Wat IK zeggen WIL

Algemeen

Editie: Week 50, Jaargang 22 |

Wereldfaam?
DELFT - Delft dankt haar economische bloei en wereldfaam aan creatieve wetenschappers en verrassende schilders als Antoni Van Leeuwenhoek, Reinier de Graaf, Johan Vermeer en Michiel Jansz. van Mierevelt. Vanwege die namen is Delft een aantrekkelijk plek voor creatieve industrie en een broedplaats voor nieuwe ideeën. Juist daarom heeft in Delft in 2014 ieder kind recht op kunsteducatie op school en in de vrije tijd. Op de basisschool is ‘kunstzinnige oriëntatie’ een wettelijk verplicht leergebied. Daar staat het Rijk voor in. Maar de school kan lang niet alles en voor een brede kennismaking en het verder bekwamen in muziek, dans, of welke kunstdiscipline ook is een inspirerende locatie noodzakelijk. De Raad voor Cultuur bracht over cultuureducatie en cultuurparticipatie recent een advies uit: ‘Mee doen is de kunst’. De Raad voor cultuur wijst er op dat de lokale overheid verantwoordelijkheid moet nemen voor een locatie, voor programma’s die passen bij de jeugd uit die plaats, voor verleidingsprogramma’s en vindbaarheid. En natuurlijk de toegankelijkheid, niet alleen financieel, is een verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Het lijkt veel, maar het gaat als dat goed wordt doorgerekend echt niet om miljoenen. In steden die kunsteducatie in de vrije tijd over laten aan de ‘markt’ verliezen kinderen die van huis uit niet met kunst in aanraking komen hun toegang tot kunsteducatie. Verspillen van talent! Zonder lokale basisvoorzieningen verschralen de cursusmogelijkheden en blokkeren de kansen voor kinderen in achterstand situaties. De bouw van een Spoortunnel kan toch niet tot gevolg hebben dat een generatie jonge Delftenaren kunsteducatie ontberen of aan moeten kloppen bij de buurgemeenten? Ik doe een oproep aan het College van B en W en de gemeenteraad om de erfenis van Van Leeuwenhoek, De Graaf, Vermeer en Van Mierevelt niet te grabbel te gooien.
Dirk Monsma, adviseur bij de Raad voor Cultuur en oud-inwoner

Zetelroof
DELFT - Mensen stemmen op Onafhankelijk Delft om Martin Stoelinga te steunen. Dankzij de vele stemmen op Martin Stoelinga komt Jos van Koppen in de gemeenteraad. Vervolgens steunt Jos van Koppen Martin Stoelinga juist niet. Zelfs in de gondelaffaire stond Jos van Koppen niet achter Martin Stoelinga. Dat bleek wel toen hij in de werkgroep zat die de raadsenquête over de gondelaffaire moest voorbereiden. Hij stemde toen met alle andere partijen tegen de raadsenquête en dus tegen Martin Stoelinga. Jos van Koppen deed dit omdat hij graag bij de andere partijen en bij burgemeester Verkerk in het gevlei wil komen. Hij had geen enkel fatsoenlijk argument om tegen de raadsenquête te stemmen. Nu maakt Jos van Koppen het nog bonter. Hij stapt uit Onafhankelijk Delft, maar hij behoudt zijn raadszetel. Dat is een kras staaltje van zetelroof. Zetelroof is kiezersbedrog. Jos van Koppen steekt hiermee zijn middelvinger op tegen alle Delftenaren die in maart op Onafhankelijk Delft hebben gestemd. Door figuren als Jos van Koppen verliezen mensen het vertrouwen in het democratische stelsel. Het gedrag van Jos van Koppen is een schande voor de democratie!
Gijs Peperzak,  Delft        


Lichtjesavond
DELFT - Welke idioot heeft bedacht om op Lichtjesavond een rockband op het Bastiaansplein te posteren? Dit is al het tweede opvolgende jaar dat het niet te harden is. Vanavond geluid van 85 dB om 18.00 uur tot 95 dB op de gevel op de vierde verdieping. Binnen is het geluid 75 dB. Mijn kleinzoon kan niet slapen. Wat heeft dit met lichtjesfeest te maken? Graag volgende keer een band in de Delftse Hout of Lijm en Cultuur! Vorig jaar hebben we ook geprotesteerd. Nu bij zowel de politie als Omgevingsdienst Haaglanden als bij Gemeente Delft.
Bert Barnhoorn, Delft

 

Schaatsbaan
DELFT - In de krant Delft op Zondag en ook op social media heeft een aantal mensen aangegeven de indeling van de schaatsbaan dit jaar niet mooi te vinden. Het gaat dan met name om het (ontbreken van) het gezicht op de schaatsbaan vanaf de westzijde van de Beestenmarkt. Een schaatsbaan op een plein als de Beestenmarkt is elk jaar weer een uitdaging. De ruimte is beperkt, waardoor de ruimtes die nodig zijn voor kassa, schaatsverhuur en horeca altijd bij ‘iemand’ voor de deur staan. Iedere ondernemer heeft uiteraard natuurlijk het liefst uitzicht op de schaatsers en de schaatsbaan. Daarom is er destijds, in overleg met de ondernemers, voor gekozen om de indeling per jaar te rouleren, zodat de ‘pijn’ over het plein verdeeld wordt. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de koelmachines. Daarnaast moeten we rekening houden met technische zaken als de aansluitpunten voor riool en stroom. Al met al elk jaar weer een hele puzzel, waarbij we naar eer en geweten zoveel mogelijk rekening houden met ieders wensen. Natuurlijk lukt het dan niet om het ieder jaar iedereen naar de zin te maken. Een ieder die daar vragen over heeft of mee wil denken over alternatieven, is van harte welkom voor een kop koffie!
Robin en Nannette Verschoor, DSW Schaatsbaan, Delft

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12