POLITIEK in 't kort

Algemeen

Editie: Week 21, Jaargang 23 |

SP deelt koeken uit

DELFT - De Delftse SP-fractie ging vorig weekend de straat op om voorbijgangers op koeken te trakteren. Dat was niet zonder reden. Zij vroegen de gelukkige koekontvangers welk deel van de koek (lees: vermogen) voor de 10 procent van de rijkste Nederlanders is. Doel was om hen bewust te maken van het antwoord: 66 procent. ‘Iedereen mag voor zichzelf bedenken of dat eerlijk is’, aldus de SP.

 

‘Vertrek van Van Koppen kost OD geld’
DELFT – Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft (OD) schrijft op onafhankelijkdelft.nl dat het vertrek van Jos van Koppen zijn partij geld kost. Van Koppen zelf krijgt, nu hij fractievoorzitter van z’n eigen Fractie Van Koppen is, maandelijks 16 euro 46 per maand meer dan hij als ‘gewoon’ raadslid van Onafhankelijk Delft kreeg. Martin Stoelinga krijgt op jaarbasis 65 euro 86 minder aan fractievoorzittervergoeding omdat zijn partij nu geen vier, maar drie zetels heeft. ‘Niet dat deze lage bedragen indruk maken, maar het gaat om het principe’, schrijft De Wit. ‘Aan deze omgekeerde wereld moet minister Plassterk Binnenlandse Zaken snel een eind maken. Ook in de Tweede Kamer zijn steeds meer afsplitsingen om onduidelijke redenen ontstaan.’ Elke fractie krijgt bovendien evenveel spreektijd tijdens vergaderingen. Van Koppen mag dus net zo lang aan het woord zijn als zijn voormalige partij. ‘Afsplitsers net zoveel spreektijd geven en ook nog een financieel te spekken is slecht voor de geloofwaardigheid van de politiek’, vindt De Wit. ‘Meestal zijn het ééndagsvliegen. Totaal zinloze bijdragen waar niemand notie van neemt.’


CDA wil dat Delft haar facturen sneller betaald
DELFT - Het CDA heeft, via raadslid Milène Junius, het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over nieuw onderzoek waaruit blijkt dat Delft is gezakt op de lijst die aangeeft hoe snel gemeenten hun facturen betalen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Delft op de 283ste plaats staat. In 2011 stond Delft nog op de 255ste plek en het college gaf toen aan dat er procesverbeteringen zijn geweest waardoor het op tijd betalen van facturen zou verbeteren. Drie jaar later lijkt hier niks van terecht gekomen en is de betalingstermijn alleen maar langer geworden.

 

Commissies laten zich informeren

DELFT – Het voorjaarsreces kwam afgelopen maandag weer ten einde. De politiek begon die avond op het stadhuis met twee presentaties voor de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen en de commissie Economie, Financiën en Bestuur. De commissieleden lieten zich informeren over het verbeter- en herstelplan van woningcorporatie Vestia. Leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur werden technisch bijgepraat over de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12