Uw Nieuwjaarswens(ch) in Delft op Zondag

Algemeen

De prent uit 1887, waarop de ‘Delftsche Vuilnis- en Puinvaarders’ het Beste voor het Jaar 1888 werd gewenst.

DELFT – Het is er de tijd van het jaar voor, om elkaar Het Beste te wensen voor Het Nieuwe Jaar. Dat kan op velerlei manieren. Met een hartelijke handdruk, met drie zinderende zoenen, met een blijde boodschap, maar ook met een Nieuwjaarswens voor een geliefde, een familielid of een goede vriend - al dan niet met een foto – in de Delft op Zondag te mailen.

U kunt die Nieuwjaarswens tot uiterlijk woensdag 24 december a.s.mailen naar mailto:actie@delftopzondag.nl?subject=Nieuwjaarswens. Al die Nieuwjaarswensen zullen in de Delft op Zondag van 28 december worden gepubliceerd. Elkaar Het Beste wensen voor Het Nieuwe Jaar is overigens niet iets van vandaag of gisteren. Ook vroeger had men deze goede gewoonte al. Zo kwam mevrouw H. Heck deze week een wel heel oude prent op de redactie langsbrengen. Het gaat om de ‘Nieuwjaars-wensch, opgedragen door de Delftsche Vuilnis- en Puinvaarders, bij den aanvang van het jaar 1888’. Ze kreeg de prent ooit van haar in 1943 overleden oma Geertrui Maria Nouwèns. De tekst is natuurlijk behoorlijk gedateerd, maar de boodschap is nog steeds actueel. 

Een fragment.
’t Is de wensch van onze lieden,
Dat dit jaar, reeds bij het begin,
Zegen geeft voor elk gezin;
Ver en verder zijn wij vlieden
Alles wat ons heil bedreigt
Wijl een ieder zijne beden,
Zoo voor ’t namaals als voor het heden,
Rijkelijk van God verkrijgt.


Download de laatste krant!

Energieweg 3
2627 AP Delft

T: 015 - 214 39 12

!