Afbeelding

Delft met schuld van 523 miljoen hoopt via hulp rijk op betere tijden

Algemeen

Editie: Week 19, Jaargang 23 |

Het spoorviaduct wordt meter voor meter afgebroken. Op deze plek moet in de eerste helft van 2018 – onder de grond – een Spoorsingelgarage zijn.

DELFT – Het stadsbestuur gaat opnieuw aankloppen bij het rijk, in een poging uit het financiële moeras van de Spoorzone en nieuwbouwgebied Harnaschpolder te komen.

Door: Henk de Kat

Er gaan twee verzoeken naar de regering in Den Haag. De eerste is: jaarlijks meer rijksgeld in de stadskas, vanwege de functie van Delft als ‘centrumstad’. Daarnaast: voor minstens tien jaar uitstel van betaling aan het rijk van een ooit door de gemeente beloofde spoortunnel-bijdrage van 32 miljoen.

Worden die verzoeken afgewimpeld, dan resteert eigenlijk niets anders dan de positie van ‘artikel 12’ gemeente. In dat geval geeft de stad zich over aan een nog strenger toezicht van bovenaf. Wel komt het rijk dan makkelijker met geld over de brug.
Het idee om het eerst met hulp van meer rijksgeld en betalingsuitstel zelf zien te redden, staat in de ‘Kadernota 2015’, een vorige week door burgemeester en wethouders uitgebracht plan van aanpak. Er blijkt uit dat Delft in hypotheektermen gesproken ‘zwaar onder water’ staat. De stad heeft inmiddels een totale schuld opgebouwd van 523 miljoen euro. Dat is een uitzonderlijk hoog bedrag, vergeleken met andere gemeenten, en ook als het wordt afgezet tegen de 342 miljoen die Delft jaarlijks te besteden heeft.

B en W willen het rijk er vooral van zien te overtuigen dat Delft een bijzondere ‘centrumfunctie’ heeft, die eigenlijk zou moeten leiden tot jaarlijks een extra som staatsgeld. Het argument is dat inwoners van Den Hoorn en de aangrenzende wijken Emerald (Pijnacker) en Vrijenban (Rijswijk), in totaal 15.500 mensen, volop meeprofiteren van de stedelijke voorzieningen in Delft zonder dat de stad daarvoor een cent ontvangt. Het rijk zou deze ‘grote onevenwichtigheid’ moeten honoreren met voortaan een hogere Gemeentefondsbijdrage, dan de 119 miljoen euro die nu jaarlijks het belangrijkste aandeel is in de stadsportemonnee van 342 miljoen.

De gemeente hoopt nog voor de zomer van het rijk te horen of de betaling van 32 miljoen euro aan spoortunnelschuld op de lange baan mag worden geschoven. In november zou een antwoord moeten volgen op het verzoek om extra geld voor de centrumfunctieredenering. Zijn de antwoorden positief, dan kan Delft de regie in eigen handen blijven houden en dan kan de grootste nood binnen tien jaar voorbij zijn, menen B en W. Komt er nul op het rekest, dan ziet de stadsleiding geen andere mogelijkheid dan het aanvragen van de ‘artikel 12’ status.

Meer op stapel
Zonder hulp redt Delft het namelijk niet meer, stellen B en W. Er is afgelopen tijd al ingrijpend bezuinigd, en er staat nog meer op stapel. In totaal zal in 2018 voor ruim 68 miljoen euro zijn wegbezuinigd, ten opzichte van het jaar 2011. Nog verder het mes erin zetten kan alleen door ‘zeer pijnlijke keuzes’. En dat is maatschappelijk niet acceptabel, schrijven burgemeester en wethouders: “De grens van bezuinigen en nog verdere lastenverhogingen is bereikt”.

Bij het uitdokteren van deze strategische aanpak heeft de Delftse bestuurstop de hulp ingeroepen van doorgewinterde ambtenaren uit Rotterdam en Den Haag. Die vinden dat Delft verder vooral moet mikken op inkomsten uit de Spoorzone. Zo adviseren ze in dit gebied te streven naar zeker 100 tot 150 huizen per jaar, een forsere woningbouw dan nu mogelijk lijkt. Ook stellen ze voor daar buitenlandse beleggers bij te betrekken, onder meer ook voor de overname van het nieuwe Stadskantoor boven het station. B en W voelen daar voor. “Maar de gemeente moet dan ook wel zelf in dat nieuwe kantoor trekken”, zeggen de adviseurs erbij.

Verder vinden de Rotterdamse en Haagse deskundigen dat Delft nog eens goed moet kijken naar ‘de noodzaak van gebouwde parkeervoorzieningen in het spoorzonegebied’. Ze wijzen daarbij op de huidige tactiek van deze twee grote steden om parkeerbehoeften zoveel mogelijk op te nemen in bestaande parkeergarages. B en W schrijven dat ze dit nu gaan onderzoeken, en dat een rapport hierover in september te verwachten is. Op de vraag aan de gemeente of dit wellicht kan leiden tot afblazen van een nieuwe Delftse parkeerkelder (650 plaatsen), langs de treintunnel onder de Spoorsingel, op het stuk tussen Ruys de Beerenbrouckstraat en Hugo de Grootstraat, zegt een woordvoerder: “Nee, die wordt gewoon volgens plan van de gemeenteraad gebouwd. Deze garage moet de eerste helft van 2018 klaar zijn.”

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12