SP stelt Kamervragen over Delftse bijdrage Spoortunnel

Algemeen

Editie: Week 31, Jaargang 23 |

DELFT – Tweede Kamerlid Eric Smaling van de SP heeft Kamervragen gesteld over het feit dat het Rijk onlangs liet weten niet in te stemmen met het Delftse verzoek om hulp. Het Delftse stadsbestuur had staatssecretaris Wilma Mansveld onder meer gevraagd uitstel van betaling van de Delftse bijdrage aan de Spoortunnel. Dit betreft een bedrag van 32 miljoen euro die het Rijk uiterlijk in 2017 overgemaakt wil zien. De PvdA-staatssecretaris liet onlangs duidelijk blijken dat Delft voor tekorten in de Spoorzone geen steun meer hoeft te verwachten en dat ook uitstel van betaling geen optie is. Delft stevent daardoor meer en meer op een Artikel 12-status af en daar zijn zowel Delft als het Rijk niet bij gebaat. Smaling wil nu van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu weten of zij de mening delen dat hun weigering van uitstel van betaling Delft dichter bij een Artikel 12-status brengt. Verder wil hij weten of het klopt dat, als Delft die A12-status krijg, het de vraag is of Delft mee kan betalen aan toekomstige meerkosten. De SP’er wil verder weten of er vanuit de overheid toestemming komt voor leningen om de 32 miljoen terug te betalen.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12