Afbeelding

Verenigingen voorzien problemen vanwege gedwongen verhuizing uit sporthal

Algemeen

Editie: Week 36, Jaargang 22 |

Sporthal Brasserskade krijgt vanaf 2017 een andere functie. ‘Vreemd’, vindt DAS-voorzitter Ronald Hofmeester. ‘Dan blijft de hal wel staan, maar mogen we ‘m niet meer gebruiken.’

DELFT – Het einde nadert voor Sporthal Brasserskade. Na ruim veertig jaar trouwe dienst krijgt de hal een nieuwe functie. Verenigingen die er nu nog sporten moeten voor die tijd vertrekken en zijn daar niet gelukkig mee. Mogelijke redders hebben zich al gemeld.

Goed, het is niet de modernste en nieuwste sporthal meer, maar hij voldoet nog prima aan hun behoeften, vinden ze. “We hebben het heel erg naar ons zin in deze hal”, zegt Ronald Hofmeester, voorzitter van basketbalvereniging DAS. “We willen graag blijven. We hebben daar met de Gemeente Delft over gesproken, maar voor hen is ‘blijven’ geen optie.”
Voor de zomervakantie hoorden de sportvereniging dat de sporthal gesloopt zou worden. De reden: de huren wegen niet op tegen de kosten voor de gemeente. “Die dekken zo’n 60 procent van de kosten”, weet Hofmeester. Verder zou het dak in slechte conditie zijn en zijn de energiekosten te hoog. Volgens de laatste berichten ‘vervalt de functie van de sporthal’ vanaf 2017. Die zou daarna als opslagruimte kunnen worden verhuurd.

Alternatief
DAS en Badmintonclub Delft hebben een alternatief aangeboden gekregen: Zij mogen vanaf 2017 gebruik maken van een nieuwe hal bij een school in de Spoorzone. DAS ziet dat vooralsnog niet zitten. “Die locatie wordt hartstikke mooi, met een nieuwe kantine en meer tribunes. Het ziet er gelikt uit.” Het probleem: “We gaan dan voor eenzelfde huurprijs van drie naar twee velden, terwijl we nu met drie velden soms al ruimte tekort komen. Dan moeten we in andere sporthallen extra ruimte gaan huren en de contributie verhogen, óf we moeten tegen de lagere teams vertellen dat er voor hen geen plek meer is. Als dat laatste gebeurt, stop ik als voorzitter. Iedereen moet, vind ik, lekker kunnen sporten.”
DAS en de badmintonners krijgen een alternatief aangeboden. Tafeltennisvereniging Phoenix niet. Klaas Smit, voorzitter van tafeltennisvereniging Phoenix, hoopt dan ook vurig dat hun onderkomen niet tegen de vlakte hoeft. “We zitten er hartstikke goed en hebben onze eigen kantine in Sporthal Brasserskade. Nu moeten we op zoek naar een nieuw en betaalbaar stekkie, want in de nieuwe hal in de Spoorzone is voor ons geen plek”, zegt Smit.

Overnemen
Wellicht kan alles blijven zoals het is. Verschillende partijen willen de hal wel overnemen. Zo wil DAS de hal wel kopen en exploiteren, zegt voorzitter Hofmeester. “Wellicht kunnen we dat samen met de badmintonclub en ROC Mondriaan doen, die overdag gebruik maakt van de hal.” Hij krijgt graag inzage in de exploitatiekosten.
Voor DHC geldt hetzelfde. Ook de voetbalvereniging heeft oren naar overname van de sporthal. DHC’s verenigingsmanager Wim Wansleven is hierover namens de club met de Gemeente Delft in gesprek. “Maar die onderhandelingen zijn nog in een heel pril stadium”, begint Wansleven. “Ik wil eerst weten wat de exploitatiekosten zijn, of er achterstallig onderhoud is en wat het gaat kosten om de hal op te knappen. Dan pas kunnen we er een begroting op loslaten.” Kost zoiets bijvoorbeeld een half miljoen euro, dan is het voor DHC geen optie, weet Wansleven. “Maar wij willen hier graag met de Gemeente over praten.”
Afgelopen week kreeg DHC namelijk te horen dat hun aanvraag voor de Sportimpuls 2014 wordt toegekend. Dit betekent dat de voetbalvereniging gelden krijgt om andere sporten te gaan aanbieden aan kansarmen in de samenleving en aan haar eigen leden. Dan is het ideaal om de nabijgelegen sporthal aan het complex toe te voegen. De club wil gaan onderzoeken of en voor welke andere sporten voldoende animo bestaat. De leden hebben hier ook een stem in. Op de aanstaande algemene ledenvergadering in oktober worden ze uitgebreid geïnformeerd over de plannen. “Met de sporthal erbij kunnen we een sportvereniging worden voor alle gezindten en een nog grotere en wellicht nieuwe doelgroep aanboren. We hebben bijvoorbeeld nu alleen al zo’n 450 leden uit Ypenburg. Het gebeurt regelmatig dat ouders hun zoon bij DHC afzetten en dan naar Leidschendam of Voorburg rijden om daar zelf of met andere kinderen uit het gezin te sporten. Het zou mooi zijn als het hele gezin straks bij één vereniging terecht kan voor allerlei verschillende sporten.”

Samenwerken
Wansleven sluit niet uit dat DHC met andere voetbalvereniging kan samenwerken om Sporthal Brasserskade niet verloren te laten gaan. Afgelopen vrijdagavond gingen alle voetbalclubs van ‘de Bras’ en de gemeente in gesprek over vernielingen op en rond hun complexen. “Dan kunnen we wellicht meteen overleggen of en hoe we gezamenlijk iets kunnen bedenken om een plan neer te leggen dat Sporthal Brasserskade niet verloren gaat.” Als DHC en mogelijk ook andere clubs de hal kunnen redden, gaan ze graag met de huidige gebruikers in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken om met hun leden in de hal te kunnen blijven sporten. “Die clubs mogen niet verloren gaan”, vindt Wansleven. Sportverenigingen die hun eigen sporthal runnen hebben volgens hem meer voordelen. “Het spaart onze gemeente een hoop extra werk. Zij hoeven zich dan voor een hoop verenigingen nauwelijks nog in te spannen. Wij doppen onze eigen boontjes wel…”

 

 

Sporthal kost volgens Gemeente Delft steeds meer geld

Volgens de Gemeente Delft vergt het de komende jaren ‘aanzienlijke renovatiekosten’ om de sporthal in stand te houden. “Aangezien er een nieuwe school met sporthal in de Spoorzone komt, ziet de gemeente af van renovatie van Sporthal Brasserskade”, laat een woordvoerder weten. “De (sport)functie van de sporthal vervalt met het in gebruik nemen van de nieuwe sporthal.” De vraag hoeveel de hal kost en hoeveel het de gemeente oplevert, kan helaas niet exact worden beantwoord. “Afhankelijk van het onderhoud dat wordt verricht, wordt jaarlijks een ander bedrag uitgegeven aan onderhoudslasten. Er is sprake van een onrendabele top.” Dat betekent dat inkomsten lager zijn dan de kosten. “Bij instandhouding van de sporthal zou deze onrendabele top aanzienlijk toenemen als gevolg van noodzakelijke investeringen in beheer en onderhoud. We zijn in gesprek met de huidige gebruikers van Sporthal Brasserskade. Uitgangspunt is alle gebruikers onder te brengen in de nieuwe sporthal en/of een alternatieve locatie in Delft.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12