Afbeelding

Delfland wil hoge tarieven aftoppen via 'bewustwording' van de armsten

Algemeen

Editie: Week 26, Jaargang 23 |

Bestuurslid Marcel Houtzager van Hoogheemraadschap Delfland.

DELFT – Elk jaar is het Hoogheemraadschap van Delfland zo'n 15 miljoen euro 'kwijt' aan huishoudens die onder de armoedegrens zitten en daardoor geen belasting hoeven te betalen. Liefst 50.000 van die alleenstaanden en gezinnen wonen er in het gebied. Dat zijn er veel, vergeleken bij andere Nederlandse waterschappen. Al die mensen op of onder bijstandsniveau kunnen een beroep doen op de royale kwijtscheldingsregeling die het waterschap – overigens na lang verzet in het verleden – nu toch al weer heel wat jaren kent.

Maar die regeling 'kost' dus flink wat geld. Dat wil zeggen: in feite betaalt elk huishouden bóven de armoegrens jaarlijks een paar tientjes extra 'solidariteitsbelasting', om die kwijtscheldingsregeling voor minvermogenden te kunnen ophoesten. En dat drijft de waterschapstarieven voor de gewone belastingbetaler op. Dat voedt ook de onvrede, die vaak wordt gehoord over de hoge belastingen van Delfland.

De tarieven liggen om twee redenen zo hoog. Grootste kostenpost is en blijft de peperdure rioolwaterzuivering in Den Hoorn, waar al het afvalwater van keuken, wc, douche, rioolputten en bedrijven ter reiniging heen gaat. Voor die milieuvoorziening moet in Delfland zeer fors worden betaald: jaarlijks 94 euro door een alleenstaande en 283 euro door een gezin met een huurhuis. Wie een koophuis heeft is hiervoor nog aanzienlijk meer kwijt, afhankelijk van de OZB-waarde. Dan kan het reinigingstarief oplopen tot wel 400 a 500 jaarlijks euro per gezin, inclusief dus het 'aandeel' voor de armlastigen die dit niet kunnen opbrengen.

Daarnaast heft Delfland een tweede belasting, voor 'het behoud van droge voeten', zoals aanleg van dijken en aanleg van noodbekkens voor wateropvang bij heftige regen. Dat jaartarief is per huishouden (alleenstaanden én gezinnen) 116 euro. Ook daarvoor kunnen inwoners op bijstandsniveau volledige ontheffing krijgen. En dat blijft ook zo; daaraan tornt het dit voorjaar gekozen waterschapsbestuur niet. Maar wel nu aan die belastingvrijstelling voor het reinigen van afvalwater. Daar wil de nieuwe politieke leider Houtzager (VVD) met steun van drie andere partijen vanaf.

Zijn verkoopargument is dat 'iedereen' zich ervan bewust moet worden hoe met water wordt omgegaan, ook de armsten, en wat dat allemaal niet kost. Maar in feite wil de VVD vooral bereiken dat nieuwe tariefstijgingen voor de wél belastingbetalende burgers en bedrijven in de komende jaren niet de pan uit rijzen. Oftewel: als nu ook de laagste inkomens gaan meebetalen, dan zullen – zelfs als een deel oninbaar zal blijken – de hogere inkomens het wat minder in hun portemonnee gaan voelen.
Concreet wil het nieuwe waterschapsbestuur daarom vanaf volgend jaar als start nog maar de helft van die 94 danwel 283 euro kwijtschelden. Een jaar later, in 2017, moet vervolgens iedereen – ook de 50.000 armlastigsten – het volle pond betalen voor de waterzuivering.
De maatschappelijk storm over dit voorstel, dat in het najaar nog ter bespreking komt, steekt nu op. En dat was ook al voorspeld door het Coelo, het Groningse instituut dat alle belastingcijfers van overheden bijhoudt. Al in 2014 werd daar min of meer stilletjes op verzoek van Delfland onderzoek gedaan naar het laten meebetalen door de laagste inkomens. De studie bevestigde dat het Delftse waterschap uitzonderlijk zware kosten en dus ook tarieven heeft, vanwege de nadelige combinatie van dure waterzuivering, kwetsbaar gelegen land en veel lagere inkomens in stadswijken. Maar het Coelo deed wel suggesties richting Delfland ten aanzien van een eventuele invoering van afschaffing van kwijtschelding.

"Doe het dan wel samen met andere overheden", luidde een advies, en "Neem de tijd ervoor". Dat advies wordt nu niet bepaald opgevolgd, getuige de totale verrassing deze week bij maatschappelijke organisaties en de kwade eerste reacties van gemeenten, dat Delfland de gevolgen bij hen over de schutting gooit.

Het is niet ondenkbaar dat een dit najaar nog te houden inspraakronde gaat leiden tot een waterschapsbesluit om er nog eens een jaar op te kauwen. Op z'n minst uitstel dus. Tijdwinst, die dan ook kan worden gebruikt voor een andere suggestie in de Coelo-studie, om na te gaan of provincie en rijk de consequenties van de Delflandse plannen financieel kunnen compenseren.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12