Foto: Koos Bommelé
Foto: Koos Bommelé Foto: KOOS BOMMELE

Hemd van het lijf: Rob Slijpen

Algemeen Hemd van het lijf

Rob Slijpen is nauw betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van ‘Dark shades of light’. Hij is tevens actief bij 015Duurzaam.

Waarom hier op de foto?
Hier, in HAL015 aan de Schieweg, wordt op zaterdag 27 januari onze voorstelling ‘Dark shades of light’ gespeeld. En hiernaast, op nummer 15 A, vind je de thuisbasis van 015Duurzaam, waar ik actief ben als vrijwilliger.

Wat is 015Duurzaam?
Wij zijn een groep van meer dan 50 vrijwilligers en geven gratis advies over duurzaamheid in huis. Het is een landelijk initiatief, maar we zijn nergens aan gebonden of verbonden, naast de coöperatie die dit organiseert: DeelstroomDelft. DeelstroomDelft is ook een Delfts initiatief en heeft als doel om de stad te begeleiden bij het overstappen naar duurzame en betaalbare stroom uit eigen buurt. Duurzaam015 is een tak van DeelstroomDelft die zich richt op energiebesparing.

Voor wie is 015Duurzaam?
Er komt een hoop op ons af, wat betreft duurzaamheid en regelgeving, en veel mensen weten niet wat ze kunnen doen en waar ze moeten beginnen. Wij informeren onze cliënten over regelgeving, geven tips over hoe ze energie kunnen besparen en helpen ook bij het installeren van producten.

Hoe komt men met jullie in contact?
Je kunt je via e-mail aanmelden voor een gesprek over energie, en wij komen dan op bezoek om een rapport op te stellen. Op onze website vind je ook een hoop tips en informatie over duurzaamheid, en elke vrijdag is er in OPEN van 11.00 uur tot 12.00 uur het ‘Energie Café’. Daar kun je vrijblijvend de eerste vragen stellen over duurzaamheid en besparen.

Hoe bent u met 015Duurzaam in aanraking gekomen?
Ik ben zo’n 7 jaar geleden van Maarssen-Dorp naar Delft verhuisd. Ik wilde Delft graag écht leren kennen en ook in contact komen met de inwoners. Daarom ben ik avondbijeenkomsten gaan bijwonen van een burgerinitiatief rondom de energietransitie. Ik begon me toen af te vragen wat ik zelf kon doen op het gebied van duurzaamheid, en heb daar toen een opleiding in gevolgd. De kennis die ik daar op had gedaan, wilde ik ook graag met anderen delen. Zo kwam ik bij 015Duurzaam terecht - een gezellige groep mensen die hetzelfde doel voor ogen had.

Waar gaat ‘Dark shades of light’ over?
Het stuk gaat over het lijden van de mens en hoe je hiermee omgaat. Ook het ultieme lijden - Auschwitz - komt aan bod. Wij hebben geprobeerd om dit zware onderwerp in een verhaal te verwikkelen - het verhaal van meneer De Wit. Meneer De Wit kijkt in dit verhaal terug op zijn leven en dat van zijn ouders, waarvan een deel zich afspeelt in Auschwitz. Er gebeurt heel veel op het podium en het lijkt soms ontzettend duister, maar door al het lijden heen breekt ook telkens licht door. De boodschap komt eigenlijk op het volgende neer: juist in het aankijken en doorleven van het lijden komt de mens tot leven en wordt zijn onverwoestbare essentie voelbaar. Het is een theatervoorstelling zonder tekst, opgevoerd doorspelers die als clowns zijn opgeleid en daardoor het nonverbale en emotionele spel zeer goed beheersen. Dat houdt bij voorbeeld ook in dat de clowns spelers wat zij meemaken direct met hun publiek delen, normaliter een typische techniek uit het clownsspel.

Hoe is die voorstelling ontstaan?
In 2020 was ‘75 jaar lang vrijheid’ een onderwerp waar veel aandacht aan werd besteed. Wij zijn toen door middel van improvisatie op dit onderwerp ingegaan, en stelden de vraag: wat is lijden? En: hoe vrij zijn we echt, van binnen? We hebben de voorstelling 12 keer gespeeld, en toen brak de corona-crisis uit. Tijdens de pandemie heb ik besloten om niet langer de rol van meneer De Wit te vertolken - ik had er de energie niet meer voor. Gelukkig hebben we iemand gevonden die de rol over wilde nemen. Na corona hebben we de voorstelling nog enkele keren uitgevoerd, en op 27 januari, in HAL015, zal de voorstelling te zien zijn. Kaartjes zijn aan de deur verkrijgbaar.

Als ik burgemeester van Delft was…
…zou ik in Delft een theater realiseren wat tussen HAL015 en Theater de Veste in zit. In HAL015 zijn namelijk geen coulissen, en Theater de Veste is voor veel projecten eigenlijk weer te groot.  Ik denk dat het vrijkomende gebouw van Lumen hier een uitstekende locatie voor zou zijn.