaat van de lichte balseming. Zelfs een ervaren thanatopracteur kan niet voor honderd procent garanderen, dat de behandeling van het lichaam slaagt.

Kosten
Wie denkt dat het kostenplaatje veel hoger uitkomt bij een lichte balseming, heeft het bij het verkeerde eind. De uiteindelijke kosten voor verzorging en koeling van een overledene op een thuislocatie zijn ongeveer gelijk aan een thanatopraxiebehandeling. Daarnaast kunnen thanatopracteurs ook op locatie hun behandeling uitvoeren, als nabestaanden hun overledene niet willen laten vervoeren tot aan de uitvaart. In Engeland, Frankrijk en verschillende andere landen in Europa en de rest van de wereld is thanatopraxie al ruim een halve eeuw ingeburgerd. Driekwart van de Engelse overledenen ondergaat deze behandeling, in de Verenigde Staten is dat zelfs 95 procent. Ook uitvaartondernemingen uit Delft, zoals De Laatste Eer en het Uitvaart Diensten Centrum, doen een beroep op gediplomeerde en ervaren thanatopracteurs, wanneer de nabestaanden de wens voor deze behandeling hebben geuit. Goede voorlichting en uitleg door een uitvaartondernemer is hierbij van groot belang. Wie meer wil weten over thanatopraxie kan terecht op de website van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT): www.nit-online.nl.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12